Astudiaethau Americanaidd

Ein Rhaglenni

Cysylltwch â Dr. David Anderson am ragor o wybodaeth am MA trwy Ymchwil, M.Phil a PhD

Rhagor o wybodaeth am astudiaethau ôl-raddedig.

Ymchwil

Mae aelodau staff Astudiaethau Americanaidd yn ymwneud â nifer o Grwpiau Ymchwil gan gynnwys:

Grŵp Gwrthdaro, Ailadeiladu a Chof (CRAM)

Y Canolfan ar y Celfyddydau a Dyniaethau Digidol (CODAH)

Y Canolfan ar Astudiaethau Rhyngwladol, Gwrthdaro a Diogelwch (ISCS)

Mae gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe gasgliad mawr o lyfrau sy’n ymwneud â Rhyfel Cartref America, The Milne Collection.

Arbenigedd Ymchwil Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol

Pam astudio Astudiaethau Americanaidd?

Prifysgol Abertawe yw’r brif ganolfan yng Nghymru am astudio’r Unol Daleithiau. Mae Astudiaethau Americanaidd wedi’i leoli yn Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol a chynhigir graddau pedair blynedd (gyda’r drydedd flwyddyn tramor) neu raddau tair blynedd (gyda semester tramor opsiynol). Mae ein myfyrwyr yn mwynhau amgylchedd cynnes a chyfeillgar ac mae gan bawb diwtor personol. Gellir astudio hanes, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, diwylliant a ffilm Americanaidd. Mae Cyfadran o’r UD yn ymweld ac yn cyfrannu at ddarparu rhaglen dysgu gyffrous sy’n ysgogol ac yn heriol.  Mae cymdeithas fyfyrwyr Astudiaethau Americanaidd yn trefnu digwyddiadau academaidd a chymdeithasol yn aml.