Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant

Bydd Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant, sy'n cael ei churadu a'i chyflwyno gan Owen Sheers, yn dod â ffigurau blaenllaw o fusnes, gwleidyddiaeth, chwaraeon, diwylliant a'r celfyddydau i leoliad syfrdanol y Brifysgol, y Neuadd Fawr, ar Gampws y Bae ac i leoliad adnabyddus Canolfan y Celfyddydau Taliesin, ar Gampws Parc Singleton hanesyddol.

Noddir Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant gan Gymdeithas Adeiladu Abertawe

 ____________________________________________________________________________________________________


Gwanwyn 2018 - Darlithoedd Canmlwyddiant

Canolfan Celfyddydau Taliesin, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

_______________________________________________________________________________________________________

 

Mercher 18 Ebrill     7:30 y.n.

Alex Beard - Natural Born Learners: Our Incredible Capacity to Learn and How We Can Harness It

Natural Born LearnersYn Natural Born Learners, mae Alex yn dadlau bod angen i ni gychwyn chwyldro dysgu, gan newid o fodelau dysgu sydd â'r nod o gynhyrchu gweithwyr ufudd i wneud un swydd ddinod, i un sy'n defnyddio datblygiadau arloesol ym meysydd niwrowyddoniaeth, seicoleg a thechnoleg i bersonoli dysgu ar gyfer pob unigolyn, gan felly uchafu ein deallusrwydd, ein creadigrwydd a'n lles cyfunol.


Gan fynd i'r afael â phopeth – o ddeallusrwydd artiffisial i'n dealltwriaeth gynyddol o ymennydd babanod, o wreiddiau creadigrwydd i'r ffordd y gall ystafelloedd dosbarth fod yn beiriannau eithafiaeth yn ddiarwybod, mae Beard yn ein harwain o goridorau prysur ysgol gyfun yn Llundain i neuaddau uwch-dechnoleg Silicon Valley, drwy ffatrïoedd arholi De Korea i ystafelloedd dosbarth cynhwysol y Ffindir i ddatgelu ein bod ni, heddiw, ar drothwy chwyldro ym maes dysgu.

Alex BeardMae Alex Beard wedi gweithio mewn addysg am ddegawd. Ar ôl dechrau fel athro Saesneg mewn ysgol gyfun yng nghanol dinas, cwblhaodd ei MA yn y Sefydliad Addysg cyn ymuno â Teach For All, rhwydwaith cynyddol o sefydliadau annibynnol sy'n gweithio i sicrhau bod pob plentyn yn cyflawni ei botensial. Mae'n ffodus i dreulio llawer o'i amser yn teithio'r byd yn chwilio am yr arferion addysgol mwyaf addawol ac yn rhannu ei ddysgu ag athrawon, arweinwyr ysgolion a llunwyr polisi mewn 46 o wledydd. Hyd yn hyn, mae wedi ymweld ag ysgolion yn hanner o'r rhain. Mae wedi ysgrifennu ar gyfer The Independent, The Financial Times a Wired. Dyma ei lyfr cyntaf. Mae Alex Beard ar gael am gyfweliadau ac i ysgrifennu erthyglau. 

MYNEDIAD AM DDIM - ANGEN ACHEBU

Archebu Ar-leinhttps://www.taliesinartscentre.co.uk/cy/performances.php?id=57717

FFON: 01792 60 20 60 

‌(Llun Credyd: Natalie Dawkins)


 

Wednesday 2nd May     7:30 pm

Dan Hoyle - The Real Americans

Dan Hoyle

Treuliodd y perfformiwr a’r dramodydd arobryn o America, Dan Hoyle, gant o ddiwrnodau yn teithio drwy drefi bach America, gan rannu prydau a sgyrsiau â glowyr yr undeb, gwerthwyr cyffuriau gwledig, cynfilwyr sydd yn erbyn rhyfel, ac arbenigwyr ym maes damcaniaeth y Creu sy’n cadw’n dawel am fod yn hoyw.

Ar ôl 350 o berfformiadau mewn dwsin o ddinasoedd ac ar ôl i Obama dreulio dau dymor yn Arlywydd, mae’r ddrama newyddiadurol wych hon yn ôl. Pam? Oherwydd mae Donald Trump wedi ei gwneud hi’n hollol berthnasol unwaith eto.
Dewch i eistedd gyda’r cymeriadau a wnaeth The Real Americans yn llwyddiant ysgubol.

“Mae sioe glyfar, difyr, hwyliog, diddorol a rhyfeddol…. yn dosturiol ac yn y pen draw yn obeithiol, heb fod yn ysgafn o gwbl.”
The New Yorker

“Gwych, doniol, emosiynol a phryfoclyd. O dan yr hiwmor penigamp, ceir pwyslais cyfoethog o gysylltiadau dynol.”
San Francisco Chronicle

 


Tocynnau - Pris Llawn: £12     Gostyngiadau: £10      Myfyrwyr: £5

Archebu Ar-leinhttps://www.taliesinartscentre.co.uk/cy/performances.php?id=57727

Ffon: 01792 60 20 60

 

Mae Dan Hoyle yn actor ac yn ysgrifennwr sy'n byw yn Oakland, California. Disgrifiwyd ei fath arbennig o theatr newyddiadurol fel "riveting, funny and poignant" (New York Times) a "hilarious, moving and very necessary" (Salon). Mae ei sioeau undyn, EACH AND EVERY THING, THE REAL AMERICANS, TINGS DEY HAPPEN, FLORIDA 2004: THE BIG BUMMER, a CIRCUMNAVIGATOR - a berfformiwyd gyntaf yn The Marsh yn ei ddinas enedigol, San Francisco - wedi teithio'r wlad a thramor, gan gynnwys The Public Theater, Culture Project, AS220 (Providence, RI), Baltimore Center Stage, Berkeley Repertory Theater, Cleveland Playhouse, Mosaic Theater Company (Washington, D.C.), Portland Center Stage, Playmakers Repertory Company, Painted Bride (Philadelphia), The Lensic (Santa Fe, NM), The Park yn Kolkata, India, a thaith o bum dinas yn Nigeria.

Mae Hoyle wedi ennill llawer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Will Glickman, Prize of Hope, Bay Area Theater Critics Circle a Gwobr TBA ac fe'i enwebwyd am Wobr Lucille Lortel. Mae wedi derbyn grantiau gan Sefydliad Edgerton, Menter Pew Theater, Sefydliad Fleishhacker, Sefydliad Zellerbach a chafodd ei gomisiynu gan Aurora Theater, First Person Arts, San Francisco Playhouse a The Working Theater. Mae ganddo radd ddwbl mewn Astudiaethau Perfformio a Hanes gan Brifysgol Northwestern a bu'n Ysgolhaig Fulbright yn Nigeria rhwng 2005 a 2006. Mae wedi perfformio ac arwain gweithdai mewn llawer o brifysgolion, gan gynnwys Columbia, Stanford ac NYU.

Fel actor, mae Hoyle yn perfformio ar hyn o bryd yng nghynhyrchiad Aurora Theater o Widowers' Houses a pherfformiodd yn ddiweddar oddi ar Broadway yn FRUITING BODIES gan Samanta Chanse yng Nghanolfan Sheen (The Claque). Mae wedi ymddangos mewn sawl cyfres gomedi ar y we, gan chwarae pob math o rôl, o entrepreneur technoleg mewn trafferthion i gymeriad o'r enw Skeezy Steve.

Mae ei ddramâu ar gyfer nifer o actorion yn cynnwys GAME ON (2014) a ysgrifennwyd ar y cyd â Tony Taccone, ac a enillodd wobr TBA am Ddrama Newydd Neilltuol, THE BLOCK (2016), a ganmolwyd yn fawr gan y beirniaid yn ei pherfformiad cyntaf, oddi ar Broadway (Working Theater), a GROW (2016) am dyfwyr yn y diwydiant canabis, a gynhyrchwyd gan Goleg Mendocino yn Emerald Triangle yng ngogledd California. Yn 2016-2017 ef oedd artist preswyl Canolfan y Dyniaethau Heyman ym Mhrifysgol Columbia, gan weithio ar ddrama newyddiadurol undyn newydd, BORDERS/NO BORDERS. Rhwng Ebrill a Mai 2018, bydd yn artist breswyl yng Ngholeg y Drindod, Dulyn a bydd yn perfformio yn Theatr Samuel Beckett.