Staff Adran y Gymraeg

I gysylltu'n uniongyrchol ag aelod o staff Adran y Gymraeg ffoniwch (+44) 01792 a'r manylion a nodir isod, neu gliciwch i anfon e-bost.

EnwSwyddEbostFfôn

Yr Athro Tudur Hallam Athro'r Gymraeg t.r.hallam@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Gwennan Higham Darlithydd yn y Gymraeg g.e.higham@abertawe.ac.uk  (60)2279
Dr Rhian E. Jones Pennaeth yr Adran  rhian.e.jones@abertawe.ac.uk (60)6942
Yr Athro Alan Llwyd Cadair yn y Gymraeg  a.llwyd@abertawe.ac.uk  
Steve Morris Athro Cysylltiol yn y Gymraeg  s.morris@abertawe.ac.uk   (60)2070
Robert Rhys Darllenydd yn y Gymraeg  r.g.rhys@abertawe.ac.uk  (60)2434
Dr Hannah Sams Darlithydd yn y Gymraeg  h.l.sams@abertawe.ac.uk   (60)6909
Yr Athro R. Gwynedd Parry Athro'r Gymraeg  r.g.parry@abertawe.ac.uk  
Dr Jennifer Needs Cynorthwyydd Ymchwil j.j.needs@abertawe.ac.uk (60)4081
Dr Mair Rees Cynorthwyydd Ymchwil mair.rees@abertawe.ac.uk (60)4081
Alex Lovell Tiwtor Iaith a.e.lovell@abertawe.ac.uk