Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Dirprwy Weinidog Iechyd yn agor Ystafell Ymarfer Gwyddor Barafeddygol yn swyddogol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/dirprwyweinidogiechydynagorystafellymarfergwyddorbarafeddygolynswyddogol.php News article 223971 Fri, 27 Nov 2015 11:10:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe a Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn asio]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweabwrddiechydhywelddaynasio.php News article 223550 Wed, 18 Nov 2015 16:58:00 GMT <![CDATA[ Athro Prifysgol Abertawe yn cael ei benodi’n Gadeirydd Meddygaeth Anadlol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/athroprifysgolabertaweyncaeleibenodingadeiryddmeddygaethanadlol.php News article 223547 Wed, 18 Nov 2015 16:41:00 GMT <![CDATA[Yr Athro Alan Llwyd yn cyhoeddi Cerddi Alan Llwyd: yr Ail Gasgliad Cyflawn]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/yrathroalanllwydyncyhoeddicerddialanllwydyrailgasgliadcyflawn.php News article 223465 Wed, 18 Nov 2015 13:54:00 GMT <![CDATA[Boddhad myfyrwyr ôl-raddedig Prifysgol Abertawe ar i fyny ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/boddhadmyfyrwyrol-raddedigprifysgolabertawearifyny.php News article 223123 Thu, 12 Nov 2015 14:18:00 GMT <![CDATA[Mae Prifysgol Abertawe yn coffáu dydd y Cadoediad]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maeprifysgolabertaweyncoffaudyddycadoediad.php News article 223124 Wed, 11 Nov 2015 15:30:00 GMT <![CDATA[Mae'r Brifysgol yn talu teyrnged i wyddonydd "eithriadol" o Abertawe Yr Athro Brian Wilshire OBE FREeng]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/maerbrifysgolyntaluteyrngediwyddonyddeithriadoloabertaweyrathrobrianwilshireobefreeng.php News article 223152 Wed, 11 Nov 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Llwyddiant i'r Brifysgol yng Ngwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/llwyddiantirbrifysgolyngngwobraupartneriaethaubusnesacaddysg2015.php News article 222981 Fri, 06 Nov 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe’n croesawu athrawon a myfyrwyr o Siavonga i’r ddinas]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawencroesawuathrawonamyfyrwyrosiavongairddinas.php News article 221454 Wed, 04 Nov 2015 11:49:00 GMT <![CDATA[Gwaith Hywel Dafi: cyhoeddi gwaith un o feirdd pwysicaf y pymthegfed ganrif]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwaithhyweldaficyhoeddigwaithunofeirddpwysicafypymthegfedganrif.php News article 222190 Mon, 02 Nov 2015 16:39:00 GMT <![CDATA[Yr Ysgol Reolaeth yn croesawu Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop i Gampws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/yrysgolreolaethyncroesawuis-lywyddbancbuddsoddiewropigampwsybae.php News article 221880 Thu, 22 Oct 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prif Weinidog Cymru'n agor Ardal Beirianneg Campws y Bae y Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifweinidogcymrunagorardalbeiriannegcampwsybaeybrifysgol.php News article 221515 Thu, 15 Oct 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Unigolyn Mewnol y Flwyddyn y DU: Gwobr Sector Cyhoeddus i Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol y Brifysgol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/unigolynmewnolyflwyddynydugwobrsectorcyhoeddusibennaethgwasanaethaucyfreithiolybrifysgol.php News article 220486 Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[“…cyflawniad rhagorol i'w ddathlu” - Abertawe'n ennill safle ymhlith y 400 uchaf yng Nghynghrair Prifysgolion y Byd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyflawniadrhagoroliwddathlu-abertawenennillsafleymhlithy400uchafyngnghynghrairprifysgolionybyd.php News article 220349 Wed, 30 Sep 2015 21:01:00 GMT <![CDATA[Cymdeithas Ffiseg America'n anrhydeddu ffisegwr o Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cymdeithasffisegamericananrhydedduffisegwroabertawe.php News article 220262 Mon, 28 Sep 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Partneriaeth Prifysgol Abertawe'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i hyfforddi peirianwyr awyrofod y dyfodol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/partneriaethprifysgolabertawenderbyncyllidganlywodraethcymruihyfforddipeirianwyrawyrofodydyfodol.php News article 219854 Tue, 22 Sep 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Campws y Bae – safle ysblennydd £450m Prifysgol Abertawe yn agor]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/campwsybaesafleysblennydd450mprifysgolabertaweynagor.php News article 219578 Mon, 21 Sep 2015 15:47:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyrraedd 400 uchaf QS World University Rankings]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyrraedd400uchafqsworlduniversityrankings.php News article 219159 Tue, 15 Sep 2015 06:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe i groesawu Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigroesawugylwyddoniaethprydain2016.php News article 218870 Fri, 11 Sep 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Abertawe i fod yn rhan o brosiect newydd gwerth £17 miliwn i ddatblygu ymchwil gwyddonol yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertaweifodynrhanobrosiectnewyddgwerth17miliwniddatblyguymchwilgwyddonolyngnghymru.php News article 218763 Wed, 09 Sep 2015 09:00:00 GMT <![CDATA[George Osborne yn gwahodd gwyddonydd chwaraeon o Brifysgol Abertawe i Stryd Downing]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/georgeosborneyngwahoddgwyddonyddchwaraeonobrifysgolabertaweistryddowning.php News article 217587 Tue, 01 Sep 2015 15:45:00 GMT <![CDATA[Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Abertawe a Maleisia yn paratoi'r ffordd ar gyfer Cydweithio pwysig rhwng diwydiant ac academyddion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/memorandwmcyd-ddealltwriaethrhwngabertaweamaleisiaynparatoirfforddargyfercydweithiopwysigrhwngdiwydiantacacademyddion.php News article 217540 Tue, 18 Aug 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd 10 uchaf y Deyrnas Unedig am foddhad myfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraedd10uchafydeyrnasunedigamfoddhadmyfyrwyr.php News article 217127 Tue, 11 Aug 2015 23:59:00 GMT