Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Cynhadledd Ryngwladol Cysylltedd Data Poblogaeth yn Agor ei Drysau yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cynhadleddryngwladolcysylltedddatapoblogaethynagoreidrysauynabertawe.php News article 243029 Tue, 23 Aug 2016 14:20:00 GMT <![CDATA[ Cangen newydd Santander yn agor ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cangennewyddsantanderynagorargampwsybaeprifysgolabertawe.php News article 241870 Tue, 09 Aug 2016 15:58:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr PhD Prifysgol Abertawe yn cipio’r Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyriwrphdprifysgolabertaweyncipiorgadairyneisteddfodgenedlaetholsirfynwyarcyffiniau2016.php News article 241759 Mon, 08 Aug 2016 11:50:00 GMT <![CDATA[Cwrs ôl-raddedig newydd i helpu i fynd i'r afael ag argyfwng byd-eang mewn gonestrwydd chwaraeon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cwrsol-raddedignewyddihelpuifyndirafaelagargyfwngbyd-eangmewngonestrwyddchwaraeon.php News article 239564 Wed, 27 Jul 2016 09:04:00 GMT <![CDATA[Hanesydd Prifysgol Abertawe'n cyflwyno cyfres newydd sbon ar BBC Two, Full Steam Ahead: How the Railways Built Modern Britain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesyddprifysgolabertawencyflwynocyfresnewyddsbonarbbctwofullsteamaheadhowtherailwaysbuiltmodernbritain.php News article 239399 Tue, 19 Jul 2016 15:51:00 GMT <![CDATA[Croeso i fyfyrwyr a staff o’r Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Abertawe – Kirsty Williams]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/croesoifyfyrwyrastafforundebewropeaiddymmhrifysgolabertawekirstywilliams.php News article 239179 Thu, 14 Jul 2016 11:00:00 GMT <![CDATA[Car Uwchsonig BLOODHOUND - yr ymgais gyntaf i dorri'r record: Hydref 2017]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/caruwchsonigbloodhound-yrymgaisgyntafidorrirrecordhydref2017.php News article 238562 Tue, 12 Jul 2016 15:46:00 GMT <![CDATA[Cartref parhaol ym Mhrifysgol Abertawe i bortread o Richard Burton a wnaed o lechi 500 miliwn mlwydd oed]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cartrefparhaolymmhrifysgolabertaweibortreadorichardburtonawnaedolechi500miliwnmlwyddoed.php News article 239004 Mon, 11 Jul 2016 15:01:00 GMT <![CDATA[Gweinidog y Gymraeg yn agor Canolfan Gymraeg Tŷ’r Gwrhyd yng Nghwm Tawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gweinidogygymraegynagorcanolfangymraegtrgwrhydyngnghwmtawe.php News article 238857 Fri, 08 Jul 2016 12:55:00 GMT <![CDATA[Technoteach: Athrawon Cyfrifiadureg yn cael eu gwobrwyo am eu llwyddiant]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/technoteachathrawoncyfrifiaduregyncaeleugwobrwyoameullwyddiant.php News article 238945 Fri, 08 Jul 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn ennill tri dyfarniad rhyngwladol Fulbright]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynennilltridyfarniadrhyngwladolfulbright.php News article 238069 Wed, 06 Jul 2016 15:05:00 GMT <![CDATA[Prosiect Lleisiau Bach yn dathlu llwyddiant ar ddiwedd y flwyddyn ar ôl i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig fabwysiadu nifer o'i argymhellion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectlleisiaubachyndathlullwyddiantarddiweddyflwyddynarolibwyllgorycenhedloeddunedigfabwysiaduniferoiargymhellion.php News article 238440 Fri, 01 Jul 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[ Cyhoeddi rhaglen Gŵyl Wyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhaglengylwyddoniaethprydainymmhrifysgolabertawe.php News article 238118 Tue, 28 Jun 2016 20:31:00 GMT <![CDATA[Datganiad yn dilyn refferendwm yr UE]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/datganiadyndilynrefferendwmyrue.php News article 238071 Fri, 24 Jun 2016 16:29:00 GMT <![CDATA[Campws Parc Singleton Abertawe i gael ei drawsnewid yn sgil buddsoddiad o £60 miliwn gan Fanc Buddsoddi Ewrop]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/campwsparcsingletonabertaweigaeleidrawsnewidynsgilbuddsoddiado60miliwnganfancbuddsoddiewrop.php News article 237839 Mon, 20 Jun 2016 15:53:00 GMT <![CDATA[Cymeradwyo cynllunio ar gyfer hyb gwyddor gyfrifiadurol newydd, o safon fyd-eang, sy’n werth £31m, yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cymeradwyocynllunioargyferhybgwyddorgyfrifiadurolnewyddosafonfyd-eangsynwerth31mynabertawe.php News article 237396 Fri, 10 Jun 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Academyddion o Abertawe yn cymryd rhan yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham The Times 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/academyddionoabertaweyncymrydrhanyngngylwyddoniaethcheltenhamthetimes2016.php News article 236340 Thu, 09 Jun 2016 11:32:00 GMT <![CDATA[Academydd o Abertawe yn ennill gwobr fawreddog]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/academyddoabertaweynennillgwobrfawreddog.php News article 235680 Thu, 09 Jun 2016 11:18:00 GMT <![CDATA[Llyfr newydd yn archwilio Profiadau Newidiol Menywod Mudol sy’n Heneiddio yn Llundain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/llyfrnewyddynarchwilioprofiadaunewidiolmenywodmudolsynheneiddioynllundain.php News article 234553 Mon, 16 May 2016 09:38:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n dathlu Diwrnod Ewrop 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawendathludiwrnodewrop2016.php News article 234712 Thu, 12 May 2016 11:05:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol i gynnal abseil 150 troedfedd mewn gwisg ffansi dros elusen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgoligynnalabseil150troedfeddmewngwisgffansidroselusen.php News article 234042 Thu, 05 May 2016 11:20:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol yn lansio ysgol haf ieithoedd hynafol 2016 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgolynlansioysgolhafieithoeddhynafol2016.php News article 232823 Mon, 04 Apr 2016 11:07:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr i lansio gwasanaeth gwrando ar gyfer dioddefwyr ymosodiad rhywiol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyriwrilansiogwasanaethgwrandoargyferdioddefwyrymosodiadrhywiol.php News article 231794 Mon, 04 Apr 2016 10:54:00 GMT <![CDATA[Prosiectau Plant yn amlygu hanes y byd hynafol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prosiectauplantynamlyguhanesybydhynafol.php News article 231665 Thu, 24 Mar 2016 09:47:00 GMT