Graddio yn y Gymraeg yn Abertawe

Logo Teff Aur

Mae ein dysgu’n rhagorol ac ymysg y gorau yn y DU yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (TEF) cenedlaethol.

Bydd rhai o brif awduron y Gymraeg yn eich dysgu – ymhlith y staff y mae dau Brifardd ac enillwyr yng nghystadlaethau Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru – a bydd cyfle i chi gael profiad gwaith amrywiol gyda rhai o brif gyflogwyr y Gymraeg. 

Mae graddau BA Cymraeg Prifysgol Abertawe’n rhai deallusol a galwedigaethol.  Maent yn agor y meddwl ac yn agor drysau mewn sawl maes – addysgu, llywodraeth leol, y Cynulliad, cyfieithu, darlledu a'r cyfryngau, busnes, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, ysgrifennu creadigol.

Mae ein ffocws ar ddatblygu'r unigolyn i'w lawn botensial, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau cyfathrebu (ar lafar ac yn ysgrifenedig) a chreadigrwydd beirniadol.

Profiad myfyrwyr BA Cymraeg

Gwyliwch y fidoes a chliciwch yma i glywed mwy o'n myfyrwyr yn sôn am eu profiadau yn Adran y Gymraeg.

Cyrsiau Gradd Israddedig

Cynigir amrywiol gyrsiau BA Anrhydedd yn yr Adran, sy’n golygu y gall ein myfyrwyr ganolbwyntio ar feysydd sydd o ddiddordeb iddynt:

  • BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi

Mae modd astudio’r Gymraeg fel gradd sengl, neu mae modd cyfuno’r Gymraeg â nifer o feysydd academaidd eraill (gradd gyd-anrhydedd).

 

Rebecca Jones, enillydd Medal y Dysgwyr 2017