Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Cwymp llen iâ dramatig 135 mil o flynyddoedd yn ôl a sbardunodd amrywiad byd-eang cryf yn yr hinsawdd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cwymplleniadramatig135miloflynyddoeddynolasbardunoddamrywiadbyd-eangcryfynyrhinsawdd.php News article 211505 Tue, 16 Jun 2015 11:31:00 GMT <![CDATA[Personoliaethau di-asgwrn-cefn: Ffisioleg yn dangos ymddygiad mentrus mewn crancod]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/personoliaethaudi-asgwrn-cefnffisiolegyndangosymddygiadmentrusmewncrancod.php News article 211446 Wed, 10 Jun 2015 00:01:00 GMT