Ymchwil AABO

Mae gan yr Adran Addysg Barhaus Oedolion draddodiad balch o ddysgu, addysgu ac ymchwil  o fewn meysydd addysg i oedolion a dysgu gydol oes. Caiff ymchwil ei gynnal yn bennaf ym meysydd:

  • Dysgu gydol oes

  • Ehangu Mynediad

  • Adfywio cymunedol, datblygu cymunedol ac addysg gymunedol

  • Technolegau newydd ac addysg gydol oes

  • Addysg Prifysgol i oedolion

  • Addysg i oedolion a chyfleoedd cyfartal