Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Jack to a King: rôl y brifysgol yn y ffilm newydd am hanes Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/jacktoakingrolybrifysgolynyffilmnewyddamhanesclwbpel-droeddinasabertawe.php News article 197261 Fri, 12 Sep 2014 12:50:00 GMT <![CDATA[Y Gweinidog Economi yn troi’r pŵer ymlaen ar gampws newydd Prifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ygweinidogeconomiyntroirperymlaenargampwsnewyddprifysgolabertawe.php News article 196979 Mon, 08 Sep 2014 14:26:00 GMT <![CDATA[Myfyrwyr Peirianneg Sifil yn ymweld â safle Campws y Bae]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/myfyrwyrpeiriannegsifilynymweldasaflecampwsybae.php News article 196881 Fri, 05 Sep 2014 14:46:00 GMT <![CDATA[Cronfa Galedi Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cronfagalediprifysgolabertawe.php News article 196892 Fri, 05 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2014]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhestrfergwobrryngwladoldylanthomas2014.php News article 196816 Thu, 04 Sep 2014 17:56:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyrraedd rhestr fer categori Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau’r Times Higher]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweyncyrraeddrhestrfercategoriprifysgolyflwyddynyngngwobraurtimeshigher.php News article 196743 Thu, 04 Sep 2014 09:46:00 GMT <![CDATA[Darlithwyr Prifysgol Abertawe yn ymddangos yng nghyfres newydd Corff Cymru ar S4C]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/darlithwyrprifysgolabertaweynymddangosyngnghyfresnewyddcorffcymruars4c.php News article 196650 Wed, 03 Sep 2014 11:01:00 GMT <![CDATA[Is-ganghellor y Brifysgol yn mynychu cynhadledd addysg bwysig ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/is-ganghellorybrifysgolynmynychucynhadleddaddysgbwysig.php News article 194361 Mon, 01 Sep 2014 10:30:00 GMT <![CDATA[Y Gweinidog Cyllid yn gosod carreg gopa ar Ganolbwynt Arloesi campws newydd Prifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ygweinidogcyllidyngosodcarreggopaarganolbwyntarloesicampwsnewyddprifysgolabertawe.php News article 195851 Wed, 20 Aug 2014 15:03:00 GMT <![CDATA[Bodlonrwydd myfyrwyr yn parhau i gynyddu ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/bodlonrwyddmyfyrwyrynparhauigynydduymmhrifysgolabertawe.php News article 195276 Tue, 12 Aug 2014 12:14:00 GMT <![CDATA[Wythnos Ryngwladol Bwydo ar y Fron: Academydd yn galw am ragor o gefnogaeth i famau sy'n bwydo ar y fron]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/wythnosryngwladolbwydoaryfronacademyddyngalwamragorogefnogaethifamausynbwydoaryfron.php News article 194739 Thu, 07 Aug 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Cable yn cyhoeddi £30 miliwn ar gyfer Ymchwil ar Ddefnyddiau Uwch a Gwerthuso Anninistriol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cableyncyhoeddi30miliwnargyferymchwilarddefnyddiauuwchagwerthusoanninistriol.php News article 193432 Wed, 06 Aug 2014 10:55:00 GMT <![CDATA[Dywed Pennaeth y Coleg Meddygaeth mai lles a chyfoeth pobl Cymru yw’n blaenoriaeth ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/dywedpennaethycolegmeddygaethmaillesachyfoethpoblcymruywnblaenoriaeth.php News article 193649 Wed, 30 Jul 2014 13:37:00 GMT <![CDATA[Abertawe'n arwain prosiect y DU gyfan ar fenywod a chyfiawnder 1100-1750]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/abertawenarwainprosiectydugyfanarfenywodachyfiawnder1100-1750.php News article 191672 Tue, 29 Jul 2014 11:53:00 GMT <![CDATA[Bydwraig yn cyhoeddi ei nofel gyntaf]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/bydwraigyncyhoeddieinofelgyntaf.php News article 192366 Wed, 23 Jul 2014 13:09:00 GMT <![CDATA[Help gan Blizzard ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/helpganblizzard.php News article 192567 Tue, 15 Jul 2014 16:09:00 GMT <![CDATA[Academydd o Abertawe'n ennill Gwobr Gwyddonydd Ifanc]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/academyddoabertawenennillgwobrgwyddonyddifanc.php News article 192262 Mon, 14 Jul 2014 13:33:00 GMT <![CDATA[Lleoliad gwaith yn arwain at swydd ddelfrydol i fyfyriwr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/lleoliadgwaithynarwainatswyddddelfrydolifyfyriwr.php News article 191967 Thu, 03 Jul 2014 16:20:00 GMT <![CDATA[ Prifysgol Abertawe i gynnal ‘Rediscovering Dylan’ ym mlwyddyn gyntaf Gŵyl y Dyniaethau ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertaweigynnalrediscoveringdylanymmlwyddyngyntafgylydyniaethau.php News article 188586 Wed, 14 May 2014 10:53:00 GMT