Digwyddiadau - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Chwarae hefo Goo a Glitter, sblasio hefo cychod, edrych ar blu ffansi ac adeiladu eich car Jaguar 2D eich hun – beth allai fod yn well yn ystod gwyliau hanner t]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/chwaraehefogooaglittersblasiohefocychodedrycharbluffansiacadeiladueichcarjaguar2deichhunbethallaifodynwellynystodgwyliauhannert.php News article 247523 Tue, 18 Oct 2016 14:29:00 GMT <![CDATA[Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe, i weithredu fel canolbwynt i ŵyl y dyniaethau am yr ail flwyddyn yn olynol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/sefydliadymchwilycelfyddydauardyniaethauprifysgolabertaweiweithredufelcanolbwyntiylydyniaethauamyrailflwyddynynolynol.php News article 244766 Thu, 29 Sep 2016 11:48:00 GMT <![CDATA[With Music in Mind: Grŵp canu a rhwydweithio cymdeithasol i bobl hŷn yn ehangu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/withmusicinmindgrpcanuarhwydweithiocymdeithasoliboblhnynehangu.php News article 244753 Wed, 28 Sep 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Diwrnod Agored Y Mosg:]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/diwrnodagoredymosg.php News article 228785 Tue, 02 Feb 2016 13:25:00 GMT <![CDATA[Dosbarthiadau cyn geni cyfrwng Cymraeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/dosbarthiadaucyngenicyfrwngcymraeg.php News article 217870 Sat, 31 Oct 2015 23:59:00 GMT