Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Cyfarchion y Tymor o Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyfarchionytymorobrifysgolabertawe.php News article 202825 Fri, 19 Dec 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[ Ymchwil Abertawe yn cyrraedd 30 uchaf y DU - Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilabertaweyncyrraedd30uchafydu-fframwaithrhagoriaethymchwilref2014.php News article 202677 Thu, 18 Dec 2014 00:01:00 GMT <![CDATA[Darlithydd Prifysgol Abertawe yn derbyn Dyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/darlithyddprifysgolabertaweynderbyndyfarniadcymrugreadigolgangyngorcelfyddydaucymru.php News article 202508 Mon, 15 Dec 2014 14:48:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cynnal cynhadledd cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus i fyfyrwyr chweched dosbarth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncynnalcynhadleddcyfryngauachysylltiadaucyhoeddusifyfyrwyrchwecheddosbarth.php News article 202500 Mon, 15 Dec 2014 12:38:00 GMT <![CDATA[Darlithydd yn gobeithio y bydd statws newydd yn diogelu’r cyhoedd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/darlithyddyngobeithioybyddstatwsnewyddyndiogelurcyhoedd.php News article 202097 Mon, 15 Dec 2014 10:23:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr i astudio Meddygaeth trwy’r Gymraeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyriastudiomeddygaethtrwyrgymraeg.php News article 202409 Thu, 11 Dec 2014 14:53:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cadw llyfr nodiadau "coll" Dylan Thomas yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencadwllyfrnodiadaucolldylanthomasyngnghymru.php News article 202267 Thu, 11 Dec 2014 10:33:00 GMT <![CDATA[Adeiladu ‘Cestyll’ ar gyfer darpar-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/adeiladucestyllargyferdarpar-fyfyrwyrymmhrifysgolabertawe.php News article 201713 Tue, 09 Dec 2014 11:31:00 GMT <![CDATA[Trosglwyddo adeilad cyntaf Campws y Bae i'r Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/trosglwyddoadeiladcyntafcampwsybaeirbrifysgol.php News article 202174 Tue, 09 Dec 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe wedi’i henwi’n Brifysgol y Flwyddyn ar gyfer partneriaeth fusnes ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawewediihenwinbrifysgolyflwyddynargyferpartneriaethfusnes.php News article 200972 Fri, 05 Dec 2014 16:38:00 GMT <![CDATA[Mae’r chwiliad ymlaen ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyfathrebwyr gwyddoniaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maerchwiliadymlaenargyfercenhedlaethnewyddogyfathrebwyrgwyddoniaeth.php News article 201285 Wed, 03 Dec 2014 11:36:00 GMT <![CDATA[Rhufain a darllen - myfyrwyr yn rhoi help llaw i ddisgyblion ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/rhufainadarllen-myfyrwyrynrhoihelpllawiddisgyblion.php News article 202001 Tue, 02 Dec 2014 14:08:00 GMT <![CDATA[Tîm MACH1 y Brifysgol yn dathlu’i ben-blwydd cyntaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/timmach1ybrifysgolyndathluiben-blwyddcyntaf.php News article 200874 Tue, 25 Nov 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Joshua Ferris yn cipio Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/joshuaferrisyncipiogwobrryngwladoldylanthomas2014.php News article 200860 Fri, 07 Nov 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Pennaeth y Coleg Peirianneg yn cael ei anrhydeddu â gwobr fawreddog]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/pennaethycolegpeiriannegyncaeleianrhydedduagwobrfawreddog.php News article 199539 Mon, 20 Oct 2014 09:30:00 GMT <![CDATA[Effaith gadarnhaol ddiriaethol ar yr economi leol wrth i Brif Weinidog Cymru ddechrau’r blwyddyn o gyfrif tan agoriad Campws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/effaithgadarnhaolddiriaetholaryreconomileolwrthibrifweinidogcymruddechraurblwyddynogyfriftanagoriadcampwsybae.php News article 199279 Thu, 09 Oct 2014 14:35:00 GMT <![CDATA[Prifysgol yn ennill sgôr uchel eto am ansawdd bywyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolynennillsgorucheletoamansawddbywyd.php News article 198933 Thu, 09 Oct 2014 14:34:00 GMT <![CDATA[Farsity’n dod yn ôl i’r Liberty]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/farsityndodynolirliberty.php News article 198919 Wed, 08 Oct 2014 13:00:00 GMT