Dewch draw i un o'n Digwyddiadau Gwybodaeth i ddysgu am yr ystod eang o gyrsiau rhan amser a gynigir gan yr Adran Addysg Barhaus i Oedolion (DACE) yn eich cymuned chi!

Mehefin

Dydd Sadwrn, Mehefin 2il, 12pm – 3.30pm Llyfrgell Ganolog Abertawe, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN


Dydd Mawrth, 5ed Mehefin, 10.30am – 3pm Llyfrgell Port Talbot, Llawr 1af,Canolfan Siopa Aberafan, SA13 1PB

Dydd Iau, 14eg Mehefin, 10am – 1.30pm LLfyrgell Gorseinon, 15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon, Abertawe, SA4 4AA

Dydd Mercher, 20fed Mehefin, 11am – 3pm Llyfrgell Llanelli, Stryd Vaughan, Llanelli, SA15 3AS

 

Gorffennaf

Dydd Gwener, 6ed Gorffennaf, 11.00am - 3.00pm Llyfrgell Rhydaman, 5 Ffordd y Gwynt, Rhydaman SA18 3DN

Dydd Mawrth, 10fed Gorffennaf, 10.30am – 12.30pm LLyfrgell Pontarddulais, Rhodfa St Michael, Pontarddulais, Abertawe SA4 8TE

Dydd Mercher 11fed Gorffennaf, 12.00pm - 2.30pm Ysgol y Bedol, Heol Ffoland, Garnant, Rhydaman SA18 2GB

Dydd Mercher, 18fed Gorffennaf, 12.00pm - 6.00pm AABO, Adeilad Keir Hardie, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP.               

Dydd Iau, 26ain Gorffennaf, 10am – 1.30pm Llyfrgell Treforys, Heol Treharne, Treforys, Abertawe SA6 7AA

Dydd Llun 30 Gorfennaf, 10.00am - 3.00pm Llyfrgell Clydach, 54-56 Stryd Fawr, Clydach, Abertawe SA6 5LN

 

Awst

Dydd Mercher, 8fed Awst, 10.30am - 3.00pm Llyfrgell Castell-nedd, Gerddi Fictoria, SA11 3BA

Dydd Sadwrn, 11 Awst, 12.00pm - 4.00pm Diwrnod hwyl i'r teulu, Parc Lles Glyn-nedd, 50 Parc Avenue, Glyn-nedd, Castell-nedd, SA11 5DU

Dydd Mawrth, 14eg Awst, 10.00am – 12.00pm Llyfrgell Sandfields, Heol Treforys, Sandfields, Castell-nedd Port Talbot, SA12 6TG 

Dydd Mercher, 22ain Awst, 10.00am – 12.00pm Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Gweithdy DOVE, Ffordd Rufeinig, Banwen, Castell-nedd, SA10 9LW

Dydd Gwener, 31ain Awst, 10.00am – 12.00pm Llyfrgell Townhill, Canolfan y Ffenics, Parc Paradwys, Rhodfa Powys, Townhill, Abertawe, SA1 6PH

 

Medi

Dydd Mercher, 5ed Medi, 11.00pm – 2.00pm & 6.00pm - 7.00pm Canolfan y Mynydd Du, Heol Cwmgarw, Brynaman SA18 1BU

Dydd Mercher, 5ed Medi, 12.00pm – 6.00pm AABO, Adeilad Keir Hardie, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP.      

Dydd Iau, 6ed Medi, 11.30am – 4.30pm Neuadd Goffa Pontyberem, Heol Coalbrook, Pontyberem , Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 5HU 

Dydd Mawrth, 11eg Medi, 10.00am – 4.30pm Llyfrgell Ganolog Abertawe, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN

Dydd Iau 13 Medi 12.00pm – 2.30pm, NSA AFAN Development Centre, Bevin Avenue, Sandfields, Port Talbot SA12 6JW

Dydd Mercher 19 Medi 10.30am – 1.30pm, YMCA Castell-nedd, Lletty Nedd, Pen Y Dre, Castell-nedd SA11 3HG

Dydd Llun 24 Medi 11.00am – 2.30pm, Canolfan Cymuned Llangennech, tu ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ol I Heol Hendre, (gerllaw tafarn y ‘The Bridge End Inn’), Llangennech, Llanelli SA14 8TH


Tachwedd

Dydd Mawrth 6 Tachwedd 10.00am – 3.00pm, Eglwys St Peters, Teras St Peters, Llanelli SA15 2RT
SESIWN AM DDIM Seicoleg Plant 10.30am - 11.30am a TG 1.30pm - 2.30pm

I gael rhagor o wybodaeth: 01792 602211 adult.education@abertawe.ac.uk