Ymchwil Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ Ymchwil diweddaraf o Brifysgol Abertawe en-cy Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Ffisegwyr yn procio gwrth-atomau i ganfod terfyn newydd ar atom gwrth-hydrogen ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ffisegwyrynprociogwrth-atomauiganfodterfynnewyddaratomgwrth-hydrogen.php News article 228242 Wed, 03 Feb 2016 10:20:00 GMT <![CDATA[Dull newydd o adnabod mathau o gell gan ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/dullnewyddoadnabodmathauogellganddefnyddiodeallusrwyddartiffisial.php News article 225778 Thu, 07 Jan 2016 10:01:00 GMT <![CDATA[Pysgod yn esbonio pos bridio Darwin]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/pysgodynesbonioposbridiodarwin.php News article 223156 Mon, 30 Nov 2015 10:52:00 GMT <![CDATA[Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn lansio Grŵp Ymchwil Gwyddoniaeth Gwella (ISRG)]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/colegygwyddoraudynolaciechydynlansiogrpymchwilgwyddoniaethgwellaisrg.php News article 223783 Tue, 24 Nov 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn awgrymu y gallai anawsterau wrth fwydo ar y fron gynyddu risg iselder]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilynawgrymuygallaianawsterauwrthfwydoaryfrongynyddurisgiselder.php News article 221826 Tue, 10 Nov 2015 16:35:00 GMT <![CDATA[Gallai amodau sy'n cynhesu arwain at niferoedd uwch o grwbanod benyw]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiamodausyncynhesuarwainatniferoedduwchogrwbanodbenyw.php News article 220664 Wed, 04 Nov 2015 10:34:00 GMT <![CDATA[Gallai archwiliadau strwythuredig leihau sgil effeithiau cyffuriau ar gyfer pobl a chanddynt ddementia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiarchwiliadaustrwythuredigleihausgileffeithiaucyffuriauargyferpoblachanddyntddementia.php News article 221384 Tue, 03 Nov 2015 12:55:00 GMT <![CDATA[ Ymchwil newydd yn dangos bod tymereddau ffiordau dwfn yn rheoli cyfraddau hollti mewn rhewlifoedd dŵr llanw]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilnewyddyndangosbodtymereddauffiordaudwfnynrheolicyfraddauholltimewnrhewlifoedddrllanw.php News article 220923 Wed, 14 Oct 2015 15:31:00 GMT <![CDATA[Gallai ysglyfaethwyr y cefnforoedd helpu i ailosod thermostat y blaned]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/gallaiysglyfaethwyrycefnforoeddhelpuiailosodthermostatyblaned.php News article 220238 Mon, 05 Oct 2015 15:36:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n lansio rhaglen newydd yn annog ffordd iach o fyw i blant lleol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/prifysgolabertawenlansiorhaglennewyddynannogfforddiachofywiblantlleol.php News article 216377 Mon, 10 Aug 2015 11:14:00 GMT <![CDATA[Pobl sy'n gaeth i'r Rhyngrwyd yn fwy agored i salwch yn ôl ymchwil ar y cyd yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/poblsyngaethirrhyngrwydynfwyagoredisalwchynolymchwilarycydynabertawe.php News article 216727 Thu, 06 Aug 2015 16:18:00 GMT <![CDATA[Rhaglen ymchwil Abertawe ar Eogiaid yr Iwerydd i dderbyn hwb cyllido gan RCUK a]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/rhaglenymchwilabertaweareogiaidyriweryddidderbynhwbcyllidoganrcuka.php News article 212051 Tue, 21 Jul 2015 07:54:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr peirianneg yn argraffu perofsgit ar fetel hyblyg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/ymchwilwyrpeiriannegynargraffuperofsgitarfetelhyblyg.php News article 211962 Thu, 18 Jun 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Cwymp llen iâ dramatig 135 mil o flynyddoedd yn ôl a sbardunodd amrywiad byd-eang cryf yn yr hinsawdd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/ymchwil-diweddaraf/cwymplleniadramatig135miloflynyddoeddynolasbardunoddamrywiadbyd-eangcryfynyrhinsawdd.php News article 211505 Tue, 16 Jun 2015 11:31:00 GMT