Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Abertawe’n rhan o gonsortiwm ymchwil a datblygu ynni blaenllaw sy’n tyfu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/abertawenrhanogonsortiwmymchwiladatblyguynniblaenllawsyntyfu.php News article 196712 Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr o Abertawe’n troi hollti mynyddoedd iâ â’i ben i waered ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyroabertawentroiholltimynyddoeddiaaibeniwaered.php News article 192261 Wed, 30 Jul 2014 13:27:00 GMT <![CDATA[Ymchwil: cysylltiad rhwng pryderon mamau ynghylch siâp eu corff yn newid a phenderfynu peidio â bwydo o’r fron]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilcysylltiadrhwngpryderonmamauynghylchsiapeucorffynnewidaphenderfynupeidioabwydoorfron.php News article 192079 Tue, 15 Jul 2014 16:05:00 GMT