Cymraeg i Ôl-raddedigion

Bu rhai o ysgolheigion mwyaf blaenllaw Cymru yn gysylltiedig ag Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Mae canlyniadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 yn dangos i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd ac yn ail yn y Deyrnas Unedig. Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Mae ymchwil staff yr Adran mewn meysydd megis llenyddiaeth ddiweddar, theori beirniadol, golygu testunau o’r cyfnod diweddar ac o’r cyfnod canol.

Cyrsiau Meistr

Rhaglenni Ymchwil

Cynigir cyfleoedd MPhil a PhD cyffrous i raddedigion arbenigo mewn nifer o feysydd, gan gynnwys:

  • Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd
  • Ysgrifennu creadigol
  • Theori llenyddiaeth
  • Technegau a thechnoleg cyfieithu
  • Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol
  • Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith
  • Cymdeithaseg iaith
  • Diwylliant y cymoedd
  • Drama, ffilm, animeiddio, darlledu a’r cyfryngau digidol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac America

Gwybodaeth bellach a manylion cysylltu

Am fwy o wybodaeth ar gyrsiau ôlraddedig, cyngor ar gynllunio cynnig ymchwil, a sgwrs am yr hyn a gaiff ei gynnig gan yr Academi, cysylltwch yn uniongyrchol â'r Athro Tudur Hallam trwy t.r.hallam@swansea.ac.uk neu 01792 205678 (est. 4076). Am fanylion ar gyrsiau Meistir, cysylltwch â Non Vaughan Williams trwy n.v.williams@abertawe.ac.uk neu 01792 205678 (est. 4815).