Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

COFRESTRU / CYFLWYNIAD £4

Mae'n rhaid i bob aelod newydd i'r gampfa fynychu sesiwn Gofrestru/Cyflwyno.

Mae'r pris hwn yn cynnwys sesiwn ymarfer, os gwneir hynny ar adeg cofrestru.

Mae gennym ddau ddewis i aelodau newydd:

Dewis 1 - Cyflwyniad Llawn i'r Gampfa

Mae hwn ar gyfer y rheiny sy'n anghyfarwydd â hyfforddiant pwysau a chyfleusterau ffitrwydd, neu ar gyfer y rheiny sydd am gael help ac arweiniad wrth ddefnyddio'r offer.

Bydd y cyflwyniad un-i-un hwn gan staff y gampfa yn cynnwys dangos sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer mewn ymgynghoriad â'r cleient. Bydd cyfle i drafod yn dilyn y cyflwyno, a gallwch ofyn unrhyw gwestiynau ynghylch defnyddio'r peiriannau neu'r gwasanaethau eraill sydd ar gael yng nghampfa'r Brifysgol.

Caiff defnyddwyr eu hannog yn gryf i holi staff os ydynt angen cyngor pellach. Os nad ydych yn siwr ynghylch unrhyw ymarfer, techneg, neu ddarn o offer, yna gofynnwch i aelod o staff a fydd yn fwy na bodlon helpu.

Dewis 2 - Cyflwyniad Cyflym

Mae hwn ar gyfer y rheiny sy'n gyfarwydd â hyfforddiant pwysau a defnyddio ystod o offer campfa/ffitrwydd, ac a fyddai'n gyfforddus yn dechrau ymarfer heb fawr o oruchwyliaeth.

Mae'n rhaid i ddefnyddwyr lenwi ffurflen gofrestru yn cadarnhau'r dewis o beidio cael cyflwyniad llawn, ynghyd â PAR-Q. Byddwch yn cael llyfryn gwybodaeth sy'n cynnwys cyflwyniad byr i'n cyfleusterau yn ogystal â rheolau a chod ymddygiad y gampfa.

Prisiau

Mae gan fyfyrwyr dri dewis o ran talu:

  • £2.50 y sesiwn
  • £65 y tymor
  • £170 am flwyddyn

Mae gan aelodau Tymor a Blwyddyn hawl i gael rhai gwersi yn rhad ac am ddim o'n Amserlen Ffitrwydd mewn Grwp.

Myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Abertawe

COFRESTRU / CYFLWYNIAD £4

Mae'n rhaid i bob aelod newydd i'r gampfa fynychu sesiwn Gofrestru/Cyflwyno.

Mae'r pris hwn yn cynnwys sesiwn ymarfer, os gwneir hynny ar adeg cofrestru.

Mae gennym ddau ddewis i aelodau newydd:

Dewis 1 - Cyflwyniad Llawn i'r Gampfa

Mae hwn ar gyfer y rheiny sy'n anghyfarwydd â hyfforddiant pwysau a chyfleusterau ffitrwydd, neu ar gyfer y rheiny sydd am gael help ac arweiniad wrth ddefnyddio'r offer.

Bydd y cyflwyniad un-i-un hwn gan staff y gampfa yn cynnwys dangos sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer mewn ymgynghoriad â'r cleient. Bydd cyfle i drafod yn dilyn y cyflwyno, a gallwch ofyn unrhyw gwestiynau ynghylch defnyddio'r peiriannau neu'r gwasanaethau eraill sydd ar gael yng nghampfa'r Brifysgol.

Caiff defnyddwyr eu hannog yn gryf i holi staff os ydynt angen cyngor pellach. Os nad ydych yn siwr ynghylch unrhyw ymarfer, techneg, neu ddarn o offer, yna gofynnwch i aelod o staff a fydd yn fwy na bodlon helpu.

Dewis 2 - Cyflwyniad Cyflym

Mae hwn ar gyfer y rheiny sy'n gyfarwydd â hyfforddiant pwysau a defnyddio ystod o offer campfa/ffitrwydd, ac a fyddai'n gyfforddus yn dechrau ymarfer heb fawr o oruchwyliaeth.

Mae'n rhaid i ddefnyddwyr lenwi ffurflen gofrestru yn cadarnhau'r dewis o beidio cael cyflwyniad llawn, ynghyd â PAR-Q. Byddwch yn cael llyfryn gwybodaeth sy'n cynnwys cyflwyniad byr i'n cyfleusterau yn ogystal â rheolau a chod ymddygiad y gampfa.

Prisiau

Mae gan fyfyrwyr y tri dewis canlynol o ran talu:

  • £3 y sesiwn
  • £75 y tymor
  • £180 am flwyddyn

Mae gan aelodau Tymor a Blwyddyn hawl i gael rhai gwersi yn rhad ac am ddim o'n Amserlen Ffitrwydd mewn Grwp.