Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Cymdeithas Ffiseg America'n anrhydeddu ffisegwr o Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cymdeithasffisegamericananrhydedduffisegwroabertawe.php News article 220262 Mon, 28 Sep 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Partneriaeth Prifysgol Abertawe'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i hyfforddi peirianwyr awyrofod y dyfodol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/partneriaethprifysgolabertawenderbyncyllidganlywodraethcymruihyfforddipeirianwyrawyrofodydyfodol.php News article 219854 Tue, 22 Sep 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Campws y Bae – safle ysblennydd £450m Prifysgol Abertawe yn agor]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/campwsybaesafleysblennydd450mprifysgolabertaweynagor.php News article 219578 Mon, 21 Sep 2015 15:47:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn parhau i godi drwy dablau cynghrair prifysgolion ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynparhauigodidrwydablaucynghrairprifysgolion.php News article 219550 Fri, 18 Sep 2015 15:29:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyrraedd 400 uchaf QS World University Rankings]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyrraedd400uchafqsworlduniversityrankings.php News article 219159 Tue, 15 Sep 2015 06:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i groesawu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigroesawugylwyddoniaethprydain2016.php News article 218870 Fri, 11 Sep 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe i fod yn rhan o brosiect newydd gwerth £17 miliwn i ddatblygu ymchwil gwyddonol yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertaweifodynrhanobrosiectnewyddgwerth17miliwniddatblyguymchwilgwyddonolyngnghymru.php News article 218763 Wed, 09 Sep 2015 09:00:00 GMT <![CDATA[George Osborne yn gwahodd gwyddonydd chwaraeon o Brifysgol Abertawe i Stryd Downing]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/georgeosborneyngwahoddgwyddonyddchwaraeonobrifysgolabertaweistryddowning.php News article 217587 Tue, 01 Sep 2015 15:45:00 GMT <![CDATA[Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Abertawe a Maleisia yn paratoi'r ffordd ar gyfer Cydweithio pwysig rhwng diwydiant ac academyddion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/memorandwmcyd-ddealltwriaethrhwngabertaweamaleisiaynparatoirfforddargyfercydweithiopwysigrhwngdiwydiantacacademyddion.php News article 217540 Tue, 18 Aug 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd 10 uchaf y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraedd10uchafydeyrnasunedigamfoddhadmyfyrwyr.php News article 217127 Tue, 11 Aug 2015 23:59:00 GMT