Digwyddiadau - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Diolch Nigel Jenkins]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/diolchnigeljenkins.php News article 196091 Tue, 26 Aug 2014 12:52:00 GMT <![CDATA[Elusen Discovery yn ennill Gwobr Cyflogwr Delfrydol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/elusendiscoveryynennillgwobrcyflogwrdelfrydol.php News article 195583 Thu, 21 Aug 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Enillydd Ysgoloriaeth Florence a Don McGregor yn teithio i India]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/enillyddysgoloriaethflorenceadonmcgregorynteithioiindia.php News article 195692 Mon, 18 Aug 2014 14:52:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn lansio gradd meistr a addysgir Gwyddor Data Iechyd gyntaf y DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/prifysgolabertaweynlansiograddmeistraaddysgirgwyddordataiechydgyntafydu.php News article 192325 Wed, 16 Jul 2014 00:00:00 GMT