Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Abertawe ar y brig yng Nghymru ar ôl cipio gwobr Prifysgol y Flwyddyn Cymru The Times and The Sunday Times Good University Guide 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawearybrigyngnghymruarolcipiogwobrprifysgolyflwyddyncymruthetimesandthesundaytimesgooduniversityguide2017.php News article 244523 Fri, 23 Sep 2016 11:41:00 GMT <![CDATA[Naid sylweddol gan Brifysgol Abertawe yng Nghynghrair Prifysgolion y Byd Addysg Uwch y Times]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/naidsylweddolganbrifysgolabertaweyngnghynghrairprifysgolionybydaddysguwchytimes.php News article 244458 Wed, 21 Sep 2016 21:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol yn sefydlu Chapter Cyn-fyfyrwyr De Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolynsefydluchaptercyn-fyfyrwyrdecymru.php News article 244430 Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Ymchwil yn archwilio profion doniau chwaraeon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilynarchwilioprofiondoniauchwaraeon.php News article 244375 Tue, 20 Sep 2016 15:24:00 GMT <![CDATA[Cyfraddau bwydo ar y fron y DU yw'r rhai isaf yn y byd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyfraddaubwydoaryfronyduywrrhaiisafynybyd.php News article 243873 Fri, 09 Sep 2016 14:13:00 GMT <![CDATA[Astudiaeth newydd yn datgelu cynnydd o 28% mewn presgripsiynau ar gyfer gwrthiselyddion ymhlith pobl ifanc 6-18 oed]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/astudiaethnewyddyndatgelucynnyddo28mewnpresgripsiynauargyfergwrthiselyddionymhlithpoblifanc6-18oed.php News article 243878 Fri, 09 Sep 2016 00:24:00 GMT <![CDATA[Technegau ymchwil digidol i helpu i ymddatrys dirgelion Oes y Tuduriaid wrth lansio prosiect Mary Rose newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/technegauymchwildigidolihelpuiymddatrysdirgelionoesytuduriaidwrthlansioprosiectmaryrosenewydd.php News article 243518 Thu, 08 Sep 2016 11:28:00 GMT <![CDATA[Ymweliad Aelodau Cymdeithasau Gefeillio’r Mwmbwls–Hennebont â’r Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymweliadaelodaucymdeithasaugefeilliormwmbwlshennebontarbrifysgol.php News article 243893 Thu, 08 Sep 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Gyrru am Oes Academydd yn herio mythau ynghylch diogelwch gyrwyr hŷn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gyrruamoesacademyddynheriomythauynghylchdiogelwchgyrwyrhn.php News article 243640 Wed, 07 Sep 2016 15:58:00 GMT <![CDATA[Prawf newydd a allai chwyldroi diagnosio canser ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prawfnewyddaallaichwyldroidiagnosiocanser.php News article 243642 Wed, 07 Sep 2016 12:08:00 GMT <![CDATA[Abertawe wedi’i gosod yn ei safle uchaf erioed yn Nhablau Prifysgolion y Byd QS]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawewediigosodyneisafleuchaferioedynnhablauprifysgolionybydqs.php News article 243522 Tue, 06 Sep 2016 00:03:00 GMT <![CDATA[Parch gan Dr Fflur Dafydd yn ôl ar S4C]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/parchgandrfflurdafyddynolars4c.php News article 243461 Thu, 01 Sep 2016 15:02:00 GMT <![CDATA[Darlithydd Prifysgol Abertawe yn lansio cyfres newydd o ddosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg yng Nghaerfyrddin]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/darlithyddprifysgolabertaweynlansiocyfresnewyddoddosbarthiadaucyngenicyfrwngcymraegyngnghaerfyrddin.php News article 243377 Wed, 31 Aug 2016 15:44:00 GMT <![CDATA[Cynhadledd Ryngwladol Cysylltedd Data Poblogaeth yn Agor ei Drysau yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cynhadleddryngwladolcysylltedddatapoblogaethynagoreidrysauynabertawe.php News article 243029 Tue, 23 Aug 2016 14:20:00 GMT <![CDATA[Cwrs ôl-raddedig newydd i helpu i fynd i'r afael ag argyfwng byd-eang mewn gonestrwydd chwaraeon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cwrsol-raddedignewyddihelpuifyndirafaelagargyfwngbyd-eangmewngonestrwyddchwaraeon.php News article 239564 Wed, 27 Jul 2016 09:04:00 GMT <![CDATA[Hanesydd Prifysgol Abertawe'n cyflwyno cyfres newydd sbon ar BBC Two, Full Steam Ahead: How the Railways Built Modern Britain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesyddprifysgolabertawencyflwynocyfresnewyddsbonarbbctwofullsteamaheadhowtherailwaysbuiltmodernbritain.php News article 239399 Tue, 19 Jul 2016 15:51:00 GMT <![CDATA[Croeso i fyfyrwyr a staff o’r Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Abertawe – Kirsty Williams]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/croesoifyfyrwyrastafforundebewropeaiddymmhrifysgolabertawekirstywilliams.php News article 239179 Thu, 14 Jul 2016 11:00:00 GMT <![CDATA[Car Uwchsonig BLOODHOUND - yr ymgais gyntaf i dorri'r record: Hydref 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/caruwchsonigbloodhound-yrymgaisgyntafidorrirrecordhydref2017.php News article 238562 Tue, 12 Jul 2016 15:46:00 GMT <![CDATA[Cartref parhaol ym Mhrifysgol Abertawe i bortread o Richard Burton a wnaed o lechi 500 miliwn mlwydd oed]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cartrefparhaolymmhrifysgolabertaweibortreadorichardburtonawnaedolechi500miliwnmlwyddoed.php News article 239004 Mon, 11 Jul 2016 15:01:00 GMT <![CDATA[Gweinidog y Gymraeg yn agor Canolfan Gymraeg Tŷ’r Gwrhyd yng Nghwm Tawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gweinidogygymraegynagorcanolfangymraegtrgwrhydyngnghwmtawe.php News article 238857 Fri, 08 Jul 2016 12:55:00 GMT <![CDATA[Technoteach: Athrawon Cyfrifiadureg yn cael eu gwobrwyo am eu llwyddiant]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/technoteachathrawoncyfrifiaduregyncaeleugwobrwyoameullwyddiant.php News article 238945 Fri, 08 Jul 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn ennill tri dyfarniad rhyngwladol Fulbright]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynennilltridyfarniadrhyngwladolfulbright.php News article 238069 Wed, 06 Jul 2016 15:05:00 GMT <![CDATA[Prosiect Lleisiau Bach yn dathlu llwyddiant ar ddiwedd y flwyddyn ar ôl i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig fabwysiadu nifer o'i argymhellion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectlleisiaubachyndathlullwyddiantarddiweddyflwyddynarolibwyllgorycenhedloeddunedigfabwysiaduniferoiargymhellion.php News article 238440 Fri, 01 Jul 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[ Cyhoeddi rhaglen Gŵyl Wyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhaglengylwyddoniaethprydainymmhrifysgolabertawe.php News article 238118 Tue, 28 Jun 2016 20:31:00 GMT <![CDATA[Datganiad yn dilyn refferendwm yr UE]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/datganiadyndilynrefferendwmyrue.php News article 238071 Fri, 24 Jun 2016 16:29:00 GMT <![CDATA[Campws Parc Singleton Abertawe i gael ei drawsnewid yn sgil buddsoddiad o £60 miliwn gan Fanc Buddsoddi Ewrop]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/campwsparcsingletonabertaweigaeleidrawsnewidynsgilbuddsoddiado60miliwnganfancbuddsoddiewrop.php News article 237839 Mon, 20 Jun 2016 15:53:00 GMT <![CDATA[Academyddion o Abertawe yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham The Times 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/academyddionoabertaweyncymrydrhanyngngylwyddoniaethcheltenhamthetimes2016.php News article 236340 Thu, 09 Jun 2016 11:32:00 GMT <![CDATA[Academydd o Abertawe yn ennill gwobr fawreddog]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/academyddoabertaweynennillgwobrfawreddog.php News article 235680 Thu, 09 Jun 2016 11:18:00 GMT <![CDATA[Llyfr newydd yn archwilio Profiadau Newidiol Menywod Mudol sy’n Heneiddio yn Llundain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/llyfrnewyddynarchwilioprofiadaunewidiolmenywodmudolsynheneiddioynllundain.php News article 234553 Mon, 16 May 2016 09:38:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n dathlu Diwrnod Ewrop 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawendathludiwrnodewrop2016.php News article 234712 Thu, 12 May 2016 11:05:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol i gynnal abseil 150 troedfedd mewn gwisg ffansi dros elusen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgoligynnalabseil150troedfeddmewngwisgffansidroselusen.php News article 234042 Thu, 05 May 2016 11:20:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol yn lansio ysgol haf ieithoedd hynafol 2016 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgolynlansioysgolhafieithoeddhynafol2016.php News article 232823 Mon, 04 Apr 2016 11:07:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr i lansio gwasanaeth gwrando ar gyfer dioddefwyr ymosodiad rhywiol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyriwrilansiogwasanaethgwrandoargyferdioddefwyrymosodiadrhywiol.php News article 231794 Mon, 04 Apr 2016 10:54:00 GMT <![CDATA[Prosiectau Plant yn amlygu hanes y byd hynafol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectauplantynamlyguhanesybydhynafol.php News article 231665 Thu, 24 Mar 2016 09:47:00 GMT