Digwyddiadau - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[GWELLA CYSYLLTIADAU ASEAN – Y DU: Meithrin cysylltiadau agosach rhwng Brunei Darussalam ac Abertawe mewn byd rhyngwladol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gwellacysylltiadauaseanydumeithrincysylltiadauagosachrhwngbruneidarussalamacabertawemewnbydrhyngwladol.php News article 210301 Wed, 20 May 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Chwalu'r Dirgelwch am Seiberddiogelwch: Digwyddiad Deorfa Rithwir Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Chlwstwr Seiberddiogelwch De Cymru & TechHub Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/chwalurdirgelwchamseiberddiogelwchdigwyddiaddeorfarithwirgenedlaetholcymrumewnpartneriaethachlwstwrseiberddiogelwchdecymrutechhubcymru.php News article 209921 Thu, 14 May 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Effeithiau Cyffuriau Adloniadol: Seicolegydd o Abertawe'n trafod ei ganfyddiadau yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/effeithiaucyffuriauadloniadolseicolegyddoabertawentrafodeiganfyddiadauyngngylwyddoniaethcheltenham.php News article 209881 Thu, 14 May 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Siwgr: Y Gwirionedd Melys - Seicolegydd o Abertawe yn cael gwahoddiad i Ŵyl Gwyddoniaeth Cheltenham]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/siwgrygwirioneddmelys-seicolegyddoabertaweyncaelgwahoddiadiylgwyddoniaethcheltenham.php News article 209856 Wed, 13 May 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Bioblaladdwyr – technolegau a strategaethau arloesol ar gyfer rheoli plâu: Abertawe i gynnal symposiwm rhyngwladol mawr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/bioblaladdwyrtechnolegauastrategaethauarloesolargyferrheoliplauabertaweigynnalsymposiwmrhyngwladolmawr.php News article 209663 Mon, 11 May 2015 00:00:00 GMT <![CDATA['I ba le yr awn? Cyfeiriadau newydd ym maes cynllunio ieithyddol' - Darlith Goffa Henry Lewis]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ibaleyrawncyfeiriadaunewyddymmaescynllunioieithyddol-darlithgoffahenrylewis.php News article 209305 Thu, 07 May 2015 00:00:00 GMT <![CDATA[Gyrfaoedd Gwyddonol Cyffroes.]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gyrfaoeddgwyddonolcyffroes.php News article 208560 Tue, 21 Apr 2015 15:22:00 GMT <![CDATA[‘On Embarkation’: Symposiwm Canmlwyddiannol Alun Lewis]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/onembarkationsymposiwmcanmlwyddiannolalunlewis.php News article 208298 Tue, 14 Apr 2015 15:43:00 GMT <![CDATA[Seminarau Sefydliad Hywel Dda ar Gyfreithiau Iaith a Hawliau Iaith]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/seminarausefydliadhywelddaargyfreithiauiaithahawliauiaith.php News article 208070 Thu, 09 Apr 2015 16:01:00 GMT <![CDATA[Disgyblion yn gweithio gydag archifwyr i ddatgelu hanes Ystâd Sandfields ym Mhort Talbot]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/disgyblionyngweithiogydagarchifwyriddatgeluhanesystadsandfieldsymmhorttalbot.php News article 205885 Thu, 02 Apr 2015 15:40:00 GMT