Digwyddiadau - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Noson yng Nghwmni’r Awdur Arobryn, Max Porter]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/nosonyngnghwmnirawdurarobrynmaxporter.php News article 256153 Wed, 22 Feb 2017 14:11:00 GMT <![CDATA[Diwrnodau Agored Astudiaethau Ôl-raddedig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/diwrnodauagoredastudiaethauol-raddedig.php News article 255770 Fri, 17 Feb 2017 00:00:00 GMT <![CDATA[Troseddegwr a chwaraeodd rhan allweddol yn datgelu’r gwir am drychineb Hillsborough i draddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/troseddegwrachwaraeoddrhanallweddolyndatgelurgwiramdrychinebhillsboroughidraddodidarlithgyhoeddusymmhrifysgolabertawe.php News article 255738 Thu, 16 Feb 2017 13:55:00 GMT <![CDATA[Mae'r Cymdeithasau Celfyddydau Perfformio yn cyflwyno Cinderella]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/maercymdeithasaucelfyddydauperfformioyncyflwynocinderella.php News article 254892 Thu, 02 Feb 2017 16:16:00 GMT <![CDATA[Arddangosfa Luniau Hynafiaeth]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/arddangosfaluniauhynafiaeth.php News article 254940 Thu, 02 Feb 2017 16:13:00 GMT <![CDATA[David Hockney – Arddangosfa o’i Brintiau Gwreiddiol yn Oriel Ceri Richards]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/davidhockneyarddangosfaoibrintiaugwreiddiolynorielceririchards.php News article 254898 Thu, 02 Feb 2017 16:08:00 GMT <![CDATA[Gweithdy Ysgrifennu Ffuglen Hanesyddol ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gweithdyysgrifennuffuglenhanesyddol.php News article 254938 Thu, 02 Feb 2017 15:55:00 GMT <![CDATA[Darlith Gymunedol DACE: Sport and the ‘North Atlantic World’ ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/darlithgymunedoldacesportandthenorthatlanticworld.php News article 254724 Tue, 31 Jan 2017 12:27:00 GMT <![CDATA[Diwrnod Agored Y Mosg:]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/diwrnodagoredymosg.php News article 228785 Tue, 02 Feb 2016 13:25:00 GMT <![CDATA[Dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/dosbarthiadaucyngenicyfrwngcymraeg.php News article 217870 Sat, 31 Oct 2015 23:59:00 GMT