Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Huw Edwards yn arwain noson fawreddog i godi arian i Gronfa Goffa Hywel Teifi ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/huwedwardsynarwainnosonfawreddogigodiarianigronfagoffahywelteifi.php News article 228969 Thu, 04 Feb 2016 15:09:00 GMT <![CDATA[Mae Prifysgol Abertawe ymhlith y 200 o brifysgolion 'rhyngwladol' gorau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maeprifysgolabertaweymhlithy200obrifysgolionrhyngwladolgorau.php News article 226365 Wed, 20 Jan 2016 15:46:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhestrhirgwobrryngwladoldylanthomas2016.php News article 226555 Wed, 20 Jan 2016 13:10:00 GMT <![CDATA[Athro o Abertawe yn rhoi araith genedlaethol ar addysgu Economeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/athrooabertaweynrhoiaraithgenedlaetholaraddysgueconomeg.php News article 226597 Wed, 20 Jan 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd y deugain uchaf yn rhestr 100 Cyflogwr Gorau Stonewall 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraeddydeugainuchafynrhestr100cyflogwrgoraustonewall2016.php News article 226472 Tue, 19 Jan 2016 09:34:00 GMT <![CDATA[St. Modwen a Phrifysgol Abertawe’n cytuno ar lety myfyrwyr ychwanegol ar gyfer Campws newydd y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/stmodwenaphrifysgolabertawencytunoarletymyfyrwyrychwanegolargyfercampwsnewyddybae.php News article 225326 Sun, 17 Jan 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Dathlu’r ugeinfed Her Varsity Cymru yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/dathlurugeinfedhervarsitycymruynabertawe.php News article 226256 Tue, 12 Jan 2016 18:20:00 GMT <![CDATA[Hwb ariannol o £14 miliwn gyda chefnogaeth yr UE i beirianneg uwch yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbariannolo14miliwngydachefnogaethyrueibeirianneguwchyngnghymru.php News article 225656 Thu, 07 Jan 2016 06:00:00 GMT <![CDATA[Amserlen newydd ar gyfer rhwydwaith bysiau Prifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/amserlennewyddargyferrhwydwaithbysiauprifysgol.php News article 225391 Tue, 22 Dec 2015 10:22:00 GMT <![CDATA[Anrhegion Nadolig a gwiriadau iechyd tymhorol i bobl ddigartref Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/anrhegionnadoligagwiriadauiechydtymhoroliboblddigartrefabertawe.php News article 225374 Mon, 21 Dec 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Gwobr Clywedeg i Ffion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwobrclywedegiffion.php News article 225376 Mon, 21 Dec 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Hwb gwerth £3.9m gyda chymorth yr UE i arwain llwyddiant busnes]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbgwerth39mgydachymorthyrueiarwainllwyddiantbusnes.php News article 224906 Fri, 11 Dec 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol yn ennill Gwobr Cyhoeddusrwydd Cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd 2015 ar gyfer Campws newydd y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgolynennillgwobrcyhoeddusrwyddcronfeyddyrundebewropeaidd2015argyfercampwsnewyddybae.php News article 224901 Fri, 11 Dec 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn ennill cydnabyddiaeth Gwobr Gwesteiwr Effaith Uchel Wythnos Mentergarwch Fyd-eang 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynennillcydnabyddiaethgwobrgwesteiwreffaithuchelwythnosmentergarwchfyd-eang2015.php News article 224580 Wed, 09 Dec 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Golau 'gwyrdd' i brosiectau ymchwil ac arloesi bioburo BEACON+ gwerth £12 miliwn a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/golaugwyrddibrosiectauymchwilacarloesibioburobeacongwerth12miliwnaariennirganyrundebewropeaidd.php News article 224171 Thu, 03 Dec 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe'n croesawu cynrychiolwyr o Weinyddiaeth Gwladwriaeth Tsieina ar gyfer Materion Arbenigwyr Tramor]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawencroesawucynrychiolwyroweinyddiaethgwladwriaethtsieinaargyfermaterionarbenigwyrtramor.php News article 224134 Wed, 02 Dec 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Anrhydedd gan un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Canada i Athro o Abertawe am ei ymchwil ym maes imiwnoleg atgenhedlol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/anrhydeddganunobrifysgolionmwyafblaenllawcanadaiathrooabertaweameiymchwilymmaesimiwnolegatgenhedlol.php News article 223950 Thu, 26 Nov 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Boddhad myfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Abertawe ar i fyny ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/boddhadmyfyrwyrol-raddedigprifysgolabertawearifyny.php News article 223123 Thu, 12 Nov 2015 14:18:00 GMT <![CDATA[Mae Prifysgol Abertawe yn coffáu dydd y Cadoediad]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maeprifysgolabertaweyncoffaudyddycadoediad.php News article 223124 Wed, 11 Nov 2015 15:30:00 GMT <![CDATA[Mae'r Brifysgol yn talu teyrnged i wyddonydd "eithriadol" o Abertawe Yr Athro Brian Wilshire OBE FREeng]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maerbrifysgolyntaluteyrngediwyddonyddeithriadoloabertaweyrathrobrianwilshireobefreeng.php News article 223152 Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe’n croesawu athrawon a myfyrwyr o Siavonga i’r ddinas]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawencroesawuathrawonamyfyrwyrosiavongairddinas.php News article 221454 Wed, 04 Nov 2015 11:49:00 GMT <![CDATA[Yr Ysgol Reolaeth yn croesawu Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop i Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/yrysgolreolaethyncroesawuis-lywyddbancbuddsoddiewropigampwsybae.php News article 221880 Thu, 22 Oct 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prif Weinidog Cymru'n agor Ardal Beirianneg Campws y Bae y Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifweinidogcymrunagorardalbeiriannegcampwsybaeybrifysgol.php News article 221515 Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Unigolyn Mewnol y Flwyddyn y DU: Gwobr Sector Cyhoeddus i Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol y Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/unigolynmewnolyflwyddynydugwobrsectorcyhoeddusibennaethgwasanaethaucyfreithiolybrifysgol.php News article 220486 Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[“…cyflawniad rhagorol i'w ddathlu” - Abertawe'n ennill safle ymhlith y 400 uchaf yng Nghynghrair Prifysgolion y Byd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyflawniadrhagoroliwddathlu-abertawenennillsafleymhlithy400uchafyngnghynghrairprifysgolionybyd.php News article 220349 Wed, 30 Sep 2015 21:01:00 GMT <![CDATA[Partneriaeth Prifysgol Abertawe'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i hyfforddi peirianwyr awyrofod y dyfodol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/partneriaethprifysgolabertawenderbyncyllidganlywodraethcymruihyfforddipeirianwyrawyrofodydyfodol.php News article 219854 Tue, 22 Sep 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Campws y Bae – safle ysblennydd £450m Prifysgol Abertawe yn agor]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/campwsybaesafleysblennydd450mprifysgolabertaweynagor.php News article 219578 Mon, 21 Sep 2015 15:47:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyrraedd 400 uchaf QS World University Rankings]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyrraedd400uchafqsworlduniversityrankings.php News article 219159 Tue, 15 Sep 2015 06:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i groesawu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigroesawugylwyddoniaethprydain2016.php News article 218870 Fri, 11 Sep 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe i fod yn rhan o brosiect newydd gwerth £17 miliwn i ddatblygu ymchwil gwyddonol yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertaweifodynrhanobrosiectnewyddgwerth17miliwniddatblyguymchwilgwyddonolyngnghymru.php News article 218763 Wed, 09 Sep 2015 09:00:00 GMT <![CDATA[Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Abertawe a Maleisia yn paratoi'r ffordd ar gyfer Cydweithio pwysig rhwng diwydiant ac academyddion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/memorandwmcyd-ddealltwriaethrhwngabertaweamaleisiaynparatoirfforddargyfercydweithiopwysigrhwngdiwydiantacacademyddion.php News article 217540 Tue, 18 Aug 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd 10 uchaf y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraedd10uchafydeyrnasunedigamfoddhadmyfyrwyr.php News article 217127 Tue, 11 Aug 2015 23:59:00 GMT