Profiad myfyrwraig ôl-raddedig yn yr Adran

Cliciwch yma i wylio mwy o fideos am brofiadau myfyrwyr yr Adran.

Cyfleoedd MPhil a PhD cyffrous

 Aneirin 300"Roedd y cyfle i gael astudio fel myfyriwr ôl-radd yn adran Gymraeg Prifysgol Abertawe yn gyfle unigryw rwyf wedi cael cymaint o fudd ohono.  O dan adain tiwtoriaid blaengar, profiadol, gwybodus a gofalgar ces le i ddatblygu yn academaidd ac fel bardd.  Ond nid dim ond beirdd all elwa o astudio'n ôl-radd, ond pobol o bob gyrfa a chefndir.  Ewch amdani!"

 

 

Grug "Mae cael bod mewn adran gartrefol, mewn dinas mor fywiog a diddorol, a hynny o fewn deng munud i draethau'r Gŵyr yn gwneud Abertawe yn brifysgol fendigedig i fod yn fyfyrwraig ynddi hi. O'r holl siopau coffi bach difyr, i lyfrgell y dre sydd â golygfa fendigedig dros y bae, mi fyddai'n anodd meddwl am le brafiach i weithio." 

 

 

 

 

Cynigir cyfleoedd MPhil a PhD cyffrous i raddedigion arbenigo mewn nifer o feysydd, gan gynnwys:

  • Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd
  • Ysgrifennu creadigol
  • Beirniadaeth lenyddol
  • Technegau a thechnoleg cyfieithu
  • Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol
  • Polisi a chyfraith iaith
  • Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith
  • Cymdeithaseg iaith
  • Diwylliant a lle
  • Theatr, drama a ffilm

 

Gwybodaeth bellach a manylion cysylltu

Am fwy o wybodaeth ar gyrsiau ôlraddedig, cyngor ar gynllunio cynnig ymchwil, a sgwrs am yr hyn a gaiff ei gynnig gan Adran y Gymraeg, anfonwch e-bost i: CymraegAbertawe@abertawe.ac.uk