Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Cyfnodolyn EMM yn amlygu Abertawe fel arweinydd byd-eang ym maes profion diogelwch cyn-glinigol cyffuriau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cyfnodolynemmynamlyguabertawefelarweinyddbyd-eangymmaesprofiondiogelwchcyn-glinigolcyffuriau.php News article 200271 Fri, 31 Oct 2014 15:12:00 GMT <![CDATA[Glud teils yn helpu ymchwilwyr i bennu dyfodol celloedd solar ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gludteilsynhelpuymchwilwyribennudyfodolcelloeddsolar.php News article 199079 Wed, 22 Oct 2014 09:24:00 GMT <![CDATA[Abertawe'n arwain prosiect y DU gyfan ar fenywod a chyfiawnder 1100-1750]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/abertawenarwainprosiectydugyfanarfenywodachyfiawnder1100-1750.php News article 191672 Mon, 20 Oct 2014 11:53:00 GMT <![CDATA[Dyfais newydd wrthi’n cael ei datblygu ar gyfer diagnosis cynnar o Sytomegalofirws Dynol (HCMV) ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/dyfaisnewyddwrthincaeleidatblyguargyferdiagnosiscynnarosytomegalofirwsdynolhcmv.php News article 199529 Tue, 14 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Cynhaliwyd digwyddiad symposiwm EnAlagae llwyddiannus yn Kortrijk, Gwlad Belg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cynhaliwyddigwyddiadsymposiwmenalagaellwyddiannusynkortrijkgwladbelg.php News article 198272 Wed, 08 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Cyfrol newydd yr Athro Alan Llwyd yn datgelu cerddi newydd Waldo]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cyfrolnewyddyrathroalanllwydyndatgelucerddinewyddwaldo.php News article 198847 Thu, 02 Oct 2014 15:54:00 GMT <![CDATA[Technoleg bioargraffu meinweoedd 3D a ddatblygwyd gan y Brifysgol nawr ar gael yn fasnachol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/technolegbioargraffumeinweoedd3daddatblygwydganybrifysgolnawrargaelynfasnachol.php News article 197845 Thu, 25 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe’n rhan o gonsortiwm ymchwil a datblygu ynni blaenllaw sy’n tyfu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/abertawenrhanogonsortiwmymchwiladatblyguynniblaenllawsyntyfu.php News article 196712 Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Bydd dull newydd ar gyfer neilltuo ‘cod bar’ i gelloedd dynol yn helpu wrth adnabod a dilyn trywydd celloedd canser]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/bydddullnewyddargyferneilltuocodbarigelloedddynolynhelpuwrthadnabodadilyntrywyddcelloeddcanser.php News article 197259 Sun, 14 Sep 2014 18:00:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr o Abertawe’n troi hollti mynyddoedd iâ â’i ben i waered ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyroabertawentroiholltimynyddoeddiaaibeniwaered.php News article 192261 Wed, 30 Jul 2014 13:27:00 GMT