Chwaraeon yng Nghampws y Bae 2015

Chwaraeon a Hamdden yng Nghampws y Bae

Ym mis Medi 2015 bydd Prifysgol Abertawe yn agor ei drysau i fyfyrwyr newydd mewn dau leoliad am y tro cyntaf. Bydd dau gampws yn cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer cyfleusterau chwaraeon newydd a gweithgareddau hamdden. Bydd hefyd yn codi rhai heriau logistaidd a fydd yn gofyn am gynllunio ar eu cyfer.

Bydd ffyrdd cludiant uniongyrchol o safon uchel cael eu creu yn cynnwys nosweithiau a phenwythnosau, ac i'r rheiny sydd yn defnyddio'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ar hyfer hyfforddi, cystadlu neu hamdden. Bydd y Pentref Chwaraeon yn parhau i fod yn brif gyfleuster chwaraeon i'r Brifysgol a bydd yr rhan fwyaf o'r clybiau chwaraeon yn cael eu lleoli yma.

Bydd hefyd rhai cyfleusterau chwaraeon hamdden yn cael eu lleoli yng Nghampws y Bae gan gynnwys:

  • Canolfan Chwaraeon gyda Neuadd Chwaraeon â'r gallu i gynnal unrhyw un o'r canlynol: cwrt pêl-fasged, pedwar cwrt badminton, cwrt pêl-foli a chyfleusterau saethyddiaeth
  • Ail Gampfa Prifysgol yn ymestyn dros dau lawr gydag amrywiaeth o offer cardiofasgwlaidd yn ogystal ag offer codi pwysau a pheiriannau gwrthiant
  • Maes chwarae awyr agored ar gyfer rygbi a phêl-droed hamdden ayyb
  • Canolfan chwaraeon traeth gyda chwymwysterau ar gyfer pêl-foli traeth, pêl-droed traeth a ffrisbi eithafol
  • Chwaraeon dŵr i'w gadarnhau yn dilyn trafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a'r RNLI

Bydd hefyd cyfle i wneud y mwyaf o'r gofod y tu allan â'r adnoddau naturiol gwych - er enghraifft drwy lwybrau loncian a'r cyfle i hirio beiciau gyda 'champfa werdd', tir petanque, byrddau tennis bwrdd a phosibiliadau hamdden eraill wrthi'n cael eu harchwilio.

Cadwch lygaid ar y dudalen yma ar gyfer manylion pellach.