Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Aelod o staff Prifysgol Abertawe'n taflu goleuni ar fywydau cudd gyda Mencap]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/aelodostaffprifysgolabertawentaflugoleuniarfywydaucuddgydamencap.php News article 205445 Mon, 02 Mar 2015 14:49:00 GMT <![CDATA[Graddedig Llwyddiannus yn mynd o Tsieina i Slofacia drwy Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/graddedigllwyddiannusynmyndotsieinaislofaciadrwyabertawe.php News article 204831 Tue, 24 Feb 2015 16:25:00 GMT <![CDATA[Dangosiad cyntaf o ffilm cyn-fyfyriwr a darlithydd Prifysgol Abertawe yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/dangosiadcyntafoffilmcyn-fyfyriwradarlithyddprifysgolabertaweyngnghanolfanycelfyddydautaliesin.php News article 205116 Tue, 24 Feb 2015 15:29:00 GMT <![CDATA[Arbenigedd y Brifysgol ar ddangos yn BioCymru 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/arbenigeddybrifysgolarddangosynbiocymru2015.php News article 205001 Mon, 23 Feb 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Mae Prifysgol Abertawe yn penodi ar gyfer 30 o swyddi allweddol, gan gynnwys penaethiaid coleg, athrawon cysylltiol a darlithwyr.]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maeprifysgolabertaweynpenodiargyfer30oswyddiallweddolgangynnwyspenaethiaidcolegathrawoncysylltioladarlithwyr.php News article 204876 Fri, 20 Feb 2015 15:36:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn talu teyrnged i’r hanesydd a chyn-ddarlithydd y brifysgol, Dr John Davies]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyntaluteyrngedirhanesyddachyn-ddarlithyddybrifysgoldrjohndavies.php News article 204802 Tue, 17 Feb 2015 10:44:00 GMT <![CDATA[Canlyniad llwyddiannus i raglen beilot paratoi i ddenu buddsoddwyr Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/canlyniadllwyddiannusiraglenbeilotparatoiiddenubuddsoddwyrprifysgolabertawe.php News article 204285 Tue, 10 Feb 2015 15:05:00 GMT <![CDATA[Cefnogaeth Sefydliad Wolfson i Labordy Electroneg Pŵer a Systemau Pŵer Campws newydd y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cefnogaethsefydliadwolfsonilabordyelectronegperasystemaupercampwsnewyddybae.php News article 204359 Fri, 06 Feb 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Myfyrwraig nyrsio Hannah yn anelu at lwyddiant]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwraignyrsiohannahynaneluatlwyddiant.php News article 204113 Thu, 05 Feb 2015 12:27:00 GMT <![CDATA[Cymrodoriaeth NICE i Ddarlithydd Nyrsio Iechyd Meddwl o Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cymrodoriaethniceiddarlithyddnyrsioiechydmeddwloabertawe.php News article 204289 Wed, 04 Feb 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Hanes glowyr ar gael i bawb, diolch i grant newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesglowyrargaelibawbdiolchigrantnewydd.php News article 202881 Tue, 03 Feb 2015 11:29:00 GMT <![CDATA[Myfyrwraig Nyrsio o Abertawe, Kirsty, yn ennill y gystadleuaeth “Helo fy enw i yw …”]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwraignyrsiooabertawekirstyynennillygystadleuaethhelofyenwiyw.php News article 204252 Tue, 03 Feb 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Ail lwyddiant rhestr fer ar gyfer myfyriwr Bydwreigiaeth, Annmarie]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/aillwyddiantrhestrferargyfermyfyriwrbydwreigiaethannmarie.php News article 204172 Fri, 30 Jan 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Myfyrwraig Nyrsio o Brifysgol Abertawe yn cael ei hethol yn Gynrychiolydd Myfyrwyr RCN Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwraignyrsioobrifysgolabertaweyncaeleihetholyngynrychiolyddmyfyrwyrrcncymru.php News article 203878 Thu, 29 Jan 2015 11:28:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn rhyddhau fideo newydd Campws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynrhyddhaufideonewyddcampwsybae.php News article 204096 Thu, 29 Jan 2015 00:01:00 GMT <![CDATA[Staff Abertawe yn meithrin cysylltiadau â Ffrainc]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/staffabertaweynmeithrincysylltiadauaffrainc.php News article 204077 Wed, 28 Jan 2015 13:21:00 GMT <![CDATA[Prosiect y Brifysgol wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr urddasol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectybrifysgolwedicyrraeddyrhestrferargyfergwobrurddasol.php News article 203350 Mon, 26 Jan 2015 16:01:00 GMT <![CDATA[Ymchwil Abertawe’n cefnogi ymgais record y byd ar draws capan iâ’r Ynys Las]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilabertawencefnogiymgaisrecordybydardrawscapaniarynyslas.php News article 202659 Fri, 16 Jan 2015 15:49:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn croesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymru i Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncroesawuysgrifennyddgwladolcymruigampwsybae.php News article 203525 Thu, 15 Jan 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Mae’r chwiliad ymlaen ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyfathrebwyr gwyddoniaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maerchwiliadymlaenargyfercenhedlaethnewyddogyfathrebwyrgwyddoniaeth.php News article 201285 Wed, 03 Dec 2014 11:36:00 GMT