Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd yn dathlu ennill y Goron Driphlyg! ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwirfoddolwyryganolfaneifftaiddyndathluennillygorondriphlyg.php News article 207644 Thu, 02 Apr 2015 16:39:00 GMT <![CDATA[Y bardd a’r darlledwr arobryn Owen Sheers yn ymuno â Phrifysgol Abertawe fel Athro Creadigrwydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybarddardarlledwrarobrynowensheersynymunoaphrifysgolabertawefelathrocreadigrwydd.php News article 207870 Thu, 02 Apr 2015 10:25:00 GMT <![CDATA[Sialens arloesol i ddisgbyblion yng Nghymru yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sialensarloesoliddisgbyblionyngnghymruynystodwythnosgenedlaetholgwyddoniaeth.php News article 207351 Mon, 23 Mar 2015 10:39:00 GMT <![CDATA[Canolfan Ymchwil Gymdeithasol Newydd i Gymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/canolfanymchwilgymdeithasolnewyddigymru.php News article 206503 Mon, 23 Mar 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer saith allan o naw categori yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraeddrhestrfersaithallanonawcategoriyngngwobraudewismyfyrwyrwhatuni2015.php News article 206582 Fri, 20 Mar 2015 16:23:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Myfyrwyr y Nursing Times 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrastaffprifysgolabertaweyncyrraeddrhestrfergwobraumyfyrwyrynursingtimes2015.php News article 206393 Thu, 19 Mar 2015 16:21:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr Gofal Iechyd yn cael cyfle i godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrgofaliechydyncaelcyfleigodiymwybyddiaethoiechydmeddwl.php News article 205891 Tue, 17 Mar 2015 11:26:00 GMT <![CDATA[Gwobr Coleg Brenhinol y Bydwragedd i Annmarie, myfyriwr bydwreigiaeth yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwobrcolegbrenhinolybydwrageddiannmariemyfyriwrbydwreigiaethynabertawe.php News article 206171 Mon, 16 Mar 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Y Coleg Meddygaeth yn Penodi Dr Annmarie Nelson yn Athro Anrhydeddus]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ycolegmeddygaethynpenodidrannmarienelsonynathroanrhydeddus.php News article 206065 Thu, 12 Mar 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[ Nid yw hi byth yn rhy hwyr i addysgu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/nidywhibythynrhyhwyriaddysgu.php News article 205533 Tue, 10 Mar 2015 17:10:00 GMT <![CDATA[Ymchwilydd Seiberderfysgaeth yn cystadlu yn erbyn cystadleuaeth gref ac yn ennill Gwobr PwC ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilyddseiberderfysgaethyncystadluynerbyncystadleuaethgrefacynennillgwobrpwc.php News article 205350 Tue, 10 Mar 2015 13:36:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn ysbrydoli menywod ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynysbrydolimenywodargyferdiwrnodrhyngwladolymenywod.php News article 205831 Mon, 09 Mar 2015 12:58:00 GMT <![CDATA[Y Gweinidog dros Wyddoniaeth yn agor y Cyfleuster Sbectromeg Mas Cenedlaethol ar ôl contract adnewyddu ac ailwampio cyfleusterau gwerth £3m]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ygweinidogdroswyddoniaethynagorycyfleustersbectromegmascenedlaetholarolcontractadnewydduacailwampiocyfleusteraugwerth3m.php News article 205562 Tue, 03 Mar 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Aelod o staff Prifysgol Abertawe'n taflu goleuni ar fywydau cudd gyda Mencap]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/aelodostaffprifysgolabertawentaflugoleuniarfywydaucuddgydamencap.php News article 205445 Mon, 02 Mar 2015 14:49:00 GMT <![CDATA[Cefnogaeth Sefydliad Wolfson i Labordy Electroneg Pŵer a Systemau Pŵer Campws newydd y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cefnogaethsefydliadwolfsonilabordyelectronegperasystemaupercampwsnewyddybae.php News article 204359 Fri, 06 Feb 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Cymrodoriaeth NICE i Ddarlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl o Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cymrodoriaethniceiddarlithyddnyrsioiechydmeddwloabertawe.php News article 204289 Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Hanes glowyr ar gael i bawb, diolch i grant newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesglowyrargaelibawbdiolchigrantnewydd.php News article 202881 Tue, 03 Feb 2015 11:29:00 GMT <![CDATA[Myfyrwraig Nyrsio o Abertawe, Kirsty, yn ennill y gystadleuaeth “Helo fy enw i yw …”]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwraignyrsiooabertawekirstyynennillygystadleuaethhelofyenwiyw.php News article 204252 Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Ail lwyddiant rhestr fer ar gyfer myfyriwr Bydwreigiaeth, Annmarie]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/aillwyddiantrhestrferargyfermyfyriwrbydwreigiaethannmarie.php News article 204172 Fri, 30 Jan 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Myfyrwraig Nyrsio o Brifysgol Abertawe yn cael ei hethol yn Gynrychiolydd Myfyrwyr RCN Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwraignyrsioobrifysgolabertaweyncaeleihetholyngynrychiolyddmyfyrwyrrcncymru.php News article 203878 Thu, 29 Jan 2015 11:28:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn rhyddhau fideo newydd Campws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynrhyddhaufideonewyddcampwsybae.php News article 204096 Thu, 29 Jan 2015 00:01:00 GMT <![CDATA[Staff Abertawe yn meithrin cysylltiadau â Ffrainc]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/staffabertaweynmeithrincysylltiadauaffrainc.php News article 204077 Wed, 28 Jan 2015 13:21:00 GMT <![CDATA[Prosiect y Brifysgol wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr urddasol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectybrifysgolwedicyrraeddyrhestrferargyfergwobrurddasol.php News article 203350 Mon, 26 Jan 2015 16:01:00 GMT <![CDATA[Ymchwil Abertawe’n cefnogi ymgais record y byd ar draws capan iâ’r Ynys Las]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilabertawencefnogiymgaisrecordybydardrawscapaniarynyslas.php News article 202659 Fri, 16 Jan 2015 15:49:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn croesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymru i Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncroesawuysgrifennyddgwladolcymruigampwsybae.php News article 203525 Thu, 15 Jan 2015 00:00:00 GMT