Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n penodi Andrew Rhodes yn Gofrestrydd a Phrif Swyddog Gweithredu newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawenpenodiandrewrhodesyngofrestryddaphrifswyddoggweithredunewydd.php News article 279515 Tue, 16 Jan 2018 17:05:00 GMT <![CDATA[Beirniaid Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2018 wedi'u cyhoeddi ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/beirniaidgwobrryngwladoldylanthomas2018wediucyhoeddi.php News article 279503 Mon, 15 Jan 2018 11:26:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu Canghellor newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawucanghellornewydd.php News article 279268 Mon, 08 Jan 2018 17:30:00 GMT <![CDATA[ Dathlu cyflawniadau myfyrwyr yng nghynulliadau graddio’r gaeaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/dathlucyflawniadaumyfyrwyryngnghynulliadaugraddiorgaeaf.php News article 279141 Thu, 04 Jan 2018 16:23:00 GMT <![CDATA[Nadolig o 'greaduriaid rhyfeddol' gyda Nick Baker ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/nadoligogreaduriaidrhyfeddolgydanickbaker.php News article 279060 Tue, 02 Jan 2018 13:50:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi cydweithrediad newydd â busnes morgludiant byd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyhoeddicydweithrediadnewyddabusnesmorgludiantbyd-eang.php News article 276482 Mon, 04 Dec 2017 09:53:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT <![CDATA[Sut y gall dur fod yn stori lwyddiant i Brydain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygalldurfodynstorilwyddiantibrydain.php News article 253534 Thu, 26 Jan 2017 14:26:00 GMT