Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Myfyriwr nyrsio Jo yn helpu i wella gofal croen ar draws ysbytai PABM]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyriwrnyrsiojoynhelpuiwellagofalcroenardrawsysbytaipabm.php News article 218154 Tue, 01 Sep 2015 10:46:00 GMT <![CDATA[Cipolwg i drigolion lleol ar Gampws newydd y Bae y Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cipolwgidrigolionlleolargampwsnewyddybaeybrifysgol.php News article 218222 Thu, 27 Aug 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Mis i fynd tan agoriad Campws y Bae!]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/misifyndtanagoriadcampwsybae.php News article 217727 Fri, 21 Aug 2015 12:34:00 GMT <![CDATA[Ffigyrau newydd yn dangos taw Prifysgol Abertawe yw’r gorau yng Nghymru am ragolygon graddedigion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ffigyraunewyddyndangostawprifysgolabertaweywrgorauyngnghymruamragolygongraddedigion.php News article 216725 Wed, 19 Aug 2015 15:42:00 GMT <![CDATA[Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Abertawe a Maleisia yn paratoi'r ffordd ar gyfer Cydweithio pwysig rhwng diwydiant ac academyddion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/memorandwmcyd-ddealltwriaethrhwngabertaweamaleisiaynparatoirfforddargyfercydweithiopwysigrhwngdiwydiantacacademyddion.php News article 217540 Tue, 18 Aug 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd 10 uchaf y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraedd10uchafydeyrnasunedigamfoddhadmyfyrwyr.php News article 217127 Tue, 11 Aug 2015 23:59:00 GMT <![CDATA[Canolfan Economi Ddigidol Newydd Abertawe sy'n werth £7m yn mynd ag ymchwil i'r cam nesaf ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/canolfaneconomiddigidolnewyddabertawesynwerth7mynmyndagymchwilircamnesaf.php News article 213486 Wed, 05 Aug 2015 13:25:00 GMT <![CDATA[Dethol rhywogaethau coed a phlanhigion yn ofalus i dirweddu Campws y Bae cynaliadwy]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/detholrhywogaethaucoedaphlanhigionynofalusidirwedducampwsybaecynaliadwy.php News article 212083 Wed, 22 Jul 2015 12:03:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe ar y rhestr hir am wobr Lleisiau Newydd PEN]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyn-fyfyriwrprifysgolabertawearyrhestrhiramwobrlleisiaunewyddpen.php News article 213911 Tue, 21 Jul 2015 15:44:00 GMT <![CDATA[Hanesydd o fri yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe mewn rôl cynghorydd strategol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesyddofriyndychwelydibrifysgolabertawemewnrolcynghoryddstrategol.php News article 211840 Wed, 01 Jul 2015 13:48:00 GMT <![CDATA[Cyllid Cymru-gyfan wedi’i roi i Ganolfan PRIME Cymru ar gyfer ymchwil gofal sylfaenol a brys ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyllidcymru-gyfanwediiroiiganolfanprimecymruargyferymchwilgofalsylfaenolabrys.php News article 212414 Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe wedi’i chanmol am fynd i’r afael â’r materion heriol ynghylch cyflog cyfartal a gwahaniaethau mewn cyflogau rhwng y rhywiau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawewediichanmolamfyndirafaelarmaterionheriolynghylchcyflogcyfartalagwahaniaethaumewncyflogaurhwngyrhywiau.php News article 212087 Mon, 29 Jun 2015 14:43:00 GMT <![CDATA[Ymchwil na welsoch erioed o’i fath o’r blaen: cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilnawelsocherioedoifathorblaencyhoeddienillwyrcystadleuaethymchwilfelcelf2015.php News article 212276 Fri, 26 Jun 2015 08:59:00 GMT <![CDATA[Clod mawr i waith nofelydd uchelgeisiol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/clodmawriwaithnofelydduchelgeisiol.php News article 211576 Tue, 16 Jun 2015 10:59:00 GMT