Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Gwefan cyngor ar bleidleisio newydd yn cael ei lansio cyn etholiadau Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwefancyngorarbleidleisionewyddyncaeleilansiocynetholiadaucymru.php News article 233140 Thu, 28 Apr 2016 17:04:00 GMT <![CDATA[Gwobr Arian Athena SWAN i'r Ysgol Feddygaeth i gydnabod ei gwelliant ym maes cydraddoldeb rhywiol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwobrarianathenaswanirysgolfeddygaethigydnabodeigwelliantymmaescydraddoldebrhywiol.php News article 234271 Thu, 28 Apr 2016 00:01:00 GMT <![CDATA[Llawysgrifau barddoniaeth Dylan Thomas i gael eu harddangos am y tro cyntaf ym Mhrifysgol Abertawe i nodi Diwrnod Dylan ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/llawysgrifaubarddoniaethdylanthomasigaeleuharddangosamytrocyntafymmhrifysgolabertaweinodidiwrnoddylan.php News article 233965 Tue, 26 Apr 2016 15:17:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cipio’r wobr gyntaf yng nghategori Cyrsiau a Darlithwyr Gorau yng ngwobrau WhatUni 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencipiorwobrgyntafyngnghategoricyrsiauadarlithwyrgorauyngngwobrauwhatuni2016.php News article 233727 Tue, 26 Apr 2016 14:27:00 GMT <![CDATA[Llwyddiant pellach i Brifysgol Abertawe yn The Complete University Guide 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/llwyddiantpellachibrifysgolabertaweynthecompleteuniversityguide2017.php News article 234118 Mon, 25 Apr 2016 15:57:00 GMT <![CDATA[Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n croesawu Cymrodyr newydd o Brifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cymdeithasddysgedigcymruncroesawucymrodyrnewyddobrifysgolabertawe.php News article 233841 Wed, 20 Apr 2016 00:30:00 GMT <![CDATA[SAS Lettings y Brifysgol yn ennill Asiant Gosod y Flwyddyn: Cymru (yn ôl pleidlais tenantiaid)]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/saslettingsybrifysgolynennillasiantgosodyflwyddyncymruynolpleidlaistenantiaid.php News article 233891 Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Hwb o £31m gan yr UE ar gyfer cyfleuster cyfrifiadureg o'r radd flaenaf yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbo31mganyrueargyfercyfleustercyfrifiaduregorraddflaenafynabertawe.php News article 231855 Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer mewn tri chategori yng Ngwobrau Myfyrwyr y Nursing Times 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraeddrhestrfermewntrichategoriyngngwobraumyfyrwyrynursingtimes2016.php News article 231066 Tue, 19 Apr 2016 15:32:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr o Abertawe wedi’u dethol ar gyfer 'Rhaglen Interniaeth Caerdydd 2017’ Cynghrair Pencampwyr UEFA FAW]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyroabertawewediudetholargyferrhagleninterniaethcaerdydd2017cynghrairpencampwyruefafaw.php News article 233761 Fri, 15 Apr 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol yn lansio ysgol haf ieithoedd hynafol 2016 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgolynlansioysgolhafieithoeddhynafol2016.php News article 232823 Mon, 04 Apr 2016 11:07:00 GMT <![CDATA[Patrymau cysgu babanod:Ffilm animeiddiedig newydd i helpu mamau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/patrymaucysgubabanodffilmanimeiddiedignewyddihelpumamau.php News article 231604 Mon, 04 Apr 2016 10:59:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr i lansio gwasanaeth gwrando ar gyfer dioddefwyr ymosodiad rhywiol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyriwrilansiogwasanaethgwrandoargyferdioddefwyrymosodiadrhywiol.php News article 231794 Mon, 04 Apr 2016 10:54:00 GMT <![CDATA[Prosiectau Plant yn amlygu hanes y byd hynafol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectauplantynamlyguhanesybydhynafol.php News article 231665 Thu, 24 Mar 2016 09:47:00 GMT <![CDATA[Beirniaid yn cytuno yn unfrydol ar restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/beirniaidyncytunoynunfrydolarrestrfergwobrryngwladoldylanthomas2016.php News article 231690 Tue, 22 Mar 2016 00:01:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi enw Canolfan Gymraeg newydd Cwm Tawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddienwcanolfangymraegnewyddcwmtawe.php News article 231558 Thu, 17 Mar 2016 10:49:00 GMT <![CDATA[Buddsoddiad gwerth £26 miliwn wedi’i ariannu gan yr UE ar gyfer menter ynni solar wedi'i lleoli yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/buddsoddiadgwerth26miliwnwediiariannuganyrueargyfermenterynnisolarwediilleoliyngnghymru.php News article 230796 Mon, 07 Mar 2016 15:29:00 GMT <![CDATA[Gwyddoniaeth Bocs Sebon Abertawe’n galw ar wyddonwyr benywaidd ysbrydoledig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwyddoniaethbocssebonabertawengalwarwyddonwyrbenywaiddysbrydoledig.php News article 229544 Tue, 01 Mar 2016 09:03:00 GMT <![CDATA[Pencampwriaeth rygbi saith bob ochr y byd i'w chynnal yn y DU (Abertawe) am y tro cyntaf ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/pencampwriaethrygbisaithbobochrybydiwchynnalynyduabertaweamytrocyntaf.php News article 229589 Tue, 23 Feb 2016 12:58:00 GMT <![CDATA[Huw Edwards yn arwain noson fawreddog i godi arian i Gronfa Goffa Hywel Teifi ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/huwedwardsynarwainnosonfawreddogigodiarianigronfagoffahywelteifi.php News article 228969 Thu, 04 Feb 2016 15:09:00 GMT <![CDATA[Mae Prifysgol Abertawe ymhlith y 200 o brifysgolion 'rhyngwladol' gorau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maeprifysgolabertaweymhlithy200obrifysgolionrhyngwladolgorau.php News article 226365 Wed, 20 Jan 2016 15:46:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhestrhirgwobrryngwladoldylanthomas2016.php News article 226555 Wed, 20 Jan 2016 13:10:00 GMT <![CDATA[Hwb ariannol o £14 miliwn gyda chefnogaeth yr UE i beirianneg uwch yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbariannolo14miliwngydachefnogaethyrueibeirianneguwchyngnghymru.php News article 225656 Thu, 07 Jan 2016 06:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i groesawu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigroesawugylwyddoniaethprydain2016.php News article 218870 Fri, 11 Sep 2015 00:00:00 GMT