Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Ymchwilwyr Prifysgol Abertawe yn cyhoeddi adroddiad ar yr heriau sy'n wynebu cynulleidfaoedd byddar a thrwm eu clyw yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyrprifysgolabertaweyncyhoeddiadroddiadaryrheriausynwynebucynulleidfaoeddbyddarathrwmeuclywyngnghymru.php News article 201638 Tue, 25 Nov 2014 11:36:00 GMT <![CDATA[Cysylltiad wedi’i ganfod rhwng meddyginiaeth ar ôl geni plant ac anawsterau bwydo ar y fron]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cysylltiadwediiganfodrhwngmeddyginiaetharolgeniplantacanawsteraubwydoaryfron.php News article 200987 Tue, 25 Nov 2014 10:58:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn Cwestiynu Prosesau'r 'Rhyngrwyd Dywyll']]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prifysgolabertaweyncwestiynuprosesaurrhyngrwyddywyll.php News article 200586 Tue, 25 Nov 2014 10:12:00 GMT <![CDATA[ Ymchwil yn dangos bod gwaith sifft hirdymor yn gysylltiedig ag amhariad ar allu’r ymennydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyndangosbodgwaithsiffthirdymoryngysylltiedigagamhariadarallurymennydd.php News article 200568 Wed, 19 Nov 2014 11:52:00 GMT