Cymraeg i Ôl-raddedigion

Bu rhai o ysgolheigion mwyaf blaenllaw Cymru yn gysylltiedig ag Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Mae canlyniadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 yn dangos i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd ac yn ail yn y Deyrnas Unedig. Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith Adran y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Mae staff yr Adran yn ymchwilwyr profiadol mewn meysydd megis llenyddiaeth ddiweddar, a chanoloesol, beirniadaeth lenyddol, golygu testunau o’r cyfnod diweddar ac o’r cyfnod canol, dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol, y ddrama ac ysgrifennu creadigol.

Profiad myfyrwraig ôl-raddedig yn yr Adran

Cliciwch yma i wylio mwy o fideos am brofiadau myfyrwyr yr Adran.

Cyrsiau Meistr

Rhaglenni Ymchwil

Cynigir cyfleoedd MPhil a PhD cyffrous i raddedigion arbenigo mewn nifer o feysydd, gan gynnwys:

  • Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd
  • Ysgrifennu creadigol
  • Beirniadaeth lenyddol
  • Technegau a thechnoleg cyfieithu
  • Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol
  • Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith
  • Cymdeithaseg iaith
  • Diwylliant cymoedd de-ddwyrain Cymru
  • Drama a ffilm

Gwybodaeth bellach a manylion cysylltu

Am fwy o wybodaeth ar gyrsiau ôlraddedig, cyngor ar gynllunio cynnig ymchwil, a sgwrs am yr hyn a gaiff ei gynnig gan Adran y Gymraeg, anfonwch e-bost i: CymraegAbertawe@abertawe.ac.uk