Chwaraeon Elitaidd

Chwaraeon Elitaidd

Mae gan Brifysgol Abertawe enw da am gynhyrchu ar y safon uchaf bosib. Mae gennym nifer o gyn fyfyrwyr sydd wedi mynd ymlaen i chwarae ar lefel broffesiynol neu cynrychioli eu gwlad yn y Gemau Olympaidd neu Baralympaidd.

Mae gennym berthynas cryf ac unigryw gyda Thȋm Pêl-droed Dinas Abertawe sydd yn chwarae yn yr uwch gynghrair. Mae'r Elyrch yn rhannu'n caeau chwarae yn Fairwood ac mae'n myfyrwyr yn cael y cyfle i gysylltu â phencampwyr. Mae'r Elyrch yn hyfforddi gan amlaf yn Fairwood ond mae'n cael ei ddefnyddio hefyd gan ein myfyrwyr yn ystod gemau ac ar gyfer hyfforddi.

Mwy am Chwaraeon Elitaidd

Mae myfyrwyr o Abertawe hefyd yn bwydo i Ganolfan Hyfforddiant Dwys Nofio Prydain ym Mhwll Cenedlaethol Cymru a allwch gyrraedd o fewn pum munud ar droed o'r campws. Caiff y carfanau eu hintegreiddio i'r strwythur nofio a chael y cyfle i datblygu drwy'r carfanau Cymraeg i Ganolfan Hyfforddiant Dwys Prydain.

Mae gan Brifysgol Abertawe hanes balch ac adnabyddus ym maes Rygbi. Rydym wedi ennill nifer o Bencampwriaethau Prifysgolion Prydain yn ogystal â dominyddu yng ngornest Farsity Cymru. Mae gan y Brifysgol berthynas cryf gyda'r Gweilch a'r Scarlets ac yn ymddangos yn eu llwybrau datblygiadol.

Mae ein tȋm athletau yn gweithio'n agos â chlwb Harriers Abertawe sydd yn yr uwch gynghrair i sicrhau fod ein myfyrwyr yn derbyn yr rhwydwaith a'r hyfforddiant gorau er mwyn eu galluogi i ddatblygu.