Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Myfyrwraig Nyrsio o Brifysgol Abertawe yn cael ei hethol yn Gynrychiolydd Myfyrwyr RCN Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwraignyrsioobrifysgolabertaweyncaeleihetholyngynrychiolyddmyfyrwyrrcncymru.php News article 203878 Thu, 29 Jan 2015 11:28:00 GMT <![CDATA[Staff Abertawe yn meithrin cysylltiadau â Ffrainc]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/staffabertaweynmeithrincysylltiadauaffrainc.php News article 204077 Wed, 28 Jan 2015 13:21:00 GMT <![CDATA[Rôl allweddol academydd o Abertawe yng nghynllun pum mlynedd newydd LlC i leihau hunan-niwed a hunanladdiad yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/rolallweddolacademyddoabertaweyngnghynllunpummlyneddnewyddllcileihauhunan-niwedahunanladdiadyngnghymru.php News article 202963 Wed, 28 Jan 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prosiect y Brifysgol wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr urddasol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectybrifysgolwedicyrraeddyrhestrferargyfergwobrurddasol.php News article 203350 Mon, 26 Jan 2015 16:01:00 GMT <![CDATA[Ymchwil Abertawe’n cefnogi ymgais record y byd ar draws capan iâ’r Ynys Las]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilabertawencefnogiymgaisrecordybydardrawscapaniarynyslas.php News article 202659 Fri, 16 Jan 2015 15:49:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn croesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymru i Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncroesawuysgrifennyddgwladolcymruigampwsybae.php News article 203525 Thu, 15 Jan 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Graddedig Peirianneg o Brifysgol Abertawe’n derbyn Gwobr Salters ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/graddedigpeiriannegobrifysgolabertawenderbyngwobrsalters.php News article 202577 Thu, 08 Jan 2015 13:48:00 GMT <![CDATA[Hanes glowyr ar gael i bawb, diolch i grant newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesglowyrargaelibawbdiolchigrantnewydd.php News article 202881 Wed, 07 Jan 2015 16:11:00 GMT <![CDATA[Timoedd staff a myfyrwyr yn cefnogi abseil Nadolig elusennol yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/timoeddstaffamyfyrwyryncefnogiabseilnadoligelusennolynabertawe.php News article 202304 Tue, 06 Jan 2015 10:11:00 GMT <![CDATA[ Ymchwil Abertawe yn cyrraedd 30 uchaf y DU - Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilabertaweyncyrraedd30uchafydu-fframwaithrhagoriaethymchwilref2014.php News article 202677 Thu, 18 Dec 2014 00:01:00 GMT <![CDATA[Darlithydd yn gobeithio y bydd statws newydd yn diogelu’r cyhoedd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/darlithyddyngobeithioybyddstatwsnewyddyndiogelurcyhoedd.php News article 202097 Mon, 15 Dec 2014 10:23:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr i astudio Meddygaeth trwy’r Gymraeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyriastudiomeddygaethtrwyrgymraeg.php News article 202409 Thu, 11 Dec 2014 14:53:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cadw llyfr nodiadau "coll" Dylan Thomas yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencadwllyfrnodiadaucolldylanthomasyngnghymru.php News article 202267 Thu, 11 Dec 2014 10:33:00 GMT <![CDATA[Adeiladu ‘Cestyll’ ar gyfer darpar-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/adeiladucestyllargyferdarpar-fyfyrwyrymmhrifysgolabertawe.php News article 201713 Tue, 09 Dec 2014 11:31:00 GMT <![CDATA[Trosglwyddo adeilad cyntaf Campws y Bae i'r Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/trosglwyddoadeiladcyntafcampwsybaeirbrifysgol.php News article 202174 Tue, 09 Dec 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Mae’r chwiliad ymlaen ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyfathrebwyr gwyddoniaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maerchwiliadymlaenargyfercenhedlaethnewyddogyfathrebwyrgwyddoniaeth.php News article 201285 Wed, 03 Dec 2014 11:36:00 GMT <![CDATA[Rhufain a darllen - myfyrwyr yn rhoi help llaw i ddisgyblion ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/rhufainadarllen-myfyrwyrynrhoihelpllawiddisgyblion.php News article 202001 Tue, 02 Dec 2014 14:08:00 GMT