Ehangu Cyfranogiad

Mae gan AABO ymrwymiad cryf tuag at ehangu cyfranogiad at Addysg Uwch.

Mae manylion rhai o'n prosiectau blaenorol sydd wedi cefnogi'r amcan yma i'w gweld isod.

Prosiect Dilyniant Cymunedol

Darllen Mwy


Prosiect Trio

Darllen Mwy


Ymestyn yn Ehangach

Darllen Mwy


Prosiect Rhianta

Darllen Mwy


Partneriaeth Ddysgu Abertawe

Darllen Mwy