.

DACE title

Ymchwil AABO

Mae gan yr Adran Addysg Barhaus Oedolion draddodiad balch o ddysgu, addysgu ac ymchwil  o fewn meysydd addysg i oedolion a dysgu gydol oes. Caiff ymchwil ei gynnal yn bennaf ym meysydd:

  • Dysgu gydol oes
  • Ehangu Mynediad
  • Adfywio cymunedol, datblygu cymunedol ac addysg gymunedol
  • Technolegau newydd ac addysg gydol oes
  • Addysg Prifysgol i oedolion
  • Addysg i oedolion a chyfleoedd cyfartal

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am yr ymchwil sydd yn cael ei gynnal yn AABA yn adran Ymchwil AABO.

Mae AABO yn cwmpasu amrywiaeth o lefelau a meysydd o astudio ac o ganlyniad mae gan aelodau staff bwyslais wahanol ar ymchwil. Gallwch ddarganfod manylion yr ymchwil sydd yn cael ei gynnal yn AABO ar hyn o bryd yn adran Diddordebau Ymchwil Staff.