Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360

Ynglyn â Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360

Mae Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 yn gyfleuster aml-chwaraeon unigryw wedi’i lleoli yng nghanol Bae Abertawe, adnodd naturiol anhygoel sy’n addas ar gyfer gweithgareddau ar y tir ac yn y dŵr. Agorodd y Ganolfan ym mis Medi 2012 trwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a Bay Leisure ac mae’n cynnig cyfleoedd i unigolion a grwpiau o bob oed, gallu a chefndir gymryd rhan mewn ystod o chwaraeon a gweithgareddau.

Canolfan 360 yw'r unig ganolfan chwaraeon traeth a dŵr wedi ei weithredu gan Brifysgol yn y DU a'r cyfleuster aml chwaraeon gyntaf o'i fath yn y wlad!

Os ydych am roi cynnig ar weithgaredd am y tro cyntaf, neu os ydych yn edrych i wella eich sgiliau a’ch galluoedd neu os ydych eisoes yn athletwr gwbl gymwys, mae gan 360 rhywbeth i chi.

 

Yr hyn ydym yn cynnig

Chwaraeon Traeth

Rydym yn cynnig amrywiaeth o chwaraeon traeth gan gynnwys:

Chwaraeon Dŵr

Rydym yn cynnig amrywiaeth o chwaraeon dŵr gan gynnwys: