Digwyddiadau - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[‘Gang Wars, Opium Dens, and a Surrogacy Clinic’ yr awdures arobryn, Tishani Doshi, yn trafod y sialensiau o ail-ddehongli’r Mabinogion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gangwarsopiumdensandasurrogacyclinicyrawduresarobryntishanidoshiyntrafodysialensiauoail-ddehonglirmabinogion.php News article 200312 Thu, 30 Oct 2014 15:30:00 GMT <![CDATA[Cyfres Darlithoedd Diwinyddiaeth Cyhoeddus]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/cyfresdarlithoedddiwinyddiaethcyhoeddus.php News article 200302 Mon, 27 Oct 2014 16:25:00 GMT <![CDATA[Eisiau gwybod mwy am yr achos CSI hynaf ym Mhrydain?]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/eisiaugwybodmwyamyrachoscsihynafymmhrydain.php News article 200199 Mon, 27 Oct 2014 13:01:00 GMT <![CDATA[Symposiwm Ewropeaidd ar Ymddygiad Rhywiol Myfyrwyr: Adlewyrchiadau o Wlad Belg a Chymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/symposiwmewropeaiddarymddygiadrhywiolmyfyrwyradlewyrchiadauowladbelgachymru.php News article 200123 Wed, 22 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[‘Newid hinsawdd sydyn: datgelu cyfrinachau’r gorffennol’ - Yr ail yng nghyfres flynyddol Darlith Edward Lhuyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/newidhinsawddsydyndatgelucyfrinachaurgorffennol-yrailyngnghyfresflynyddoldarlithedwardlhuyd.php News article 199705 Tue, 21 Oct 2014 11:35:00 GMT <![CDATA[Digwyddiad NVI Cymru – Argraffu 3D mewn Gofal Iechyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/digwyddiadnvicymruargraffu3dmewngofaliechyd.php News article 200047 Tue, 21 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Gweithdy NVI Cymru: Hanfodion Adnoddau Dynol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gweithdynvicymruhanfodionadnoddaudynol.php News article 199331 Thu, 09 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Y Ganolfan Eifftaidd - Ysbrydion a Gemau: Gweithdy Calan Gaeaf Hanner Tymor]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/yganolfaneifftaidd-ysbrydionagemaugweithdycalangaeafhannertymor.php News article 198843 Fri, 03 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Data Mawr – o Wyddoniaeth a Meddygaeth i Arloesedd Busnes]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/datamawrowyddoniaethameddygaethiarloeseddbusnes.php News article 198736 Wed, 01 Oct 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Cyllid i raddedigion a myfyrwyr sy’n dechrau busnes newydd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/cyllidiraddedigionamyfyrwyrsyndechraubusnesnewydd.php News article 198437 Fri, 26 Sep 2014 00:00:00 GMT