Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Dathlu Etifeddiaeth Gwybodaeth a Sgiliau Cynllun Mynediad at Radd Meistr (ATM) a arweinir gan Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/dathluetifeddiaethgwybodaethasgiliaucynllunmynediadatraddmeistratmaarweinirganabertawe.php News article 212712 Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Hanesydd o fri yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe mewn rôl cynghorydd strategol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hanesyddofriyndychwelydibrifysgolabertawemewnrolcynghoryddstrategol.php News article 211840 Wed, 01 Jul 2015 13:48:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe wedi’i chanmol am fynd i’r afael â’r materion heriol ynghylch cyflog cyfartal a gwahaniaethau mewn cyflogau rhwng y rhywiau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawewediichanmolamfyndirafaelarmaterionheriolynghylchcyflogcyfartalagwahaniaethaumewncyflogaurhwngyrhywiau.php News article 212087 Mon, 29 Jun 2015 14:43:00 GMT <![CDATA[Ymchwil na welsoch erioed o’i fath o’r blaen: cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ymchwilnawelsocherioedoifathorblaencyhoeddienillwyrcystadleuaethymchwilfelcelf2015.php News article 212276 Fri, 26 Jun 2015 08:59:00 GMT <![CDATA[Gwobrau Effaith Prifysgol Abertawe 2015 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwobraueffaithprifysgolabertawe2015.php News article 212029 Mon, 22 Jun 2015 14:59:00 GMT <![CDATA[Clod mawr i waith nofelydd uchelgeisiol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/clodmawriwaithnofelydduchelgeisiol.php News article 211576 Tue, 16 Jun 2015 10:59:00 GMT <![CDATA[Y Lolfa Lên yn dychwelyd i Faes yr Eisteddfod]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ylolfalenyndychwelydifaesyreisteddfod.php News article 211654 Tue, 16 Jun 2015 09:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu biowyddonydd o Queensland i annerch Seminar Grŵp Mary Williams]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawubiowyddonyddoqueenslandiannerchseminargrpmarywilliams.php News article 211319 Fri, 05 Jun 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Academi Hywel Teifi i sefydlu canolfan Gymraeg yng Nghwm Tawe yn dilyn grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/academihywelteifiisefydlucanolfangymraegyngnghwmtaweyndilyngranto300000ganlywodraethcymru.php News article 211181 Wed, 03 Jun 2015 00:01:00 GMT