Adrannau Academaidd Academi Hywel Teifi

Mae Academi Hywel Teifi yn sefydliad arbennig iawn a sefydlwyd gan Brifysgol Abertawe yn 2010 er cof am gyn-Athro Cymraeg y Brifysgol ac un o fawrion y genedl, Yr Athro Hywel Teifi Edwards. Y mae tair elfen i waith Academi Hywel Teifi - mae’n ganolfan ragoriaeth ar gyfer astudio’r iaith Gymraeg a’i llenyddiaeth, mae’n hybu addysg ac ymchwil cyfrwng Cymraeg ar draws y pynciau a gaiff eu dysgu yn y brifysgol ac mae’n gweithio i sicrhau lle amlycach i’r iaith ym mhob agwedd o fywyd y brifysgol a rhanbarth de-orllewin Cymru. Am fanylion pellach am waith Academi Hywel Teifi ar draws y Brifysgol, ewch i'r wefan canolog.

Y mae Academi Hywel Teifi yn gartref i ddwy adran academaidd - Adran y Gymraeg ac Adran Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus cyfrwng Cymraeg.

Bywyd a Darpariaeth Gymraeg Academi Hywel Teifi