Prynhawniau agored Clirio

Dyddiadau prynhawniau agored Clirio

Dewch i ymweld â Phrifysgol Abertawe yn ystod un o'n prynhawniau agored Clirio rhwng dydd Gwener 17 a dydd Mercher 22 Awst (gan gynnwys dydd Sadwrn 18 a dydd Sul 19 Awst). Rydym ar agor rhwn 11am a 3pm.

Pam dod i Brynhawn Agored?

  • Cwrdd â’r Tiwtoriaid Derbyn a thrafod eich dewisiadau cwrs.
  • Edrych ar opsiynau llety
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol a chlywed am eu profiad o fywyd yn y Brifysgol.
  • Gweld y cyfleusterau rhagorol yn ein Pentref Chwaraeon gwerth £20 miliwn, sydd wedi'i leoli pum munud o Gampws Singleton. 
  • Dysgu mwy am gostau Addysg Uwch a'r cymorth ariannol sydd ar gael.
  • Ymgyfarwyddo â dinas fywiog Abertawe a Phenrhyn Gŵyr. 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Sut i ddod o hyd i ni

Mae mapiau, cyfeiriadau teithio a chludiant cyhoeddus ar dudalen Ble mae Prifysgol Abertawe?.  I'r rhai sy'n defnyddio SatNav neu gynlluniwr taith ar-lein, ein côd post am Gampws Parc Singleton yw SA2 8PP a SA1 8EP am Gampws y Bae.

Parcio

Campws Parc Singleton: Yn ystod yr wythnos, bydd rhaid i chi barcio yn 'Y Rec' drws nesaf i Faes Rygbi Sain Helen (Cyngor Abertawe sy'n piau'r maes parcio, felly bydd rhaid i chi dalu am barcio).

Ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig, gallwch barcio ar y campws.

Campws y Bae: Mae cyfleusterau parcio ar gael ar y campws (nid yw'r Brifysgol yn piau'r maes parcio felly bydd rhaid talu am barcio).

Cyfleoedd i ymweld ag adrannau

Anogir myfyrwyr i ymweld ag adrannau i siarad â thiwtoriaid unigol ynglŷn â chyrsiau sydd ar gael ac i asesu'u haddasrwydd. Rhestrir argaeledd tiwtoriaid y cyrsiau fesul pwnc yn y rhaglen Diwrnod Agored Clirio.

Teithiau o'r campws

Bydd teithiau campws yn cael eu cynnal drwy gydol y dydd o dderbynfa y Techniwm Digidol ar Gampws Parc Singleton neu o dderbynfa'r Neuadd Fawr ar Gampws y Bae.  Bydd llysgennad myfyriwr yn arwain pob taith a fydd yn para tua 30 munud.

Arlwyo

Bydd amrywiaeth o fannau arlwyo ar agor ar y campws.

Cyfrwng Cymraeg

Am wybodaeth am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac ymweliadau trwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â Gwenllian Owen ar 01792 602943 neu e-bostiwch