Digwyddiadau - Prifysgol Abertawe http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe cy-gb Hawlfraint: (C). Prifysgol Abertawe 15 <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn cyflwyno Darlith Youard ar Hanes Cyfreithiol a Chymdeithasol Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/prifysgolabertaweyncyflwynodarlithyouardarhanescyfreithiolachymdeithasolcymru.php News article 197592 Fri, 19 Sep 2014 16:04:00 GMT <![CDATA[Cymdeithas Feddygol Abertawe: Meddygaeth a Gwleidyddiaeth gan Dr Dai Lloyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/cymdeithasfeddygolabertawemeddygaethagwleidyddiaethgandrdailloyd.php News article 197900 Fri, 19 Sep 2014 15:32:00 GMT <![CDATA[ILS2020 - Biofarcwyr a Diagnosteg Glinigol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/ils2020-biofarcwyradiagnostegglinigol.php News article 197799 Thu, 18 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Gweithdy rhyngweithiol: 3 'W' dylunio gwefan - Who-Why-What]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gweithdyrhyngweithiol3wdyluniogwefan-who-why-what.php News article 197699 Thu, 18 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Clinigau Cyngor ar Dreth a TAW ar gyfer BBaChau a busnesau newydd y gwyddorau bywyd a TGCh]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/clinigaucyngorardrethatawargyferbbachauabusnesaunewyddygwyddoraubywydatgch.php News article 197758 Thu, 18 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Gweithdy Cynllun Busnes Cryno ar gyfer BBaChau a busnesau newydd y gwyddorau bywyd a TGCh]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gweithdycynllunbusnescrynoargyferbbachauabusnesaunewyddygwyddoraubywydatgch.php News article 197789 Thu, 18 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Gwersi Cymraeg i Oedolion ar y campws ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/gwersicymraegioedolionarycampws.php News article 197508 Wed, 17 Sep 2014 11:19:00 GMT <![CDATA[Clinigau Twf Busnes ar gyfer BBaChau a busnesau newydd y gwyddorau bywyd a TGCh]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/clinigautwfbusnesargyferbbachauabusnesaunewyddygwyddoraubywydatgch.php News article 197581 Wed, 17 Sep 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Hanner can mlynedd ymlaen o thalidomid: Darlith Feddygol Dr Janina Hopkin]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/hannercanmlyneddymlaenothalidomiddarlithfeddygoldrjaninahopkin.php News article 197128 Tue, 09 Sep 2014 15:10:00 GMT <![CDATA[Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/cynhadleddflynyddolcymdeithasenwaulleoeddcymru.php News article 196800 Thu, 04 Sep 2014 15:17:00 GMT <![CDATA[Elusen Discovery yn ennill Gwobr Cyflogwr Delfrydol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/elusendiscoveryynennillgwobrcyflogwrdelfrydol.php News article 195583 Thu, 21 Aug 2014 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn lansio gradd meistr a addysgir Gwyddor Data Iechyd gyntaf y DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/canolfan-y-cyfryngau/digwyddiadau/prifysgolabertaweynlansiograddmeistraaddysgirgwyddordataiechydgyntafydu.php News article 192325 Wed, 16 Jul 2014 00:00:00 GMT