Digwyddiadau - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Darlith Goffa Henry Lewis 2017: ‘T. H. Parry-Williams a’r Rhyfel Mawr’]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/darlithgoffahenrylewis2017thparry-williamsarrhyfelmawr.php News article 259729 Thu, 27 Apr 2017 15:32:00 GMT <![CDATA[Cyfres Nos Wener Volcano: ysgrifenwyr o Syria, Charlie Hebdo, ac o bedwar ban y byd yn dod â llenyddiaeth y byd i Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/cyfresnoswenervolcanoysgrifenwyrosyriacharliehebdoacobedwarbanybydyndodallenyddiaethybydiabertawe.php News article 258200 Fri, 21 Apr 2017 11:08:00 GMT <![CDATA[Cynhadledd ar broses bontio myfyrwyr – Siwrne’r Myfyriwr: Cadw ar y Trywydd Cywir]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/cynhadleddarbrosesbontiomyfyrwyrsiwrnermyfyriwrcadwarytrywyddcywir.php News article 259215 Thu, 13 Apr 2017 13:50:00 GMT <![CDATA[Hwyl y Pasg am ddim yn Oriel Science]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/hwylypasgamddimynorielscience.php News article 258722 Tue, 04 Apr 2017 11:56:00 GMT <![CDATA[Oes estron yn byw yn eich gardd?]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/oesestronynbywyneichgardd.php News article 258365 Tue, 28 Mar 2017 14:29:00 GMT <![CDATA[Ffisegwyr o Abertawe’n mynychu cyfarfod ym Mhalas Buckingham ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ffisegwyroabertawenmynychucyfarfodymmhalasbuckingham.php News article 256595 Wed, 15 Mar 2017 09:14:00 GMT <![CDATA[Arddangosfa Luniau Hynafiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/arddangosfaluniauhynafiaeth.php News article 254940 Thu, 02 Feb 2017 16:13:00 GMT <![CDATA[Gweithdy Ysgrifennu Ffuglen Hanesyddol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gweithdyysgrifennuffuglenhanesyddol.php News article 254938 Thu, 02 Feb 2017 15:55:00 GMT <![CDATA[Diwrnod Agored Y Mosg:]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/diwrnodagoredymosg.php News article 228785 Tue, 02 Feb 2016 13:25:00 GMT <![CDATA[Dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/dosbarthiadaucyngenicyfrwngcymraeg.php News article 217870 Sat, 31 Oct 2015 23:59:00 GMT