Newyddion Diweddaraf - Prifysgol Abertawe http://www.swan.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/ Y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Gwersylloedd Rygbi Rhyngwladol Arloesol yn dod i Abertawe'r haf hwn ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/gwersylloeddrygbirhyngwladolarloesolyndodiabertawerhafhwn.php News article 280730 Thu, 15 Feb 2018 16:39:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cael ei henwi'n bartner yn Sefydliad Codio newydd y DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencaeleihenwinbartnerynsefydliadcodionewyddydu.php News article 280039 Fri, 09 Feb 2018 16:07:00 GMT <![CDATA[Agor sefydliad dur a metelau newydd ym Mhrifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/agorsefydliaddurametelaunewyddymmhrifysgolabertawe.php News article 280859 Thu, 08 Feb 2018 15:26:00 GMT <![CDATA[Enwi Prifysgol Abertawe'n un o gyflogwr gorau pobl LGBT a Thraws]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/enwiprifysgolabertawenunogyflogwrgoraupobllgbtathraws.php News article 279842 Thu, 08 Feb 2018 13:51:00 GMT <![CDATA[ Symposiwm Academi Morgan - Osgoi Argyfwng: sut gallwn fuddsoddi'n well yn iechyd a lles Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/symposiwmacademimorgan-osgoiargyfwngsutgallwnfuddsoddinwellyniechydallescymru.php News article 279616 Thu, 08 Feb 2018 12:52:00 GMT <![CDATA[Busnesau De-orllewin Cymru i drafod dyfodol cynlluniau trafnidiaeth ar gyfer rhanbarth gyda Ken Skates AC ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/busnesaude-orllewincymruidrafoddyfodolcynlluniautrafnidiaethargyferrhanbarthgydakenskatesacymmhrifysgolabertawe.php News article 280624 Mon, 05 Feb 2018 14:59:00 GMT <![CDATA[Cyhoeddi rhestr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2018 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/cyhoeddirhestrhirgwobrryngwladoldylanthomas2018.php News article 280373 Thu, 01 Feb 2018 12:20:00 GMT <![CDATA[Hwb ariannol gwerth £1.4m gan yr UE ar gyfer prosiect dyframaethu newydd ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/hwbariannolgwerth14mganyrueargyferprosiectdyframaethunewydd.php News article 280205 Tue, 30 Jan 2018 14:56:00 GMT <![CDATA[Varsity Cymru yn dychwelyd i Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/varsitycymruyndychwelydiabertawe.php News article 280110 Tue, 30 Jan 2018 13:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n dathlu Mis Hanes LGBT]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawendathlumishaneslgbt.php News article 279856 Mon, 29 Jan 2018 11:51:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu Canghellor newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawucanghellornewydd.php News article 279268 Mon, 08 Jan 2018 17:30:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi cydweithrediad newydd â busnes morgludiant byd-eang]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencyhoeddicydweithrediadnewyddabusnesmorgludiantbyd-eang.php News article 276482 Mon, 04 Dec 2017 09:53:00 GMT <![CDATA[Sut y gall bacteria pridd ddiogelu rhag cyrydu – gwobr i arbenigwr dur o Abertawe mewn cystadleuaeth fyd-eang ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygallbacteriapriddddiogelurhagcyrydugwobriarbenigwrduroabertawemewncystadleuaethfyd-eang.php News article 261830 Tue, 04 Jul 2017 13:21:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n croesawu sêl bendith ar gyfer Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/prifysgolabertawencroesawuselbendithargyferbargenddinesigdinas-ranbarthbaeabertawe.php News article 257930 Mon, 20 Mar 2017 14:51:00 GMT <![CDATA[Sut y gall dur fod yn stori lwyddiant i Brydain]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/newyddion-diweddaraf/sutygalldurfodynstorilwyddiantibrydain.php News article 253534 Thu, 26 Jan 2017 14:26:00 GMT