Cyflwyniad

Bydd y dudalen hon yn esbonio faint mae'n costio i fod yn aelod o Ganolfan Chwaraeon Prifysgol Abertawe.

Mae aelodaeth ar gael i fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, ac rydym hefyd yn cynnig aelodaeth i ystod o grwpiau eraill.

Gwesteion

Mae gan bob aelod hawl i ddod â gwestai gyda nhw. Caniateir mynediad i westeion yn ôl disgresiwn staff y ganolfan chwaraeon. Mae ffi o £5 yn daladwy a chyfrifoldeb yr aelod o staff/cyn-fyfyriwr/myfyriwr fydd yr unigolyn (dim mwy na 5 ymweliad y flwyddyn).

Gwybodaeth am Aelodaeth

Myfyrwyr

Costau Aelodaeth a gwybodaeth berthnasol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe sy'n dymuno defnyddio'r Ganolfan Chwaraeon.

Darllen mwy

Staff

Costau Aelodaeth a gwybodaeth berthnasol ar gyfer staff Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe sy'n dymuno defnyddio'r Ganolfan Chwaraeon.

Darllen mwy

Cyn-fyfyrwyr

Costau Aelodaeth a gwybodaeth berthnasol ar gyfer cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sy'n dymuno defnyddio'r Ganolfan Chwaraeon.

Darllen mwy

Aelodau Eraill

Mae'r grwpiau canlynol hefyd yn gymwys i ymaelodi â'r Ganolfan Chwaraeon:

  • Staff GIG a gwasanaethau brys
  • Aelodau o'r cyhoedd
  • Pobl hyn

Darllen mwy