Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Mae pysgod â phersonoliaethau gwahanol yr un mor ‘hyblyg’ wrth ymateb i newidiadau yn eu hamgylchedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maepysgodaphersonoliaethaugwahanolyrunmorhyblygwrthymatebinewidiadauyneuhamgylchedd.php News article 202851 Tue, 13 Jan 2015 00:01:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu bod morloi bach wedi dal haint gwenwyn bwyd o ganlyniad i lygredd dynol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelubodmorloibachwedidalhaintgwenwynbwydoganlyniadilygredddynol.php News article 202273 Wed, 07 Jan 2015 15:47:00 GMT <![CDATA[Cyllid elusennol wedi’i ddyfarnu ar gyfer ymchwil arloesol newydd ar ddementia ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cyllidelusennolwediiddyfarnuargyferymchwilarloesolnewyddarddementia.php News article 202280 Mon, 05 Jan 2015 09:54:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr Prifysgol Abertawe yn cyhoeddi adroddiad ar yr heriau sy'n wynebu cynulleidfaoedd byddar a thrwm eu clyw yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyrprifysgolabertaweyncyhoeddiadroddiadaryrheriausynwynebucynulleidfaoeddbyddarathrwmeuclywyngnghymru.php News article 201638 Tue, 25 Nov 2014 11:36:00 GMT <![CDATA[Cysylltiad wedi’i ganfod rhwng meddyginiaeth ar ôl geni plant ac anawsterau bwydo ar y fron]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cysylltiadwediiganfodrhwngmeddyginiaetharolgeniplantacanawsteraubwydoaryfron.php News article 200987 Tue, 25 Nov 2014 10:58:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn Cwestiynu Prosesau'r 'Rhyngrwyd Dywyll']]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prifysgolabertaweyncwestiynuprosesaurrhyngrwyddywyll.php News article 200586 Tue, 25 Nov 2014 10:12:00 GMT