Timau Chwaraeon a Chwaraeon Myfyrwyr Abertawe

Aelodaeth i Chwaraeon Abertawe

Aelodaeth i Chwaraeon Abertawe

Darganfyddwch fwy yma 

Cwrdd â'r tim

Cwrdd â'r Tȋm 

Darganfyddwch fwy yma

Student Sport Swansea Welsh

Chwaraeon Myfyrwyr Abertawe

Mae dros 2500 o'n myfyrwyr yn nghynghreiriau a thwrnameintiau BUCS trwy gydol y flwyddyn.

Pob dydd Mercher mae ein timau BUCS yn cystadlu yn erbyn Prifysgolion eraill.

Cliciwch yma i ddarganfod ym mha gynghrair mae eich tȋm ynddo.

Cliciwch yma i ddaganfod ein lleoliad yn y Gynghrair Cenedlaethol.

Cyfleusterau

Am olygfa banoramig o'n Pentref Chwaraeon cliciwch yma

Lôn Sgeti

Fairwood

Margam

Canolfan Denis Abertawe

Clydach 

Pembre

Canolfan Farchogaeth Dinefwr

Clwb Golff Pennard

Digwyddiadau

Mae Ffair y Glas yn ddigwyddiad sy'n ymestyn dros dau ddiwrnod ym mis Medi lle mae cyfle i weld ein clybiau chwaraeon yn arddangos eu clwb a chynnal treialon yn y gobaith o ddenu aelodau newydd.

Mae Cinio Gwobrwyo Myfyrwyr Chwaraeon Abertawe yn seremoni wobrwyo flynyddol mawreddog sy'n cydnabod ymrwymiad a llwyddiant ein Clybiau Chwaraeon a'n athletwyr unigol. Gall myfyrwyr anelu tuag at ennill liwiau teyrngarwch, hanner lliwiau neu liwiau cyflawn.

Tȋm Rygbi 7 bob ochr Bae Abertawe - teithia timau ar draws Abertawe i gystadlu mewn twrnamaint sy'n cynnwys Rygbi, Pêl-droed a Phêl Rhwyd

Ar gyfer rhestr lawn o ddigwyddiadau cliciwch yma

Farsity

Mae'r Farsity Cymru flynyddol yn ddigwyddiad diwrnod llawn sy'n digwydd naill mewn amryw o leoliadau naill ai yn Abertawe neu yng Nghaerdydd. Mae'r digwyddiad yn gyfle i fyfyrwyr fwynhau diwrnod o ddigwyddiadau chwaraeon rhwng Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd. Bob blwyddyn teithia miloedd o fyfyrwyr i'r cae er mwyn cedfnogi eu prifysgolion.

Gyda nifer y chwaraeon ynghlwm â'r gystadleuaeth yn tyfu yn flynyddol, mae cystadleuaeth y Darian yn tyfu hefyd. Mae rhestr y chwaraeon sy'n cystadle ar y dydd yn cynnwys Pêl droed Americanaidd, badminton, pêl fasged, criced, pêl droed cleddyfaeth, golff, hoci, lacrosse, crefft ymladd, pêl rhwyd, rhwyfo, hwylio, sboncen, syrffio, tennis a ffrisbi eithafol.

Ar ôl gwario'r diwrnod yn cefnogi'r gêmau yn y darian, mae miloedd o fyfyrwyr yn disgyn i'r stadiwm i wylio'r timau rygbi yn cystadlu ar gyfer Cwpan Farsity.

Diweddglo'r gystadleuaeth yw'r gêm rygbi mawr a chwaraewyd o flaen torf o 14,000 yn 2011 yng nghartref rygbi Cymraeg, Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd. 

Mae nifer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i gynrychioli ac ennill contractau gyda chlybiadu proffesiynol a lled broffesiynol fel canlyniad i berfformiadau cryf mewn gemau Farsity Cymru. Rhai o'r myfyrwyr yma yw Alun-Wyn Jones, Richie Pugh a Dwayne Peel.