Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn ennill cystadleuaeth i ddod â chynllun rhannu beiciau i Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynennillcystadleuaethiddodachynllunrhannubeiciauiabertawe.php News article 278526 Thu, 14 Dec 2017 12:55:00 GMT <![CDATA[Pennaeth y Coleg Peirianneg yn dod yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/pennaethycolegpeiriannegyndodynbrifgymrawdyracademiaddysguwch.php News article 278326 Tue, 12 Dec 2017 16:08:00 GMT <![CDATA[Lansio canolfan fyd-eang i ddatrys argyfwng iechyd byd-eang llosgiadau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/lansiocanolfanfyd-eangiddatrysargyfwngiechydbyd-eangllosgiadau.php News article 277773 Mon, 11 Dec 2017 16:03:00 GMT <![CDATA[Yr Ysgol Reolaeth yn cynnal digwyddiad rhyngwladol ac yn croesawu arbenigwyr marchnata byd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/yrysgolreolaethyncynnaldigwyddiadrhyngwladolacyncroesawuarbenigwyrmarchnatabyd-eang.php News article 277886 Mon, 11 Dec 2017 15:59:00 GMT <![CDATA[Gwirfoddolwyr Darganfod o Brifysgol Abertawe'n dod â hwyl yr ŵyl i'r gymuned]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwirfoddolwyrdarganfodobrifysgolabertawendodahwylyrylirgymuned.php News article 278101 Thu, 07 Dec 2017 16:13:00 GMT <![CDATA[Cyfleuster newydd sydd ar flaen y gad i Gymru a thu hwnt]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyfleusternewyddsyddarflaenygadigymruathuhwnt.php News article 278059 Wed, 06 Dec 2017 15:30:00 GMT <![CDATA[Gwobr Aur i Abertawe yng Ngwobrau'r Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwobrauriabertaweyngngwobraursefydliadcysylltiadaucyhoeddussiartredig.php News article 277097 Wed, 06 Dec 2017 08:57:00 GMT <![CDATA[Rôl allweddol i Brifysgol Abertawe yn y Ganolfan Arloesi Bioffilmiau Genedlaethol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/rolallweddolibrifysgolabertaweynyganolfanarloesibioffilmiaugenedlaethol.php News article 277101 Tue, 05 Dec 2017 09:52:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe a Banc Datblygu Cymru'n helpu cwmni o Gymru i sicrhau buddsoddiad o'r DU i ddatblygu cynhyrchion ynni arloesol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweabancdatblygucymrunhelpucwmniogymruisicrhaubuddsoddiadorduiddatblygucynhyrchionynniarloesol.php News article 277917 Tue, 05 Dec 2017 09:18:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi cydweithrediad newydd â busnes morgludiant byd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyhoeddicydweithrediadnewyddabusnesmorgludiantbyd-eang.php News article 276482 Mon, 04 Dec 2017 09:53:00 GMT <![CDATA[Cynllun Bwrsariaethau i Staff y GIG yn llwyddiant ysgubol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cynllunbwrsariaethauistaffygigynllwyddiantysgubol.php News article 276770 Mon, 27 Nov 2017 14:16:00 GMT <![CDATA[Gwirfoddolwyr ifainc y Ganolfan Eifftaidd yn ennill Gwobr Gwirfoddoli Diana]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwirfoddolwyrifaincyganolfaneifftaiddynennillgwobrgwirfoddolidiana.php News article 276923 Wed, 22 Nov 2017 10:46:00 GMT <![CDATA[Adran Gemeg newydd yn agor ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/adrangemegnewyddynagorymmhrifysgolabertawe.php News article 276587 Fri, 17 Nov 2017 17:05:00 GMT <![CDATA[Hillary Rodham Clinton yn derbyn doethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hillaryrodhamclintonynderbyndoethuriaethanrhydeddusganbrifysgolabertawe.php News article 275032 Sat, 14 Oct 2017 17:41:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT <![CDATA[Hwb i iechyd yn ne-orllewin Cymru: lansio Academi Iechyd a Llesiant newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbiiechydynne-orllewincymrulansioacademiiechydallesiantnewydd.php News article 256740 Fri, 10 Mar 2017 09:29:00 GMT <![CDATA[Sut y gall dur fod yn stori lwyddiant i Brydain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygalldurfodynstorilwyddiantibrydain.php News article 253534 Thu, 26 Jan 2017 14:26:00 GMT