Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[O’r rhyfedd i'r rhyfeddol - bydd y cyfan yn y GwyddonLe ar faes Eisteddfod yr Urdd!]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/orrhyfeddirrhyfeddol-byddycyfanynygwyddonlearfaeseisteddfodyrurdd.php News article 210342 Fri, 22 May 2015 12:59:00 GMT <![CDATA[Cyfres ddrama gyntaf Dr Fflur Dafydd yn dechrau ar S4C]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyfresddramagyntafdrfflurdafyddyndechrauars4c.php News article 210724 Fri, 22 May 2015 12:29:00 GMT <![CDATA[Prosiect ASTUTE yn arddangos ei lwyddiannau dros y bum mlynedd diwethaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectastuteynarddangoseilwyddiannaudrosybummlynedddiwethaf.php News article 210328 Wed, 20 May 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Darlithydd Prifysgol Abertawe yn lansio dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg yng Nghaerfyrddin ac Aberystwyth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/darlithyddprifysgolabertaweynlansiodosbarthiadaucyngenicyfrwngcymraegyngnghaerfyrddinacaberystwyth.php News article 209965 Fri, 15 May 2015 12:47:00 GMT <![CDATA[Nodiadur ‘coll’ Dylan Thomas yn cael ei arddangos ym Mhrifysgol Abertawe i nodi Diwrnod Dylan]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/nodiadurcolldylanthomasyncaeleiarddangosymmhrifysgolabertaweinodidiwrnoddylan.php News article 209960 Fri, 15 May 2015 10:59:00 GMT <![CDATA[Nano4Life: Sylw ar nanomeddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/nano4lifesylwarnanomeddygaethymmhrifysgolabertawe.php News article 209968 Fri, 15 May 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi dros 60 o swyddi newydd gyda Gwasanaethau'r Campws ar Gampws newydd y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyhoeddidros60oswyddinewyddgydagwasanaethaurcampwsargampwsnewyddybae.php News article 209828 Thu, 14 May 2015 14:05:00 GMT <![CDATA[Siwgr, cyffuriau hamdden, dyfrgwn, ac anifeiliaid pegynol cŵl iawn: Ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/siwgrcyffuriauhamddendyfrgwnacanifeiliaidpegynolcliawnymchwilwyrobrifysgolabertaweyngngylwyddoniaethcheltenham2015.php News article 207849 Thu, 30 Apr 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd yn dathlu ennill y Goron Driphlyg! ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwirfoddolwyryganolfaneifftaiddyndathluennillygorondriphlyg.php News article 207644 Thu, 02 Apr 2015 16:39:00 GMT <![CDATA[Cydweithio: Sut y mae Abertawe wedi ymuno ag uwch gynghrair prifysgolion y DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cydweithiosutymaeabertawewediymunoaguwchgynghrairprifysgolionydu.php News article 207885 Thu, 02 Apr 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Sialens arloesol i ddisgbyblion yng Nghymru yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sialensarloesoliddisgbyblionyngnghymruynystodwythnosgenedlaetholgwyddoniaeth.php News article 207351 Mon, 23 Mar 2015 10:39:00 GMT <![CDATA[Canolfan Ymchwil Gymdeithasol Newydd i Gymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/canolfanymchwilgymdeithasolnewyddigymru.php News article 206503 Mon, 23 Mar 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr Gofal Iechyd yn cael cyfle i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrgofaliechydyncaelcyfleigodiymwybyddiaethoiechydmeddwl.php News article 205891 Tue, 17 Mar 2015 11:26:00 GMT <![CDATA[Y Coleg Meddygaeth yn Penodi Dr Annmarie Nelson yn Athro Anrhydeddus]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ycolegmeddygaethynpenodidrannmarienelsonynathroanrhydeddus.php News article 206065 Thu, 12 Mar 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[ Nid yw hi byth yn rhy hwyr i addysgu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/nidywhibythynrhyhwyriaddysgu.php News article 205533 Tue, 10 Mar 2015 17:10:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn ysbrydoli menywod ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynysbrydolimenywodargyferdiwrnodrhyngwladolymenywod.php News article 205831 Mon, 09 Mar 2015 12:58:00 GMT <![CDATA[Y Gweinidog dros Wyddoniaeth yn agor y Cyfleuster Sbectromeg Mas Cenedlaethol ar ôl contract adnewyddu ac ailwampio cyfleusterau gwerth £3m]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ygweinidogdroswyddoniaethynagorycyfleustersbectromegmascenedlaetholarolcontractadnewydduacailwampiocyfleusteraugwerth3m.php News article 205562 Tue, 03 Mar 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Aelod o staff Prifysgol Abertawe'n taflu goleuni ar fywydau cudd gyda Mencap]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/aelodostaffprifysgolabertawentaflugoleuniarfywydaucuddgydamencap.php News article 205445 Mon, 02 Mar 2015 14:49:00 GMT <![CDATA[Hanes glowyr ar gael i bawb, diolch i grant newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesglowyrargaelibawbdiolchigrantnewydd.php News article 202881 Tue, 03 Feb 2015 11:29:00 GMT <![CDATA[Ymchwil Abertawe’n cefnogi ymgais record y byd ar draws capan iâ’r Ynys Las]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilabertawencefnogiymgaisrecordybydardrawscapaniarynyslas.php News article 202659 Fri, 16 Jan 2015 15:49:00 GMT