Myfyrwyr Rhyngwladol

Myfyrwyr Rhyngwladol

Darllenwch beth mae myfyrwyr rhyngwladol yn ei ddweud am astudio rhaglenni'r Celfyddydau a'r Dyniaethau yn Abertawe.

Derbyn Myfyrwyr

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau - Derbyn Myfyrwyr

Rydym yn falch o amrywiaeth ac ansawdd yr addysgu yr ydym yn ei gynnig i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig, sydd wedi'i oleuo gan ysgolheictod ac ymchwil, llawer ohono ymhlith y gorau yn y byd.

 

Derbyn

Oes gennych ddiddordeb mewn Astudiaethau Americanaidd; Iaith Saesneg a Dysgu Saesneg fel Iaith Dramor; Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd Proffesiynol; Y Cyfryngau a Chyfathrebu; Cysylltiadau Rhyngwladol; Diogelwch Rhyngwladol; Cyfathrebu Rhyngwladol; Astudiaethau Datblygu; Gwleidyddiaeth; Polisi Cyhoeddus; Hanes yr Henfyd, Hanes Canoloesol, Hanes y Cyfnod Modern Cynnar, neu Hanes Modern; Rhyfel a Chymdeithas; Naratif Hynafol neu Lenyddiaeth Saesneg; Ysgrifennu Creadigol; Eifftoleg; Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg neu Athroniaeth, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith; Cymraeg; neu Ieithoedd Clasurol neu Fodern? Ydych chi am astudio gydag ymchwilwyr arbenigol sy'n ysgolheigion o fri rhyngwladol yn eu maes? Ydych chi am astudio ger dinas, cefn gwlad a'r arfordir? Os felly, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe yw'r lle i chi! 

Rydym yn derbyn ceisiadau BA trwy UCAS 'Extra' a cheisiadau hwyr UCAS, a bydd gyda ni lefydd ar gael trwy Glirio.

Astudio israddedig

Astudio israddedig

Ewch i'n tudalen  Israddedig  am ragor o wybodaeth am ein rhaglenni.

Astudiaethau Ôl-raddedig

Astudiaethau Ôl-raddedig

Ewch i'n tudalennau Ôl-raddedig am wybodaeth am ein rhaglenni  Meistr a Addysgir  a'n rhaglenni  Ymchwil .

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Datblygu academaidd, personol a phroffesiynol; cyfleoedd cyflogadwyedd ; a gwybodaeth gyrfaoedd i'n myfyrwyr.