.

DACE title

Am ein Rhaglenni

Mae ein rhaglenni wedi'u dylunio er mwyn eich galluogi chi i ddechrau dysgu ar lefel sy'n cwrdd â'ch anghenion. Mae ein rhaglen cyrsiau yn cynnig y potensial i chi ddatblygu yn naturiol yn eich maes astudio, o sesiynau blasu i gyrsiau achrededig a hyd yn oed ein Graddau Dyniaethau, Saesneg a Hanes rhan amser sydd wedi'u dysgu yn y gymuned. 

Darllenwch fwy

Cefnogaeth i Fyfyrwyr

Rydym yn anelu at ddileu pobw rhwystr tuag at ddysgu â phosibl ac rydym yn falch o'r gefnodaeth ardderchog sydd yn cael ei gynnig ym mhob ardal o'r adran.

Darllenwch fwy... 

Gwybodaeth ac Arweiniad

Bydd ein tȋm arweiniad ar gael yn ystod rhai o'n digwyddiadau neu gallwch wneud apwyntiad i gael sgwrs anffurfiol trwy gydol y flwyddyn. Gyda threfniant o flaen llaw gall ein tȋm arweiniad ymweld â chyrsiau ar y Campws ac yn y Gymuned.

Darllennwch fwy 

Cofrestru a Ffioedd

Ein bwriad yw sicrhau bod cofrestru ar gyfer ein cyrsiau mor hawdd ag sy'n bosibl. Mae cynlluniau cyllid a chymorth ariannol ar gael er mwyn helpu i dalu ffioedd cyrsiau.

Darllenwch fwy...

Y Llyfrgell a Gwasanaethau Gwybodaeth

Mae gan AABO ei lyfrgell ei hun...Llyfrgell Glowyr De Cymru. Fel myfyriwr AABO eich prif gyswllt ar gyfer cefnogaeth a gwybodaeth llyfgrell yw Llyfrgell Glowyr De Cymru, sydd wedi'i leoli ar gampws Hendrefoelan.

Darllennwch fwy...