Croeso i Adran y Gymraeg

Mae Adran y Gymraeg yn Abertawe yn un flaengar, fywiog, a chartrefol sydd yn ymhyfrydu yn y ffaith bod ein myfyrwyr nid yn unig yn mwynhau eu hamser gyda ni i’r eithaf, ond eu bod hefyd yn llwyddo i ganfod gyrfaoedd llewyrchus ar ôl graddio.

Gall ein myfyrwyr arbenigo yn y meysydd hynny sydd o ddiddordeb iddynt.  Mae’r Adran yn cynnig ystod o fodiwlau mewn tri maes, sef:

  • Iaith a Ieithyddiaeth
  • Cynllunio Iaith a Pholisi
  • Llenyddiaeth

Enillodd y staff barch ac enw da ar sail ansawdd a phwysigrwydd eu hymchwil, a hynny mewn cyfres o asesiadau ymchwil dros gyfnod o ugain mlynedd. Dengys yr asesiad diweddaraf, REF 2014, mai Adran y Gymraeg Abertawe a gafodd y canlyniad gorau oll o blith y sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru a gloriannwyd yn y maes ‘Astudiaethau Celtaidd’. Mae tri o brifeirdd yr Eisteddfod Genedlaethol yn perthyn i’r Adran. Darllenwch fwy...