Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[A all treulio amser yn ein parciau, ein coetiroedd a’n traethau wella iechyd meddwl pobl Cymru?]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/aalltreulioamseryneinparciaueincoetiroeddantraethauwellaiechydmeddwlpoblcymru.php News article 273918 Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cyrraedd y rhestr fer yn Her Beiciau Santander y Prifysgolion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyrraeddyrhestrferynherbeiciausantanderyprifysgolion.php News article 273873 Wed, 20 Sep 2017 15:56:00 GMT <![CDATA[ Athro Daearyddiaeth yn cyflwyno cyfres newydd Her yr Hinsawdd ar S4C]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/athrodaearyddiaethyncyflwynocyfresnewyddheryrhinsawddars4c.php News article 272918 Mon, 11 Sep 2017 13:45:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn rhagori yn nhablau cynghrair The Times World University Rankings]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynrhagoriynnhablaucynghrairthetimesworlduniversityrankings.php News article 272274 Tue, 05 Sep 2017 16:16:00 GMT <![CDATA[Taith ofod Houston i fyfyrwraig o Landeilo ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/taithofodhoustonifyfyrwraigolandeilo.php News article 269733 Tue, 15 Aug 2017 09:30:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr o Brifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Merêd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyriwrobrifysgolabertaweynennillgwobrmered.php News article 270859 Thu, 10 Aug 2017 13:59:00 GMT <![CDATA[Gweithdy ar y Cyd Abertawe-Tsinghua mewn Peirianneg Gyfrifiadol yn dychwelyd i Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gweithdyarycydabertawe-tsinghuamewnpeirianneggyfrifiadolyndychwelydiabertawe.php News article 270497 Mon, 07 Aug 2017 15:57:00 GMT <![CDATA[Ariannu newydd i helpu trin a chynnal ymchwil i anafiadau llosgi yn fyd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ariannunewyddihelputrinachynnalymchwilianafiadaullosgiynfyd-eang.php News article 268956 Mon, 07 Aug 2017 12:12:00 GMT <![CDATA[Datgelu cynlluniau ar gyfer Canolfan Gweithgareddau Myfyrwyr newydd o'r radd flaenaf gwerth £30 miliwn i wella profiad myfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/datgelucynlluniauargyfercanolfangweithgareddaumyfyrwyrnewyddorraddflaenafgwerth30miliwniwellaprofiadmyfyrwyr.php News article 269968 Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 GMT <![CDATA[Gwneud y morlyn llanw’n gartref i greaduriaid y môr: gwaith gwyddonydd gyda phlant yn cipio gwobr Ymchwil fel Celf 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwneudymorlynllanwngartrefigreaduriaidymorgwaithgwyddonyddgydaphlantyncipiogwobrymchwilfelcelf2017.php News article 269000 Fri, 14 Jul 2017 08:02:00 GMT <![CDATA[Mynydd iâ triliwn o dunellau: Ysgafell Iâ Larsen C yn hollti o'r diwedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/mynyddiatriliwnodunellauysgafellialarsencynholltiordiwedd.php News article 268830 Wed, 12 Jul 2017 12:52:00 GMT <![CDATA[Cydweithrediad i ddod o hyd i ffyrdd arloesol o ddefnyddio gwastraff pysgod cregyn ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cydweithrediadiddodohydiffyrddarloesoloddefnyddiogwastraffpysgodcregyn.php News article 267620 Wed, 12 Jul 2017 09:48:00 GMT <![CDATA[Darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Gastroenterolegwr y Flwyddyn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/darlithyddymmhrifysgolabertaweynennillgwobrgastroenterolegwryflwyddyn.php News article 267972 Tue, 11 Jul 2017 13:25:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n rhagori mewn asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenrhagorimewnasesiadfframwaithrhagoriaethaddysgunewydd.php News article 267318 Thu, 22 Jun 2017 09:09:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn lansio rhaglen Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynlansiorhaglengylwyddoniaethabertawe2017.php News article 267118 Tue, 20 Jun 2017 09:00:00 GMT <![CDATA[Guernica 80 mlynedd yn ddiweddarach ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/guernica80mlyneddynddiweddarach.php News article 259602 Thu, 25 May 2017 10:37:00 GMT <![CDATA[Stryd Fawr Abertawe: prosiect newydd i hel atgofion am ei hanes bywiog]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/strydfawrabertaweprosiectnewyddihelatgofionameihanesbywiog.php News article 260879 Tue, 23 May 2017 10:24:00 GMT <![CDATA[Mae’r Brifysgol yn talu teyrnged i'w Changhellor, Rhodri Morgan]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maerbrifysgolyntaluteyrngediwchanghellorrhodrimorgan.php News article 260893 Thu, 18 May 2017 10:01:00 GMT <![CDATA[Cwmni deillio Prifysgol Abertawe'n lansio plaleiddiaid naturiol newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cwmnideillioprifysgolabertawenlansioplaleiddiaidnaturiolnewydd.php News article 260679 Tue, 16 May 2017 15:52:00 GMT <![CDATA[Ffilm amgylcheddol newydd yn amlygu ymchwil ynni cynaliadwy ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ffilmamgylcheddolnewyddynamlyguymchwilynnicynaliadwy.php News article 259489 Mon, 15 May 2017 10:28:00 GMT <![CDATA[Awdures o Awstralia yn cipio Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/awduresoawstraliayncipiogwobrryngwladoldylanthomas2017.php News article 260475 Wed, 10 May 2017 21:30:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddwyd lle'r Athro Hilary Lappin-Scott ar Banel Cynghori ar Ymchwil Ryngddisgyblaethol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddwydllerathrohilarylappin-scottarbanelcynghoriarymchwilryngddisgyblaethol.php News article 259068 Tue, 09 May 2017 09:55:00 GMT <![CDATA[Uwch Ddirprwy Is-ganghellor yn galw am weithredu cadarnhaol i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fenywod ym meysydd STEM]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/uwchddirprwyis-ganghelloryngalwamweithreducadarnhaoliysbrydolirgenhedlaethnesafofenywodymmeysyddstem.php News article 258460 Wed, 03 May 2017 12:09:00 GMT <![CDATA[Abertawe’n dod y Brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill statws cyfeillgar i wenyn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawendodybrifysgolgyntafyngnghymruiennillstatwscyfeillgariwenyn.php News article 257019 Wed, 03 May 2017 11:55:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn parhau i godi drwy dablau cynghrair prifysgolion ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynparhauigodidrwydablaucynghrairprifysgolion.php News article 259556 Wed, 26 Apr 2017 14:20:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr cyfnewid o Decsas yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrcyfnewidodecsasyndathludyddgyldewi.php News article 258387 Tue, 28 Mar 2017 15:23:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhestrfergwobrryngwladoldylanthomas2017.php News article 258353 Tue, 28 Mar 2017 02:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT <![CDATA[Hwb i iechyd yn ne-orllewin Cymru: lansio Academi Iechyd a Llesiant newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbiiechydynne-orllewincymrulansioacademiiechydallesiantnewydd.php News article 256740 Fri, 10 Mar 2017 09:29:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n lansio gŵyl wyddoniaeth newydd yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenlansiogylwyddoniaethnewyddynabertawe.php News article 256833 Tue, 07 Mar 2017 08:52:00 GMT <![CDATA[Gall siaradwyr Cymraeg ym mhob man gyfrannu at adnodd iaith cenedlaethol drwy ddefnyddio ap newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gallsiaradwyrcymraegymmhobmangyfrannuatadnoddiaithcenedlaetholdrwyddefnyddioapnewydd.php News article 255615 Fri, 03 Mar 2017 10:00:00 GMT <![CDATA[Gynhaliwyd raglen ymchwil £2.3 Miliwn BHF Cymru gan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe o Fis Ionawr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gynhaliwydraglenymchwil23miliwnbhfcymruganysgolfeddygolprifysgolabertaweofisionawr.php News article 254295 Mon, 27 Feb 2017 00:01:00 GMT <![CDATA[Rhwydwaith Peirianneg yn sicrhau buddsoddiad i waith ymchwil fydd yn datblygu technoleg gofal iechyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/rhwydwaithpeiriannegynsicrhaubuddsoddiadiwaithymchwilfyddyndatblygutechnoleggofaliechyd.php News article 255130 Tue, 14 Feb 2017 09:52:00 GMT <![CDATA[Discovery yn croesawu cyfarwyddwr newydd a thymor newydd o wirfoddoli i fyfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/discoveryyncroesawucyfarwyddwrnewyddathymornewyddowirfoddoliifyfyrwyr.php News article 254067 Wed, 08 Feb 2017 09:48:00 GMT <![CDATA[Nid ysgolion yn unig ddylai fod yn gyfrifol am iechyd a lles plant]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/nidysgolionynunigddylaifodyngyfrifolamiechydallesplant.php News article 252952 Tue, 07 Feb 2017 13:47:00 GMT <![CDATA[Prosiect ynni gwerth miliynau o bunnoedd yn cychwyn yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectynnigwerthmiliynauobunnoeddyncychwynyngnghymru.php News article 255000 Fri, 03 Feb 2017 00:00:00 GMT <![CDATA[Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe i ehangu wrth benodi i 18 swydd academaidd newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/colegpeiriannegprifysgolabertaweiehanguwrthbenodii18swyddacademaiddnewydd.php News article 254578 Thu, 02 Feb 2017 17:20:00 GMT <![CDATA[Sut y gall dur fod yn stori lwyddiant i Brydain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygalldurfodynstorilwyddiantibrydain.php News article 253534 Thu, 26 Jan 2017 14:26:00 GMT <![CDATA[Genynnau’n datgelu sut y cafodd y morfarch ei drwyn a sut y daeth yn dad gwych]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/genynnaundatgelusutycafoddymorfarcheidrwynasutydaethyndadgwych.php News article 252249 Wed, 25 Jan 2017 14:30:00 GMT <![CDATA[Gall mewnwelediad newydd i wrthfater helpu datod dirgelion y bydysawd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gallmewnwelediadnewyddiwrthfaterhelpudatoddirgelionybydysawd.php News article 252334 Wed, 25 Jan 2017 08:58:00 GMT <![CDATA[ Gall y dyfodol ddechrau yn Abertawe: Prifysgol Abertawe’n croesawu’r newyddion am y morlyn llanw]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gallydyfodolddechrauynabertaweprifysgolabertawencroesawurnewyddionamymorlynllanw.php News article 253257 Thu, 12 Jan 2017 13:38:00 GMT