Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Clirio’r awyr: Astudiaeth yn edrych ar wrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt mewn ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cliriorawyrastudiaethynedrycharwrthdarorhwngpoblabywydgwylltmewn.php News article 209004 Tue, 12 May 2015 13:49:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn rhoi golwg oddi uchod ar newid hinsawdd a chystadleuaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynrhoigolwgoddiuchodarnewidhinsawddachystadleuaeth.php News article 208917 Tue, 12 May 2015 13:41:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr yn taflu goleuni ar y llwybr at ynni solar cost isel ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyryntaflugoleuniaryllwybratynnisolarcostisel.php News article 206401 Mon, 13 Apr 2015 11:37:00 GMT <![CDATA[Ffiniau newydd ym maes ffiseg: Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Niwclear yn ailgychwyn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ffiniaunewyddymmaesffisegpeiriantgwrthdarohadronmawrysefydliadewropeaiddargyferymchwilniwclearynailgychwyn.php News article 207973 Wed, 08 Apr 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw: dadlennu canfyddiadau’r prosiect ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prosiectmyfyrwyrynydiwydiantrhywdadlennucanfyddiadaurprosiect.php News article 206424 Fri, 27 Mar 2015 00:01:00 GMT <![CDATA[Cefnforoedd Asid: dyfodol mwy ansicr ar gyfer bywyd y môr ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cefnforoeddasiddyfodolmwyansicrargyferbywydymor.php News article 205119 Thu, 26 Mar 2015 15:21:00 GMT <![CDATA[Mae astudiaeth newydd yn canfod bod graffeg gyfrifiadurol ddeniadol yn cynyddu cyflymdra wrth berfformio tasgau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maeastudiaethnewyddyncanfodbodgraffeggyfrifiadurolddeniadolyncynydducyflymdrawrthberfformiotasgau.php News article 206728 Mon, 23 Mar 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Hapus? Llyfr newydd yn datgelu problemau wrth fynd ar drywydd dedwyddwch]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/hapusllyfrnewyddyndatgeluproblemauwrthfyndardrywydddedwyddwch.php News article 205042 Tue, 10 Mar 2015 12:33:00 GMT <![CDATA[Mae hollt sy'n tyfu'n gyflym yn bygwth un o ysgafellau iâ mwyaf Antarctica]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/maeholltsyntyfungyflymynbygwthunoysgafellauiamwyafantarctica.php News article 204585 Tue, 24 Feb 2015 16:32:00 GMT <![CDATA[Academydd yn galw ar gymdeithas i gefnogi bwydo ar y fron yn well]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/academyddyngalwargymdeithasigefnogibwydoaryfronynwell.php News article 204282 Mon, 23 Feb 2015 09:44:00 GMT <![CDATA[Ymchwilydd o Abertawe yn rhannu ei arbenigedd mewn Cwrs Hyfforddiant Uwch NATO ar Ddefnydd Seiberofod gan Derfysgwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyddoabertaweynrhannueiarbenigeddmewncwrshyfforddiantuwchnatoarddefnyddseiberofodganderfysgwyr.php News article 204979 Mon, 23 Feb 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddir astudiaeth Prifysgol Abertawe ar driawd o glefydau cyffredin ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cyhoeddirastudiaethprifysgolabertaweardriawdoglefydaucyffredin.php News article 204823 Wed, 18 Feb 2015 12:00:00 GMT