Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn yr Eisteddfod Genedlaethol - Maldwyn a’r Gororau 2015 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynyreisteddfodgenedlaethol-maldwynargororau2015.php News article 214477 Mon, 03 Aug 2015 14:33:00 GMT <![CDATA[ Prifysgol Abertawe yn penodi bargyfreithiwr blaenllaw yn Bennaeth Coleg y Gyfraith]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweynpenodibargyfreithiwrblaenllawynbennaethcolegygyfraith.php News article 214713 Wed, 29 Jul 2015 15:04:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn dathlu ei staff rhagorol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyndathlueistaffrhagorol.php News article 213963 Thu, 23 Jul 2015 14:17:00 GMT <![CDATA[Dethol rhywogaethau coed a phlanhigion yn ofalus i dirweddu Campws y Bae cynaliadwy]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/detholrhywogaethaucoedaphlanhigionynofalusidirwedducampwsybaecynaliadwy.php News article 212083 Wed, 22 Jul 2015 12:03:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe ar y rhestr hir am wobr Lleisiau Newydd PEN]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyn-fyfyriwrprifysgolabertawearyrhestrhiramwobrlleisiaunewyddpen.php News article 213911 Tue, 21 Jul 2015 15:44:00 GMT <![CDATA[Dathlu Etifeddiaeth Gwybodaeth a Sgiliau Cynllun Mynediad at Radd Meistr (ATM) a arweinir gan Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/dathluetifeddiaethgwybodaethasgiliaucynllunmynediadatraddmeistratmaarweinirganabertawe.php News article 212712 Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Hanesydd o fri yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe mewn rôl cynghorydd strategol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesyddofriyndychwelydibrifysgolabertawemewnrolcynghoryddstrategol.php News article 211840 Wed, 01 Jul 2015 13:48:00 GMT <![CDATA[Cyllid Cymru-gyfan wedi’i roi i Ganolfan PRIME Cymru ar gyfer ymchwil gofal sylfaenol a brys ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyllidcymru-gyfanwediiroiiganolfanprimecymruargyferymchwilgofalsylfaenolabrys.php News article 212414 Tue, 30 Jun 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe wedi’i chanmol am fynd i’r afael â’r materion heriol ynghylch cyflog cyfartal a gwahaniaethau mewn cyflogau rhwng y rhywiau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawewediichanmolamfyndirafaelarmaterionheriolynghylchcyflogcyfartalagwahaniaethaumewncyflogaurhwngyrhywiau.php News article 212087 Mon, 29 Jun 2015 14:43:00 GMT <![CDATA[Ymchwil na welsoch erioed o’i fath o’r blaen: cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilnawelsocherioedoifathorblaencyhoeddienillwyrcystadleuaethymchwilfelcelf2015.php News article 212276 Fri, 26 Jun 2015 08:59:00 GMT <![CDATA[Clod mawr i waith nofelydd uchelgeisiol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/clodmawriwaithnofelydduchelgeisiol.php News article 211576 Tue, 16 Jun 2015 10:59:00 GMT <![CDATA[Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ylolfalenyndychwelydifaesyreisteddfod.php News article 211654 Tue, 16 Jun 2015 09:00:00 GMT