Staff Adran y Gymraeg

I gysylltu'n uniongyrchol ag aelod o staff Adran y Gymraeg  ffoniwch (+44) 01792 a'r manylion a nodir isod, neu gliciwch i anfon e-bost.

EnwSwyddEbostFfôn

Yr Athro Tudur Hallam Athro'r Gymraeg t.r.hallam@abertawe.ac.uk (60)2070
Dr Gwennan Higham Darlithydd yn y Gymraeg g.e.higham@abertawe.ac.uk  (60)2279
Yr Athro Christine James Pennaeth yr Adran  c.james@abertawe.ac.uk (60)4814
Dr Rhian E. Jones Uwch-ddarlithydd yn y Gymraeg rhian.e.jones@abertawe.ac.uk (60)6942
Dr Cynfael Lake Darllenydd yn y Gymraeg  a.c.lake@abertawe.ac.uk (60)2070
Yr Athro Alan Llwyd Cadair yn y Gymraeg  a.llwyd@abertawe.ac.uk  
Steve Morris Athro Cysylltiol yn y Gymraeg  s.morris@abertawe.ac.uk   (60)2070
Robert Rhys Darllenydd yn y Gymraeg  r.g.rhys@abertawe.ac.uk  (60)2434
Hannah Sams Darlithydd yn y Gymraeg  h.l.sams@abertawe.ac.uk   (60)6909
       
Cris Dafis Tiwtor Iaith christopher.j.davies@abertawe.ac.uk (60)4081
Dr Jennifer Needs Cynorthwyydd Ymchwil J.J.Needs@abertawe.ac.uk (60)4081
Dr Mair Rees Cynorthwyydd Ymchwil Mair.Rees@abertawe.ac.uk (60)4081