Llun o Nia Parry

Nia Parry, Cyflwynydd Teledu a Thiwtor Iaith

"O ran gyrfa, ac o ran fy natblygiad personol, mae medru’r Gymraeg wedi bod yn hanfodol imi. Yr oedd fy nghyfnod ym Mhrifysgol Abertawe yn un arbennig iawn. Fel un o’r gogledd, doeddwn i erioed wedi bod yn Abertawe o’r blaen, ond fe ddois yma ar ddiwrnod agored a syrthio mewn cariad â’r lle! Cefais astudio’r Gymraeg, byw y bywyd Cymreig ond hefyd, flasu cyffro’r ddinas. Perffaith!"

Catrin Heledd Richards

Llun o Catrin Heledd Richards

Myfyriwr PhD yn Adran y Gymraeg

"Rwy’n cofio ymweld â Phrifysgol Abertawe pan oeddwn yn yr ysgol a meddwl pa mor gyfeillgar oedd pawb. Roeddwn yn gwybod yn syth y byddwn i’n gallu ffynnu a datblygu yn Adran y Gymraeg gan ei bod yn adran hynod o gartrefol. Bellach rwyf wedi graddio, ac yn astudio ar gyfer PhD yn yr Adran ar waith y Prifardd Dafydd Rowlands, Mae Theomemphus yn Hen (1977).

"Rwyf wedi derbyn llawer o gefnogaeth wrth astudio ar lefel ôl-radd. Mae’r Brifysgol yn ganolog yn cynnig rhaglen o sesiynau buddiol iawn sy’n datblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cwblhau gradd ôl-raddedig. O fewn Adran y Gymraeg, mae cefnogaeth y darlithwyr a’u harbenigedd yn eu meysydd yn sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu datblygu a llwyddo.

"Ac ar ôl gorffen yn y brifysgol? Oherwydd amrywiaeth y cwrs israddedig, ynghyd â’r sgiliau ychwanegol a enillais wrth astudio ar lefel ôl-radd, rwy’n gwybod bod yr ystod o yrfaoedd y gallwn ei ystyried yn y dyfodol yn eang iawn. Bydd gen i atgofion melys o ddiwrnodau yng nghwmni cyd-fyfyrwyr yn nisgleirdeb haul canol dydd a nosweithiau bythgofiadwy yng ngolau’r lleuad. Mae mynd allan i’r môr ar kayak ac edrych yn ôl ar y ddinas yn brofiad cwbl arbennig!"

Lauren Evans

Llun o Lauren Evans

Myfyriwr israddedig BA Cymraeg

"Ble arall yng Nghymru, neu yn y Deyrnas Unedig, y gallwch chi astudio mewn prifysgol yng nghanol y ddinas a’r traeth ar stepen eich drws? Er ei fod yn gampws mawr, yr ydych yn teimlo’n gartrefol ym Mhrifysgol Abertawe ar unwaith oherwydd gallwch wneud popeth yn yr un lle, sef byw, astudio, siopa, cymdeithasu a chymryd rhan mewn chwaraeon.

"Nid dysgu’r iaith yn unig yw astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg. Mae yna amrywiaeth o fodiwlau ar gael, sydd yn golygu y gallwch ddysgu am bynciau fel Cymru a’i hanes, ei sefydliadau a’i chyfryngau, er enghraifft. Mae’r modiwlau yn apelio at bob math o bobl ac mae’r dosbarthiadau’n fach sydd yn rhoi cyfle i chi dderbyn mwy o sylw a help oddi wrth y darlithwyr. Byddwch yn cwrdd â phobl ar eich cwrs a fydd yn ffrindiau da i chi am byth! Yn ystod y cwrs, rydw i wedi datblygu diddordeb mawr mewn llenyddiaeth oherwydd bod y modiwlau hyn yn rhoi cyfle i chi werthfawrogi, dadansoddi a chymharu testunau tra eich bod yn astudio eu hiaith, eu cynnwys a’u harddull yn fanwl."