Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Gallai ymchwil newydd helpu i wella cadwraeth môr-grwbanod yng Nghefnfor India]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiymchwilnewyddhelpuiwellacadwraethmor-grwbanodyngnghefnforindia.php News article 229161 Tue, 23 Feb 2016 12:54:00 GMT <![CDATA[Tymereddau haf diweddar yn Ewrop yn debygol o fod y mwyaf cynnes o’r ddau fileni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/tymereddauhafdiweddarynewropyndebygolofodymwyafcynnesorddaufileni.php News article 226557 Mon, 08 Feb 2016 15:19:00 GMT <![CDATA[Ffisegwyr yn procio gwrth-atomau i ganfod terfyn newydd ar atom gwrth-hydrogen ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ffisegwyrynprociogwrth-atomauiganfodterfynnewyddaratomgwrth-hydrogen.php News article 228242 Wed, 03 Feb 2016 10:20:00 GMT <![CDATA[Pysgod yn esbonio pos bridio Darwin]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/pysgodynesbonioposbridiodarwin.php News article 223156 Mon, 30 Nov 2015 10:52:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn awgrymu y gallai anawsterau wrth fwydo ar y fron gynyddu risg iselder]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynawgrymuygallaianawsterauwrthfwydoaryfrongynyddurisgiselder.php News article 221826 Tue, 10 Nov 2015 16:35:00 GMT <![CDATA[Gallai amodau sy'n cynhesu arwain at niferoedd uwch o grwbanod benyw]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiamodausyncynhesuarwainatniferoedduwchogrwbanodbenyw.php News article 220664 Wed, 04 Nov 2015 10:34:00 GMT <![CDATA[Gallai archwiliadau strwythuredig leihau sgil effeithiau cyffuriau ar gyfer pobl a chanddynt ddementia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiarchwiliadaustrwythuredigleihausgileffeithiaucyffuriauargyferpoblachanddyntddementia.php News article 221384 Tue, 03 Nov 2015 12:55:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n lansio rhaglen newydd yn annog ffordd iach o fyw i blant lleol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prifysgolabertawenlansiorhaglennewyddynannogfforddiachofywiblantlleol.php News article 216377 Mon, 10 Aug 2015 11:14:00 GMT <![CDATA[Pobl sy'n gaeth i'r Rhyngrwyd yn fwy agored i salwch yn ôl ymchwil ar y cyd yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/poblsyngaethirrhyngrwydynfwyagoredisalwchynolymchwilarycydynabertawe.php News article 216727 Thu, 06 Aug 2015 16:18:00 GMT