Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Taith Rhithrealiti’r BBC yn dod i Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/taithrhithrealitirbbcyndodibrifysgolabertawe.php News article 275168 Wed, 18 Oct 2017 12:10:00 GMT <![CDATA[BLOODHOUND SSC yn cael ei yrru am y tro cyntaf erioed ym mis Hydref!]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/bloodhoundsscyncaeleiyrruamytrocyntaferioedymmishydref.php News article 275185 Wed, 18 Oct 2017 10:37:00 GMT <![CDATA[Lleisiau o'r Meysydd Glo yn Ysbrydoli Albwm Newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/lleisiauormeysyddgloynysbrydolialbwmnewydd.php News article 275022 Tue, 17 Oct 2017 14:50:00 GMT <![CDATA[Golwg ar Gymru wrth i’r Man Engine ail-godi]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/golwgargymruwrthirmanengineail-godi.php News article 274990 Mon, 16 Oct 2017 15:55:00 GMT <![CDATA[Hillary Rodham Clinton yn derbyn doethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hillaryrodhamclintonynderbyndoethuriaethanrhydeddusganbrifysgolabertawe.php News article 275032 Sat, 14 Oct 2017 17:41:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Arian Siarter Athena SWAN]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweywrsefydliadcyntafyngnghymruiennillgwobrariansiarterathenaswan.php News article 274704 Thu, 12 Oct 2017 08:38:00 GMT <![CDATA[Awduron o Brifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2017 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/awduronobrifysgolabertaweyncyrraeddrhestrferllyfryflwyddyn2017.php News article 274850 Wed, 11 Oct 2017 14:59:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyflawni ei safle gorau erioed yn nhablau cynghrair y DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyflawnieisaflegorauerioedynnhablaucynghrairydu.php News article 274036 Fri, 29 Sep 2017 10:54:00 GMT <![CDATA[Athro Cyswllt yn y Gwyddorau Cymdeithasol yn dod yn un o Brif Gymrodyr yr Academi Addysg Uwch]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/athrocyswlltynygwyddoraucymdeithasolyndodynunobrifgymrodyryracademiaddysguwch.php News article 274043 Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 GMT <![CDATA[A all treulio amser yn ein parciau, ein coetiroedd a’n traethau wella iechyd meddwl pobl Cymru?]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/aalltreulioamseryneinparciaueincoetiroeddantraethauwellaiechydmeddwlpoblcymru.php News article 273918 Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cyrraedd y rhestr fer yn Her Beiciau Santander y Prifysgolion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyrraeddyrhestrferynherbeiciausantanderyprifysgolion.php News article 273873 Wed, 20 Sep 2017 15:56:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn rhagori yn nhablau cynghrair The Times World University Rankings]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynrhagoriynnhablaucynghrairthetimesworlduniversityrankings.php News article 272274 Tue, 05 Sep 2017 16:16:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT <![CDATA[Hwb i iechyd yn ne-orllewin Cymru: lansio Academi Iechyd a Llesiant newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbiiechydynne-orllewincymrulansioacademiiechydallesiantnewydd.php News article 256740 Fri, 10 Mar 2017 09:29:00 GMT <![CDATA[Sut y gall dur fod yn stori lwyddiant i Brydain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygalldurfodynstorilwyddiantibrydain.php News article 253534 Thu, 26 Jan 2017 14:26:00 GMT