Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[ Ymchwil yn dangos bod gwaith sifft hirdymor yn gysylltiedig ag amhariad ar allu’r ymennydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilyndangosbodgwaithsiffthirdymoryngysylltiedigagamhariadarallurymennydd.php News article 200568 Wed, 19 Nov 2014 11:52:00 GMT <![CDATA[Cydweithrediad gyda Chromatrap yn arwain at newid sylweddol o ran cwmpas ac effeithiolrwydd ymchwil epigenetig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cydweithrediadgydachromatrapynarwainatnewidsylweddolorancwmpasaceffeithiolrwyddymchwilepigenetig.php News article 200024 Wed, 05 Nov 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Glud teils yn helpu ymchwilwyr i bennu dyfodol celloedd solar ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gludteilsynhelpuymchwilwyribennudyfodolcelloeddsolar.php News article 199079 Wed, 22 Oct 2014 09:24:00 GMT <![CDATA[Abertawe'n arwain prosiect y DU gyfan ar fenywod a chyfiawnder 1100-1750]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/abertawenarwainprosiectydugyfanarfenywodachyfiawnder1100-1750.php News article 191672 Mon, 20 Oct 2014 11:53:00 GMT <![CDATA[Dyfais newydd wrthi’n cael ei datblygu ar gyfer diagnosis cynnar o Sytomegalofirws Dynol (HCMV) ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/dyfaisnewyddwrthincaeleidatblyguargyferdiagnosiscynnarosytomegalofirwsdynolhcmv.php News article 199529 Tue, 14 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Cynhaliwyd digwyddiad symposiwm EnAlagae llwyddiannus yn Kortrijk, Gwlad Belg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cynhaliwyddigwyddiadsymposiwmenalagaellwyddiannusynkortrijkgwladbelg.php News article 198272 Wed, 08 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Technoleg bioargraffu meinweoedd 3D a ddatblygwyd gan y Brifysgol nawr ar gael yn fasnachol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/technolegbioargraffumeinweoedd3daddatblygwydganybrifysgolnawrargaelynfasnachol.php News article 197845 Thu, 25 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe’n rhan o gonsortiwm ymchwil a datblygu ynni blaenllaw sy’n tyfu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/abertawenrhanogonsortiwmymchwiladatblyguynniblaenllawsyntyfu.php News article 196712 Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Bydd dull newydd ar gyfer neilltuo ‘cod bar’ i gelloedd dynol yn helpu wrth adnabod a dilyn trywydd celloedd canser]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/bydddullnewyddargyferneilltuocodbarigelloedddynolynhelpuwrthadnabodadilyntrywyddcelloeddcanser.php News article 197259 Sun, 14 Sep 2014 18:00:00 GMT