Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Cyhoeddi rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhestrhirgwobrryngwladoldylanthomas2014.php News article 193452 Mon, 01 Sep 2014 12:05:00 GMT <![CDATA[Is-ganghellor y Brifysgol yn mynychu cynhadledd addysg bwysig ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/is-ganghellorybrifysgolynmynychucynhadleddaddysgbwysig.php News article 194361 Mon, 01 Sep 2014 10:30:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr Peirianneg Sifil yn ymweld â safle Campws y Bae ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrpeiriannegsifilynymweldasaflecampwsybae.php News article 196067 Tue, 26 Aug 2014 11:10:00 GMT <![CDATA[Contractwr Campws y Bae yn helpu gyda sgiliau prentisiaid]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/contractwrcampwsybaeynhelpugydasgiliauprentisiaid.php News article 195650 Fri, 22 Aug 2014 10:22:00 GMT <![CDATA[Y Gweinidog Cyllid yn gosod carreg gopa ar Ganolbwynt Arloesi campws newydd Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ygweinidogcyllidyngosodcarreggopaarganolbwyntarloesicampwsnewyddprifysgolabertawe.php News article 195851 Wed, 20 Aug 2014 15:03:00 GMT <![CDATA[Athro Prifysgol Abertawe yn cael ei benodi’n Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Hywel Dda]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/athroprifysgolabertaweyncaeleibenodinaelodannibynnolofwrddiechydhyweldda.php News article 195685 Tue, 19 Aug 2014 16:05:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn arwain digwyddiad ar Ddemocratiaeth Ddigidol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynarwaindigwyddiadarddemocratiaethddigidol.php News article 195573 Fri, 15 Aug 2014 15:09:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cynnal Cynhadledd Ryngwladol Canmlwyddiant Dylan Thomas]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencynnalcynhadleddryngwladolcanmlwyddiantdylanthomas.php News article 195428 Wed, 13 Aug 2014 16:15:00 GMT <![CDATA[Bodlonrwydd myfyrwyr yn parhau i gynyddu ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/bodlonrwyddmyfyrwyrynparhauigynydduymmhrifysgolabertawe.php News article 195276 Tue, 12 Aug 2014 12:14:00 GMT <![CDATA[Wythnos Ryngwladol Bwydo ar y Fron: Academydd yn galw am ragor o gefnogaeth i famau sy'n bwydo ar y fron]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/wythnosryngwladolbwydoaryfronacademyddyngalwamragorogefnogaethifamausynbwydoaryfron.php News article 194739 Thu, 07 Aug 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Cable yn cyhoeddi £30 miliwn ar gyfer Ymchwil ar Ddefnyddiau Uwch a Gwerthuso Anninistriol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cableyncyhoeddi30miliwnargyferymchwilarddefnyddiauuwchagwerthusoanninistriol.php News article 193432 Wed, 06 Aug 2014 10:55:00 GMT <![CDATA[Dywed Pennaeth y Coleg Meddygaeth mai lles a chyfoeth pobl Cymru yw’n blaenoriaeth ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/dywedpennaethycolegmeddygaethmaillesachyfoethpoblcymruywnblaenoriaeth.php News article 193649 Wed, 30 Jul 2014 13:37:00 GMT <![CDATA[Abertawe'n arwain prosiect y DU gyfan ar fenywod a chyfiawnder 1100-1750]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawenarwainprosiectydugyfanarfenywodachyfiawnder1100-1750.php News article 191672 Tue, 29 Jul 2014 11:53:00 GMT <![CDATA[Bydwraig yn cyhoeddi ei nofel gyntaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/bydwraigyncyhoeddieinofelgyntaf.php News article 192366 Wed, 23 Jul 2014 13:09:00 GMT <![CDATA[Help gan Blizzard ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/helpganblizzard.php News article 192567 Tue, 15 Jul 2014 16:09:00 GMT <![CDATA[Academydd o Abertawe'n ennill Gwobr Gwyddonydd Ifanc]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/academyddoabertawenennillgwobrgwyddonyddifanc.php News article 192262 Mon, 14 Jul 2014 13:33:00 GMT <![CDATA[Lleoliad gwaith yn arwain at swydd ddelfrydol i fyfyriwr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/lleoliadgwaithynarwainatswyddddelfrydolifyfyriwr.php News article 191967 Thu, 03 Jul 2014 16:20:00 GMT <![CDATA[ Prifysgol Abertawe i gynnal ‘Rediscovering Dylan’ ym mlwyddyn gyntaf Gŵyl y Dyniaethau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalrediscoveringdylanymmlwyddyngyntafgylydyniaethau.php News article 188586 Wed, 14 May 2014 10:53:00 GMT