Digwyddiadau - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Nodi 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa Gymraeg ym Mhatagonia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/nodi150oflynyddoedderssefydlurwladfagymraegymmhatagonia.php News article 223757 Tue, 24 Nov 2015 16:12:00 GMT <![CDATA[Taith Hen Geir i goffáu Brwydr Coedig Mametz]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/taithhengeirigoffaubrwydrcoedigmametz.php News article 223716 Mon, 23 Nov 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Pennaeth Integreiddio a Thwf Swyddfa Dywydd y Deyrnas Unedig i siarad am 'The weather and climate: How will it change in the future?']]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/pennaethintegreiddioathwfswyddfadywyddydeyrnasunedigisiaradamtheweatherandclimatehowwillitchangeinthefuture.php News article 223455 Tue, 17 Nov 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Nid Myfyrwyr yn unig sy'n elwa o Wasanaethau Bysus y Brifysgol, ond y Gymuned gyfan]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/nidmyfyrwyrynunigsynelwaowasanaethaubysusybrifysgolondygymunedgyfan.php News article 222793 Thu, 12 Nov 2015 14:11:00 GMT <![CDATA[Rhaglen Darlithoedd Cyhoeddus mewn Diwinyddiaeth “Trafodaethau ar Amrywiaeth Crefyddol"]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/rhaglendarlithoeddcyhoeddusmewndiwinyddiaethtrafodaethauaramrywiaethcrefyddol.php News article 223100 Tue, 10 Nov 2015 15:48:00 GMT <![CDATA[Darlith Feddygol Dr Janina Hopkin 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/darlithfeddygoldrjaninahopkin2015.php News article 223009 Mon, 09 Nov 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[“Settling international disputes on the law of the sea: trends and challenges”]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/settlinginternationaldisputesonthelawoftheseatrendsandchallenges.php News article 222448 Tue, 03 Nov 2015 10:34:00 GMT <![CDATA[Dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/dosbarthiadaucyngenicyfrwngcymraeg.php News article 217870 Sat, 31 Oct 2015 23:59:00 GMT <![CDATA[Y Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw (PMDRh) Hyfforddiant Ymwybyddiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/yprosiectmyfyrwyrynydiwydiantrhywpmdrhhyfforddiantymwybyddiaeth.php News article 222025 Fri, 23 Oct 2015 15:49:00 GMT <![CDATA[Darlith Flynyddol Sefydliad Ymchwil Hywel Dda]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/darlithflynyddolsefydliadymchwilhyweldda.php News article 221397 Wed, 14 Oct 2015 12:15:00 GMT <![CDATA[Cyfres Darlithoedd Gwadd Sefydliad Ymchwil Hywel Dda - Bil yr Amglychedd (Cymru) 2015]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/cyfresdarlithoeddgwaddsefydliadymchwilhyweldda-bilyramglycheddcymru2015.php News article 221395 Wed, 14 Oct 2015 12:12:00 GMT <![CDATA[“Ffydd yn yr Heddlu” - darlith cyhoeddus]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ffyddynyrheddlu-darlithcyhoeddus.php News article 220100 Fri, 25 Sep 2015 11:18:00 GMT <![CDATA[‘Cabinet of Curiosities: Museums and the Re-presentation of Disability’]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/cabinetofcuriositiesmuseumsandthere-presentationofdisability.php News article 212660 Wed, 01 Jul 2015 14:20:00 GMT