Grŵp Darllen Gwyddoniaeth, Ysbrydolrwydd ac Iechyd

Mae’r grŵp darllen hwn am ddim i’w fynychu ac mae croeso i bawb

Grŵp Darllen Gwyddoniaeth, Ysbrydolrwydd ac Iechyd

Hwylusydd: Dr Penny Sartori p.l.sartori@swansea.ac.uk

Lleoliad: Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Campws Hendrefoelan, Heol Gower, Abertawe, SA2 7NB

Diwrnodau Cyfarfod: Dydd Gwener olaf bob mis

Amser: 2.45pm – 4.45pm (gyda phosibilrwydd o newid i’r amser ar gyfer mis Hydref a mis Tachwedd. Edrychwch ar y wefan am fwy o fanylion.)

Dydd Gwener 28 Medi 2018: Myfyrio a chyflwyniad – Pam Gwyddoniaeth, Ysbrydolrwydd ac Iechyd? gan Dr Penny Sartori. Themâu’n codi o gyflwyniadau llyfr 2017 – 2018 gan Dr David Greaves. Trafodaeth agored. 

Dydd Gwener 26 Hydref 2018:The Science Delusion by Rupert Sheldrake cyflwynwyd gan Brian Lewis

Dyyd Gwener 30 Tachwedd 2018: Waiting for the Last Bus by Richard Holloway cyflwynwyd gan Helen White