Cyfleusterau yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Cyfleusterau Chwaraeon Dan Do

Y Ganolfan Chwaraeon

Beth bynnag yw'ch lefel, beth bynnag yw'ch uchelgeisiau, rydym yn cynnig cyfleusterau chwaraeon, cyfleoedd a chefnogaeth o'r radd flaenagf.

Darllenwch fwy am ein Canolfan Chwaraeon yma

Pwll Cenedlaethol Cymru

Mae Pwll Cenedlaethol Cymru yn bwll 50 medr ac yn berffaith ar gyfer nofio hamddenol ac ar gyfer cystadleuwyr ar y lefel uchaf.

Darllenwch fwy am Bwll Cenedlaethol Cymru yma 

Y Ganolfan Hyfforddi Dan Do

Mae'r Ganolfan Hyfforddi Dan Do yn gartref i'n Hyfforddiant Cryfder a Chyflyru yn ogystal ag athletau dan do.

Darllenwch fwy am y Ganolfan Hyfforddi yma

Clwb Tennis a Sboncen Abertawe

Mae Clwb Tennis a Sboncen Abertawe wedi'i leoli yn y Pentref Chwaraeon ac yn cynnig prisiau arbennig i fyfyrwyr.

Darganfyddwch fwy yma

Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored

Trac Athletau Rhyngwladol

Mae'r Trac Safon Rhyngwladol Categori A yn gartref i athletwyr y Brifysgol ac yn croesawu digwyddiadau chwaraeon o'r lefel uwch

Darganfyddwch fwy yma

Cwrtiau Tennis

In ogystal â chynigion Clwb Tennis a Sboncen Abertawe i fyfyrwyr, mae gan y Brifysgol chwe cwrt tennis a all gael eu defnyddio beth bynnag yw'r tywydd ac ar gael i'w hurio.

Darganfyddwch fwy yma

Caeau Lôn Sgeti

Yn gartref i hyfforddiant a gornestau'r Fyddin Werdd a Gwyn, mae'r caeau hefyd yn cael eu hurio gan glybiau allanol.

Darganfyddwch fwy yma

Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360

Yr unig Canolfan Traeth a Dŵr Prifysgol yn y DU. Mae Canolfan 360 yn cynnig gwersi, adloniant a hyd yn oed lle i fwyta ac yfed.

Darganfyddwch fwy yma