Delio ag unigrwydd wrth fynd yn hŷn - canllaw poced

Mae ymchwilydd o Ganolfan Heneiddio Arloesol Prifysgol Abertawe wedi ysgrifennu canllaw poced sy’n cynnwys awgrymiadau i helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd y mae oedolion hŷn yn teimlo.

Callaw PocedEnw’r canllaw yw: Gwneud Gwahaniaeth - Canllaw Cryno i’ch Helpu Ymdrin ag Unigrwydd. Datblygwyd y canllaw yn sgil prosiect ymchwil PhD Dr Deborah Morgan o'r enw Natur Fyrhoedlog Unigedd ac Arwahanrwydd Cymdeithasol mewn Blynyddoedd Hŷn.

Mae’r canllaw yn rhoi cyngor ar sut i fynd i’r afael ag unigrwydd wrth i bobl fynd yn hyn, er enghraifft: cysylltu â hen ffrindiau, creu cysylltiadau newydd, a defnyddio technoleg i gadw mewn cysylltiad â phobl. Mae’r canllaw hefyd yn cynnwys tudalen o gysylltiadau defnyddiol, ynghyd a chyngor ar sut i ofalu am eich llesiant.

Meddai Dr Morgan: “Daeth y canllaw i’r fei yn sgil trafodaethau anffurfiol gyda Heneiddio'n Dda yng Nghymru ynghylch yr angen am ganllaw poced i helpu oedolion hŷn unig a'r gymuned ehangach i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael ag unigrwydd. Mae'r canllaw yn tynnu ar yr atebion a'r strategaethau ymdopi a ddefnyddir gan oedolion hŷn a oedd yn fy astudiaeth. Mae'r ymateb i'r canllaw wedi bod yn wych, ac mae’r adborth gan Heneiddio'n Dda yng Nghymru yn dangos bod y canllaw yn cychwyn am unigrwydd”.

Mae’r canllaw ar gael mewn canghennau banc Barclays dros Gymru.

Lawrlwythwch y canllaw.