Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Rhaglen ymchwil Abertawe ar Eogiaid yr Iwerydd i dderbyn hwb cyllido gan RCUK a]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/rhaglenymchwilabertaweareogiaidyriweryddidderbynhwbcyllidoganrcuka.php News article 212051 Tue, 21 Jul 2015 07:54:00 GMT <![CDATA[Angen cyfranogwyr ar gyfer astudiaeth chwarae babanod]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/angencyfranogwyrargyferastudiaethchwaraebabanod.php News article 212784 Fri, 03 Jul 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr peirianneg yn argraffu perofsgit ar fetel hyblyg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyrpeiriannegynargraffuperofsgitarfetelhyblyg.php News article 211962 Thu, 18 Jun 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Cwymp llen iâ dramatig 135 mil o flynyddoedd yn ôl a sbardunodd amrywiad byd-eang cryf yn yr hinsawdd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cwymplleniadramatig135miloflynyddoeddynolasbardunoddamrywiadbyd-eangcryfynyrhinsawdd.php News article 211505 Tue, 16 Jun 2015 11:31:00 GMT <![CDATA[Personoliaethau di-asgwrn-cefn: Ffisioleg yn dangos ymddygiad mentrus mewn crancod]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/personoliaethaudi-asgwrn-cefnffisiolegyndangosymddygiadmentrusmewncrancod.php News article 211446 Wed, 10 Jun 2015 00:01:00 GMT