Ymchwil Adran y Gymraeg

Ers troad y mileniwm, dangosodd y tri asesiad ymchwil  (2001, 2008, 2014) fod Adran y Gymraeg yn uned o ragoriaeth ym Mhrifysgol Abertawe, a’r staff yn cynhyrchu’n gyson waith ymchwil o’r radd flaenaf yn rhyngwladol. Fodd bynnag, y mae’r traddodiad ymchwil yn ymestyn yn ôl i ddechreuadau’r Brifysgol, pan oedd Henry Lewis a Saunders Lewis yn dysgu yn Adran y Gymraeg.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, dyfarnwyd bod 100% o waith ymchwil y Gymraeg o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny, a bod 69% o’r gwaith a gyflwynwyd o safon ragoriaeth yn rhyngwladol, neu’n arwain y maes yn rhyngwladol. Dyma’r canlyniad gorau ymhlith adrannau’r Gymraeg a gyflwynodd eu gwaith ar eu pen eu hun i’r arolwg ymchwil.

Rydym yn gweithio’n agos gyda nifer o adrannau eraill yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac yn rhan o Gonsortiwm Ymchwil sy’n cynnwys ynddo nifer o adrannau Cymraeg a Cheltaidd yn y Deyrnas Unedig. Cliciwch yma am fanylion.

Rydym hefyd yn cydweithio’n agos â nifer o ymchwilwyr mewn meysydd eraill ym Mhrifysgol Abertawe, gan gynnwys Saesneg, Hanes, Gwleidyddiaeth, Ieithoedd Modern, y Cyfryngau, Gofal Iechyd, y Gyfaith.

Cyhoeddiadau Diweddar

Ymhlith cyhoeddiadau diweddar staff Adran y Gymraeg y mae:

Machlud Cyfraith Hywel – golygiad Christine James o un o destunau cyfraith pwysicaf y Gymraeg : http://www.cyfraith-hywel.org.uk/cy/machlud-cyf-hyw.php

Rhwng y Llinellau – cerddi Christine James

Saunders y Dramodydd – llyfr Tudur Hallam ar ddramâu Saunders Lewis

Kate : Cofiant Kate Roberts 1891-1985 – cofiant Alan Llwyd i’r awdures enwog

Bob : Cofiant R. Williams Parry 1884-1956 – cofiant Alan Llwyd i’r bardd enwog

Huw Jones o Langwm – llyfr A. Cynfael Lake ar y baledwr a’r anterliwtiwr

Waldo Williams: Cerddi 1922-1970 – golygiad Alan Llwyd a Robert Rhys

Canolfannau Cymraeg a Rhwydweithiau Cymdeithasol Oedolion sy’n Dysgu’r Gymraeg – Steve Morris a Heini Gruffudd:http://www.swansea.ac.uk/media/Adroddiad%20Llawn.pdf

Cyhoeddiadau ymchwil nodedig yr Adran yn y gorffennol

Ymhlith cyhoeddiadau ymchwil nodedig staff yr Adran yn y gorffennol y mae Datblygiad yr Iaith Gymraeg (Henry Lewis), Williams Pantycelyn (Saunders Lewis), Elfennau Gramadeg Cymraeg (Stephen J. Williams), Y Treigladau a’u Cystrawen (T. J. Morgan), Gaulish Personal Names (D. Ellis Evans), Morgan Llwyd y Llenor (Hugh Bevan), Gŵyl Gwalia: Yr Eisteddfod yn Oes Aur Victoria 1858–1868 (Hywel Teifi Edwards), Hir Oes i’r Iaith (Robert Owen Jones), Cerddi’r Ficer: Detholiad o Gerddi Rhys Prichard (Nesta Lloyd), Studies on Middle Welsh Literature (Brynley F. Roberts), http://dafyddapgwilym.net (Dafydd Johnston ac eraill), Y Gymraeg a Phobl Ifanc (Heini Gruffudd). Wrth gwrs, detholiad bychan yn unig yw’r un hwn, nad yw chwaith yn rhestru gweithiau’r staff presennol, ond dyna flas ichi ar draddodiad ymchwil Adran y Gymraeg. Heddiw, mae nifer o brosiectau ar y gweill ym maes cynllunio ieithyddol, ieithyddiaeth gymhwysol, llenyddiaeth a diwylliant Cymru ddoe a heddiw, ynghyd ag ysgrifennu creadigol.

Cynhelir dwy ddarlith goffa’n flynyddol, sef Darlith Goffa Henry Lewis a Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards, ac mae'r Adran yn cynnal cyfresi o seminarau ymchwil yn y Coleg yn rheolaidd.