Bridie Morris

Llun o Bridie Morris

Cyn-fyfyrwriwr BA Astudiaethau'r Cyfryngau

“Roedd y cwrs yn un eang iawn a oedd yn cynnig lot o wahanol fodiwlau. O ganlyniad, roedd e’n bosib dewis llwybr addas i ddilyn o fewn y cyfryngau.  Roedd y darlithwyr hefyd yn darparu lot o gymorth yn ystod fy amser yno. Trwy astudio modiwlau yn y Gymraeg roedd mwy o ddewis a chymorth ar gael. Nes i hefyd greu perthynas grêt gyda’r darlithwyr.

“Ges i’r cyfle i wneud lot o brofiad gwaith gyda chwmnïoedd cynhyrchu gwahanol gan gynnwys profiad gwaith gyda ITV am bythefnos. Ar ôl gorffen fy ail flwyddyn, es i i America am fis i wneud cwrs ‘Media and Communication Technologies in the USA’. Buodd hwn yn gyfle arbennig! 

“Ar ol i mi raddio ges i swydd fel gweinyddydd gydag un o’r cwmnïoedd hynny a roddod brofiad gwaith i mi yn ystod fy nghwrs gradd. Ers hynny dwi wedi bod yn datblygu fy ngyrfa o fewn y cwmni. Mae gwneud profiad gwaith yn rhoi help mawr i unrhyw un sydd eisiau mentro i faes penodol. Dwi bendant yn ei argymell!”

Cerian Davies

Llun o Cerian Davies, Myfyrwraig BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Myfyriwr cyfredol yn astudio BA Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

“Mae dewis astudio'r Cyfryngau yn agor llawer o ddrysau i fyfyrwyr. Doedd gen i ddim profiad cyn dechrau'r cwrs ac rwyf wedi mwynhau'r flwyddyn gyntaf yn arw. Rydw i newydd wneud cyfnod o brofiad gwaith fel Ymchwilydd i BBC Radio Wales, am un wythnos gyda thîm Eleri Siôn ac un wythnos gyda thîm Jason Mohammad. Roedd yn brofiad gwych! Roedd help y Brifysgol yn hanfodol i sicrhau lleoliad heb ei hail.

“Mae’n gartrefol iawn yma yn y Brifysgol ac rydw i wedi setlo’n gyflym dros ben diolch i staff yr Academi sy’n garedig dros ben ac yn hapus i helpu. Dwi'n falch iawn fy mod i wedi dewis astudio yma yn Abertawe.

“Yn y dyfodol hoffwn gyflwyno ar raglenni BBC neu S4C ond fy uchelgais fyddai cyflwyno rhaglenni Formula 1 ar BBC.”