Sut i Ymgeisio Am...

‌Le ar y Rhaglen Gradd BA Dyniaethau (rhan amser)

Cwblhewch y ffurflen gais tu ôl i daflen Rhaglen Gradd BA Dyniaethau (rhan amser) a dychwelwch i AABO, Adeilad Glyndwr, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP. Byddwn yn gofyn i fyfyrwyr ddod am gyfweliad ac efallai bydd rhaid darparu datganiad personol ysgrifenedig i gefnogi'r cais.

Byddwn yn derbyn myfyrwyr i'r rhaglen yn flynyddol rhwng Gorffennaf a Medi. Os oes gennych ddiddordeb i ymgeisio y tu allan i'r amserlen yma, ffoniwch 01792295499.

Cyrsiau a Rhaglenni AABO eraill 

Unwaith rydych wedi penderfynu ar gwrs, gwiriwch eich categori ffi ac os ydych yn gymwys ar gyfer cymorth ariannol. 

Ar gyfer sicrhau lle ar y cwrs, argraffwch a chwblhewch ffurflen archebu a dychwelwch i AABO neu lawrlwythwch a chwblhewch fersiwn Word ac e-bostiwch yn ôl i ni.

Ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn anfon ffurflenni cais ar gyfercymorth ariannol os ydych wedi gofyn amdanynt ac yn rhoi galwad i chi i dderbyn taliad. Bydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i'r rheiny sydd wedi archebu a thalu am y cwrs o flaen llaw. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi os oes unrhyw newidiadau wedi bod i'r cwrs ers i'r daflen gael ei argraffu.

Byddwch yn cofrestru yn ystod eich dosbarth cyntaf lle bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen gofrestru llawn. Bydd hwn yn sail i'ch cofnod myfyriwr gyda Phrifysgol Abertawe. Mae'r broses cofrestru yn ddibynnol ar amodau a thelerau Prifysgol Abertawe. 

Mae modd i chi fynychu cwrs heb archebu lle o flaen llaw ond cyn gadael sicrhewch eich bod chi'n cysylltu â ni er mwyn sicrhau fod lle ar y cwrs a'i fod yn rhedeg ar yr amser, y dyddiad ac yn y lleoliad a nodwyd oherwydd gall y manylion yma newid ar fyr rhybydd ac efallai bydd yn rhaid i chi ohirio eich dechreuad.