Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Ein Coleg

1 - AHT Button - Cym2 - DACE Button - Cym3 - Amer - Button - Cym

4 - eng lang - button - Cym5 - Classics button - cym6 - Eng Lit - Button - cym

7 - history button - cym8 - Media button - cym9 - mod lang button - cym

10 - politics button - cym11 - war button - cym12 - welsh - cym

Gwybodaeth am...

Derbyniadau a Chyflogadwyedd

Diolch am ystyried Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ar gyfer eich addysg yn y brifysgol. Dewis cwrs a phrifysgol yw un o'r penderfyniadau pwysicaf y byddwch byth yn ei wneud yn eich bywyd, a'n bwriad ni yw cyflawni eich disgwyliadau. Ewch i'r wefan Derbyniadau i weld ein cyrsiau arbenigol a'n gwefan Cyflogadwyedd am gyfleoedd i gynyddu eich sgiliau cyflogadwyedd drwy astudio, symudedd, interniaethau a lleoliadau gwaith a gweithgareddau allgyrsiol.

Employability and Admissions

Rhyngwladol a Chyflogadwyedd

Rydym yn estyn croeso cynnes i Fyfyrwyr Rhyngwladol ac rydym wrth ein bodd eich bod yn ystyried astudio yma yn Abertawe. Mae myfyrwyr o ar draws y byd yn astudio ein pynciau. Mae cyfleoedd hefyd i fyfyrwyr o'r DU astudio dramor. Edrychwch ar ein tudalennau   i weld ein fideos, cymeradwyaeth gan fyfyrwyr, gwybodaeth am gyfleoedd astudio, cyflogadwyedd a gyrfaoedd.

international banner

Sefydliad Ymchwil (RIAH)

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, ôl-raddedigion ac ysgolheigion cenedlaethol a rhyngwladol gwadd at ei gilydd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i fwriadu ar gyfer rhagoriaeth ryngwladol ac effaith.

Riah Strip

Canolfan y Graddedigion

Mae Canolfan Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn meithrin ac yn cynorthwyo gweithgarwch ymchwil unigol ac ar y cyd sy'n ardderchog yn rhyngwladol ac yn cynnig amgylchedd bywiog a chefnogol i fyfyrwyr sy'n dilyn ymchwil ôl-raddedig ac astudiaethau gradd meistr a addysgir. Mae'r Ganolfan yn darparu hyfforddiant ôl-raddedig i wella datblygiad academaidd a phroffesiynol ac yn hybu cyfranogiad mewn rhaglenni seminarau, gweithdai a chynadleddau rhyngwladol.

graduate centre strip