Graddio yn y Gymraeg yn Abertawe

Mae'r radd Gymraeg yn Abertawe yn gyfuniad perffaith o fodiwlau galwedigaethol a deallusol. Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae tri Phrifardd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru – a bydd cyfle i chi gael profiad gwaith amrywiol gyda rhai o brif gyflogwyr y Gymraeg. 

Mae’r radd yn un alwedigaethol a deallusol sy'n agor y meddwl ac yn agor drysau mewn sawl maes – addysgu, llywodraeth leol, y Cynulliad, cyfieithu, darlledu a'r cyfryngau, busnes, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, ysgrifennu creadigol.

Mae ein ffocws ar ddatblygu'r unigolyn i'w lawn botensial, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a chreadigrwydd beirniadol.

Profiad myfyrwraig BA Cymraeg

Cliciwch yma i glywed mwy o'n myfyrwyr yn sôn am eu profiadau yn Adran y Gymraeg.

Cyrsiau Gradd Israddedig

Mae Adran y Gymraeg yn cynnig dau gynllun gradd tair blynedd, un ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf (Q561), a'r llall ar gyfer myfyrwyr ail iaith (Q560). Mae modd astudio’r Gymraeg yn unig ar gyfer y radd BA (gradd anrhydedd sengl), neu mae modd cyfuno’r Gymraeg â nifer o feysydd academaidd eraill (gradd gyd-anrhydedd).

Cyrsiau Gradd Anrhydedd Sengl

Cyrsiau Gradd Cyd-anrhydedd Iaith Gyntaf

Cyrsiau Gradd Cyd-anrhydedd Ail Iaith

 

*Nodwch nad yw pob pwnc yn y cyrsiau cydanrhydedd a restrir uchod yn cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rebecca Jones, enillydd Medal y Dysgwyr 2017