Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Adran Gemeg newydd yn agor ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/adrangemegnewyddynagorymmhrifysgolabertawe.php News article 276587 Fri, 17 Nov 2017 17:05:00 GMT <![CDATA[Aneirin Karadog yn cipio’r Wobr Farddoniaeth yng ngwobrau Llyfr y Flwyddyn 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/aneirinkaradogyncipiorwobrfarddoniaethyngngwobraullyfryflwyddyn2017.php News article 276558 Wed, 15 Nov 2017 11:48:00 GMT <![CDATA[Cyllid i ariannu Uned Ymchwil Diabetes Cymru am ddwy flynedd arall]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyllidiariannuunedymchwildiabetescymruamddwyflyneddarall.php News article 276468 Tue, 14 Nov 2017 15:23:00 GMT <![CDATA[Hwb ariannu gwerth £1.2 filiwn i'r ganolfan ymchwil i heneiddio a dementia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbariannugwerth12filiwnirganolfanymchwiliheneiddioadementia.php News article 275753 Thu, 09 Nov 2017 11:25:00 GMT <![CDATA[NSPCC Cymru a Phrifysgol Abertawe'n cydweithio i atal meithrin perthnasoedd amhriodol ar-lein]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/nspcccymruaphrifysgolabertawencydweithioiatalmeithrinperthnasoeddamhriodolar-lein.php News article 274263 Tue, 07 Nov 2017 12:52:00 GMT <![CDATA[Unig ŵyl genedlaethol y DU sy’n dathlu’r Dyniaethau yn dychwelyd i Abertawe am y bedwaredd flwyddyn yn olynol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/unigylgenedlaetholydusyndathlurdyniaethauyndychwelydiabertaweamybedwareddflwyddynynolynol.php News article 274381 Thu, 02 Nov 2017 10:58:00 GMT <![CDATA[Rhodri Morgan: Prifysgol Abertawe'n cynnal digwyddiad i ddathlu ei fywyd a'i etifeddiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/rhodrimorganprifysgolabertawencynnaldigwyddiadiddathlueifywydaietifeddiaeth.php News article 275738 Wed, 01 Nov 2017 13:37:00 GMT <![CDATA[Car uwchsonig BLOODHOUND SSC yn cael ei yrru am y tro cyntaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/caruwchsonigbloodhoundsscyncaeleiyrruamytrocyntaf.php News article 275628 Tue, 31 Oct 2017 17:52:00 GMT <![CDATA[Llywodraeth y DU yn cyhoeddi buddsoddiad newydd gwerth £800,000 yn y ganolfan SPECIFIC ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer y swyddfa ‘ynni-bositif’ gyntaf yn y DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/llywodraethyduyncyhoeddibuddsoddiadnewyddgwerth800000ynyganolfanspecificymmhrifysgolabertaweargyferyswyddfaynni-bositifgyntafynydu.php News article 275608 Tue, 31 Oct 2017 10:19:00 GMT <![CDATA[Canolfan newydd i drawsnewid addysg ac ymarfer cyfreithiol yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/canolfannewyddidrawsnewidaddysgacymarfercyfreithiolyngnghymru.php News article 274706 Tue, 24 Oct 2017 12:34:00 GMT <![CDATA[Lleisiau o'r Meysydd Glo yn Ysbrydoli Albwm Newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/lleisiauormeysyddgloynysbrydolialbwmnewydd.php News article 275022 Tue, 17 Oct 2017 14:50:00 GMT <![CDATA[Golwg ar Gymru wrth i’r Man Engine ail-godi]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/golwgargymruwrthirmanengineail-godi.php News article 274990 Mon, 16 Oct 2017 15:55:00 GMT <![CDATA[Hillary Rodham Clinton yn derbyn doethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hillaryrodhamclintonynderbyndoethuriaethanrhydeddusganbrifysgolabertawe.php News article 275032 Sat, 14 Oct 2017 17:41:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyflawni ei safle gorau erioed yn nhablau cynghrair y DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyflawnieisaflegorauerioedynnhablaucynghrairydu.php News article 274036 Fri, 29 Sep 2017 10:54:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cyrraedd y rhestr fer yn Her Beiciau Santander y Prifysgolion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyrraeddyrhestrferynherbeiciausantanderyprifysgolion.php News article 273873 Wed, 20 Sep 2017 15:56:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn rhagori yn nhablau cynghrair The Times World University Rankings]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynrhagoriynnhablaucynghrairthetimesworlduniversityrankings.php News article 272274 Tue, 05 Sep 2017 16:16:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT <![CDATA[Hwb i iechyd yn ne-orllewin Cymru: lansio Academi Iechyd a Llesiant newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbiiechydynne-orllewincymrulansioacademiiechydallesiantnewydd.php News article 256740 Fri, 10 Mar 2017 09:29:00 GMT <![CDATA[Sut y gall dur fod yn stori lwyddiant i Brydain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygalldurfodynstorilwyddiantibrydain.php News article 253534 Thu, 26 Jan 2017 14:26:00 GMT