Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n lansio rhaglen newydd yn annog ffordd iach o fyw i blant lleol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prifysgolabertawenlansiorhaglennewyddynannogfforddiachofywiblantlleol.php News article 216377 Mon, 10 Aug 2015 11:14:00 GMT <![CDATA[Pobl sy'n gaeth i'r Rhyngrwyd yn fwy agored i salwch yn ôl ymchwil ar y cyd yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/poblsyngaethirrhyngrwydynfwyagoredisalwchynolymchwilarycydynabertawe.php News article 216727 Thu, 06 Aug 2015 16:18:00 GMT <![CDATA[Rhaglen ymchwil Abertawe ar Eogiaid yr Iwerydd i dderbyn hwb cyllido gan RCUK a]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/rhaglenymchwilabertaweareogiaidyriweryddidderbynhwbcyllidoganrcuka.php News article 212051 Tue, 21 Jul 2015 07:54:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr peirianneg yn argraffu perofsgit ar fetel hyblyg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyrpeiriannegynargraffuperofsgitarfetelhyblyg.php News article 211962 Thu, 18 Jun 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Cwymp llen iâ dramatig 135 mil o flynyddoedd yn ôl a sbardunodd amrywiad byd-eang cryf yn yr hinsawdd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cwymplleniadramatig135miloflynyddoeddynolasbardunoddamrywiadbyd-eangcryfynyrhinsawdd.php News article 211505 Tue, 16 Jun 2015 11:31:00 GMT