Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cefnogi digwyddiadau yng Ngŵyl y Gelli]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencefnogidigwyddiadauyngngylygelli.php News article 236359 Thu, 26 May 2016 10:18:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe’n cefnogi un o brif atyniadau Eisteddfod yr Urdd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencefnogiunobrifatyniadaueisteddfodyrurdd.php News article 236544 Wed, 25 May 2016 11:35:00 GMT <![CDATA[Naid sylweddol i’r Brifysgol yn nhablau The Guardian]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/naidsylweddolirbrifysgolynnhablautheguardian.php News article 236327 Tue, 24 May 2016 14:42:00 GMT <![CDATA[Pum awdur o Brifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/pumawdurobrifysgolabertaweyncyrraeddrhestrfergwobrllyfryflwyddyn2016.php News article 236231 Thu, 19 May 2016 16:19:00 GMT <![CDATA[Ymchwilydd PhD ar genhadaeth i achub diogod amddifad yn Costa Rica]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilyddphdargenhadaethiachubdiogodamddifadyncostarica.php News article 234449 Wed, 18 May 2016 15:04:00 GMT <![CDATA[Llyfr newydd yn archwilio Profiadau Newidiol Menywod Mudol sy’n Heneiddio yn Llundain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/llyfrnewyddynarchwilioprofiadaunewidiolmenywodmudolsynheneiddioynllundain.php News article 234553 Mon, 16 May 2016 09:38:00 GMT <![CDATA[Grief is the Thing with Feathers sy’n cipio Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/griefisthethingwithfeatherssyncipiogwobrryngwladoldylanthomasmewnpartneriaethaphrifysgolabertawe.php News article 235468 Sat, 14 May 2016 15:30:00 GMT <![CDATA[Cofrestru cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer Canolfan Gyfrifiadureg newydd o safon fyd-eang gwerth £31 miliwn yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cofrestrucaisamganiatadcynllunioargyfercanolfangyfrifiaduregnewyddosafonfyd-eanggwerth31miliwnynabertawe.php News article 235476 Fri, 13 May 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Timau Gwasanaethau Proffesiynol yn cyrraedd y Safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid unwaith eto]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/timaugwasanaethauproffesiynolyncyrraeddysafonrhagoriaethmewngwasanaethaucwsmeriaidunwaitheto.php News article 235470 Fri, 13 May 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n dathlu Diwrnod Ewrop 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawendathludiwrnodewrop2016.php News article 234712 Thu, 12 May 2016 11:05:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol i gynnal abseil 150 troedfedd mewn gwisg ffansi dros elusen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgoligynnalabseil150troedfeddmewngwisgffansidroselusen.php News article 234042 Thu, 05 May 2016 11:20:00 GMT <![CDATA[Gwobr Arian Athena SWAN i'r Ysgol Feddygaeth i gydnabod ei gwelliant ym maes cydraddoldeb rhywiol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwobrarianathenaswanirysgolfeddygaethigydnabodeigwelliantymmaescydraddoldebrhywiol.php News article 234271 Thu, 28 Apr 2016 00:01:00 GMT <![CDATA[Llwyddiant pellach i Brifysgol Abertawe yn The Complete University Guide 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/llwyddiantpellachibrifysgolabertaweynthecompleteuniversityguide2017.php News article 234118 Mon, 25 Apr 2016 15:57:00 GMT <![CDATA[SAS Lettings y Brifysgol yn ennill Asiant Gosod y Flwyddyn: Cymru (yn ôl pleidlais tenantiaid)]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/saslettingsybrifysgolynennillasiantgosodyflwyddyncymruynolpleidlaistenantiaid.php News article 233891 Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Hwb o £31m gan yr UE ar gyfer cyfleuster cyfrifiadureg o'r radd flaenaf yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbo31mganyrueargyfercyfleustercyfrifiaduregorraddflaenafynabertawe.php News article 231855 Wed, 20 Apr 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer mewn tri chategori yng Ngwobrau Myfyrwyr y Nursing Times 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraeddrhestrfermewntrichategoriyngngwobraumyfyrwyrynursingtimes2016.php News article 231066 Tue, 19 Apr 2016 15:32:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr o Abertawe wedi’u dethol ar gyfer 'Rhaglen Interniaeth Caerdydd 2017’ Cynghrair Pencampwyr UEFA FAW]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyroabertawewediudetholargyferrhagleninterniaethcaerdydd2017cynghrairpencampwyruefafaw.php News article 233761 Fri, 15 Apr 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol yn lansio ysgol haf ieithoedd hynafol 2016 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgolynlansioysgolhafieithoeddhynafol2016.php News article 232823 Mon, 04 Apr 2016 11:07:00 GMT <![CDATA[Patrymau cysgu babanod:Ffilm animeiddiedig newydd i helpu mamau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/patrymaucysgubabanodffilmanimeiddiedignewyddihelpumamau.php News article 231604 Mon, 04 Apr 2016 10:59:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr i lansio gwasanaeth gwrando ar gyfer dioddefwyr ymosodiad rhywiol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyriwrilansiogwasanaethgwrandoargyferdioddefwyrymosodiadrhywiol.php News article 231794 Mon, 04 Apr 2016 10:54:00 GMT <![CDATA[Prosiectau Plant yn amlygu hanes y byd hynafol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectauplantynamlyguhanesybydhynafol.php News article 231665 Thu, 24 Mar 2016 09:47:00 GMT <![CDATA[Buddsoddiad gwerth £26 miliwn wedi’i ariannu gan yr UE ar gyfer menter ynni solar wedi'i lleoli yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/buddsoddiadgwerth26miliwnwediiariannuganyrueargyfermenterynnisolarwediilleoliyngnghymru.php News article 230796 Mon, 07 Mar 2016 15:29:00 GMT <![CDATA[Gwyddoniaeth Bocs Sebon Abertawe’n galw ar wyddonwyr benywaidd ysbrydoledig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwyddoniaethbocssebonabertawengalwarwyddonwyrbenywaiddysbrydoledig.php News article 229544 Tue, 01 Mar 2016 09:03:00 GMT <![CDATA[Pencampwriaeth rygbi saith bob ochr y byd i'w chynnal yn y DU (Abertawe) am y tro cyntaf ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/pencampwriaethrygbisaithbobochrybydiwchynnalynyduabertaweamytrocyntaf.php News article 229589 Tue, 23 Feb 2016 12:58:00 GMT <![CDATA[Huw Edwards yn arwain noson fawreddog i godi arian i Gronfa Goffa Hywel Teifi ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/huwedwardsynarwainnosonfawreddogigodiarianigronfagoffahywelteifi.php News article 228969 Thu, 04 Feb 2016 15:09:00 GMT <![CDATA[Mae Prifysgol Abertawe ymhlith y 200 o brifysgolion 'rhyngwladol' gorau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maeprifysgolabertaweymhlithy200obrifysgolionrhyngwladolgorau.php News article 226365 Wed, 20 Jan 2016 15:46:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhestrhirgwobrryngwladoldylanthomas2016.php News article 226555 Wed, 20 Jan 2016 13:10:00 GMT <![CDATA[Hwb ariannol o £14 miliwn gyda chefnogaeth yr UE i beirianneg uwch yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbariannolo14miliwngydachefnogaethyrueibeirianneguwchyngnghymru.php News article 225656 Thu, 07 Jan 2016 06:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i groesawu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigroesawugylwyddoniaethprydain2016.php News article 218870 Fri, 11 Sep 2015 00:00:00 GMT