Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Gallai cread ffrwydrad bom arbenigwr trawma yn Abertawe helpu i hyfforddi llawfeddygon milwrol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gallaicreadffrwydradbomarbenigwrtrawmaynabertawehelpuihyfforddillawfeddygonmilwrol.php News article 200457 Thu, 30 Oct 2014 14:42:00 GMT <![CDATA[Actor o Gymru yn serennu mewn dathliad o fywyd Dylan Thomas yn Efrog Newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/actorogymruynserennumewndathliadofywyddylanthomasynefrognewydd.php News article 200359 Tue, 28 Oct 2014 09:59:00 GMT <![CDATA[Y Farwnes Randerson yn ymweld â Champws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/yfarwnesrandersonynymweldachampwsybae.php News article 199905 Fri, 24 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Partneriaid go iawn: ymweliad ymchwilwyr Abertawe i gryfhau cysylltiadau â Thecsas]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/partneriaidgoiawnymweliadymchwilwyrabertaweigryfhaucysylltiadauathecsas.php News article 199729 Thu, 23 Oct 2014 10:30:00 GMT <![CDATA[Deon o Brifysgol Abertawe a cherddor brwd yn cael ei gydnabod am ei ragoriaeth addysgu eithriadol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/deonobrifysgolabertaweacherddorbrwdyncaeleigydnabodameiragoriaethaddysgueithriadol.php News article 190685 Wed, 22 Oct 2014 15:52:00 GMT <![CDATA[Pennaeth y Coleg Peirianneg yn cael ei anrhydeddu â gwobr fawreddog]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/pennaethycolegpeiriannegyncaeleianrhydedduagwobrfawreddog.php News article 199539 Mon, 20 Oct 2014 09:30:00 GMT <![CDATA[Ymchwilwyr Abertawe yn lansio bwi i fesur ynni tonnau yng Nghymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilwyrabertaweynlansiobwiifesurynnitonnauyngnghymru.php News article 199512 Mon, 13 Oct 2014 13:53:00 GMT <![CDATA[Prifysgol yn ennill sgôr uchel eto am ansawdd bywyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolynennillsgorucheletoamansawddbywyd.php News article 198933 Thu, 09 Oct 2014 14:34:00 GMT <![CDATA[Cyfle i fyfyrwyr astudio ar gyfer Bar Efrog Newydd ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyfleifyfyrwyrastudioargyferbarefrognewyddymmhrifysgolabertawe.php News article 199278 Thu, 09 Oct 2014 12:24:00 GMT <![CDATA[Farsity’n dod yn ôl i’r Liberty]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/farsityndodynolirliberty.php News article 198919 Wed, 08 Oct 2014 13:00:00 GMT <![CDATA[Athrawon i gael budd o raglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus Cymru Ddigidol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/athrawonigaelbuddoraglendatblygiadproffesiynolparhauscymruddigidol.php News article 198368 Wed, 08 Oct 2014 09:46:00 GMT <![CDATA[Y Brifysgol ac ABMU yn cydweithio i arwain y ffordd mewn gwella gwasanaethau cyhyrysgerbydol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ybrifysgolacabmuyncydweithioiarwainyfforddmewngwellagwasanaethaucyhyrysgerbydol.php News article 198662 Tue, 07 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Canolfan Ragoriaeth newydd y Brifysgol yn canolbwyntio ar ddiogelwch bwyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/canolfanragoriaethnewyddybrifysgolyncanolbwyntioarddiogelwchbwyd.php News article 198594 Tue, 07 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Adolygiad QAA yn canmol y Brifysgol ar wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/adolygiadqaayncanmolybrifysgolarwellacyfleoedddysguifyfyrwyr.php News article 198838 Mon, 06 Oct 2014 13:25:00 GMT <![CDATA[ Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn penodi pedwar darlithydd newydd i Brifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ycolegcymraegcenedlaetholynpenodipedwardarlithyddnewyddibrifysgolabertawe.php News article 198995 Mon, 06 Oct 2014 12:29:00 GMT <![CDATA[Y Gweinidog Economi yn troi’r pŵer ymlaen ar gampws newydd Prifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ygweinidogeconomiyntroirperymlaenargampwsnewyddprifysgolabertawe.php News article 196979 Mon, 08 Sep 2014 14:26:00 GMT <![CDATA[Cronfa Galedi Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cronfagalediprifysgolabertawe.php News article 196892 Fri, 05 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[ Prifysgol Abertawe i gynnal ‘Rediscovering Dylan’ ym mlwyddyn gyntaf Gŵyl y Dyniaethau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalrediscoveringdylanymmlwyddyngyntafgylydyniaethau.php News article 188586 Wed, 14 May 2014 10:53:00 GMT