Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe

Prisiau

Mae gan aelodau sy'n gyn-fyfyrwyr y dewisiadau talu canlynol:

£147 am 6 mis

£257 am 12 mis

£24.50 y mis

Cyflwyniad i'r Gampfa

Mae gan ddefnyddwyr y dewis o gael un ai cyflwyniad llawn i'r gampfa lle mae staff y gampfa yn dangos iddynt sut i ddefnyddio'r holl beiriannau NEU gyflwyniad cyflym pan fo defnyddwyr yn hyderus eu bod yn gallu defnyddio'r gampfa ac nad oes angen dangos iddynt.