Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[10fed Cynhadledd Flynyddol Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/10fedcynhadleddflynyddolcanolfanargraffuachaenucymru.php News article 201374 Fri, 21 Nov 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol yn lansio'r cwrs meistr a addysgir Gwyddor Data Iechyd cyntaf yn Ewrop]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgolynlansiorcwrsmeistraaddysgirgwyddordataiechydcyntafynewrop.php News article 201083 Thu, 20 Nov 2014 00:01:00 GMT <![CDATA[Prosiect ymchwil yn derbyn arian EPSRC i wella datgelu dementia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectymchwilynderbynarianepsrciwelladatgeludementia.php News article 200304 Mon, 17 Nov 2014 09:59:00 GMT <![CDATA[Joshua Ferris yn cipio Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/joshuaferrisyncipiogwobrryngwladoldylanthomas2014.php News article 200860 Fri, 07 Nov 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Ymweliad Llywydd Iwerddon yn dathlu dau ddegawd o gydweithio rhwng Iwerddon a Chymru ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymweliadllywyddiwerddonyndathludauddegawdogydweithiorhwngiwerddonachymru.php News article 200404 Wed, 05 Nov 2014 09:51:00 GMT <![CDATA[Pennaeth y Coleg Peirianneg yn cael ei anrhydeddu â gwobr fawreddog]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/pennaethycolegpeiriannegyncaeleianrhydedduagwobrfawreddog.php News article 199539 Mon, 20 Oct 2014 09:30:00 GMT <![CDATA[Effaith gadarnhaol ddiriaethol ar yr economi leol wrth i Brif Weinidog Cymru ddechrau’r blwyddyn o gyfrif tan agoriad Campws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/effaithgadarnhaolddiriaetholaryreconomileolwrthibrifweinidogcymruddechraurblwyddynogyfriftanagoriadcampwsybae.php News article 199279 Thu, 09 Oct 2014 14:35:00 GMT <![CDATA[Prifysgol yn ennill sgôr uchel eto am ansawdd bywyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolynennillsgorucheletoamansawddbywyd.php News article 198933 Thu, 09 Oct 2014 14:34:00 GMT <![CDATA[Farsity’n dod yn ôl i’r Liberty]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/farsityndodynolirliberty.php News article 198919 Wed, 08 Oct 2014 13:00:00 GMT