Croeso i Adran y Gymraeg

Mae canlyniadau'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 yn dangos i’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe ddod yn gyntaf o blith y sefydliadau o Gymru a gyflwynodd eu gwaith i is-banel Astudiaethau Celtaidd ac yn ail yn y Deyrnas Unedig. Dynoda’r canlyniadau fod 100% o waith ymchwil Adran y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Ac felly os dewiswch astudio gyda ni, byddwch mewn cwmni da gyda rhai o brif awduron ac ysgolheigion y Gymraeg yn eich dysgu. Darllenwch fwy...