Swyddog Cyswllt â Chymunedau newydd i helpu Myfyrwyr a Phreswylwyr Abertawe

Mae Swyddog Cyswllt â Chymunedau newydd wedi’i benodi i weithio gyda myfyrwyr sy’n astudio ac yn byw yn Abertawe a phreswylwyr lleol a chymunedau yn y ddinas.

Robin Benson CLOMae Robin Benson wedi’i benodi i swydd y Swyddog Cyswllt â Chymunedau, sydd wedi’i hariannu drwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Coleg Gŵyr, Heddlu De Cymru a Chyngor Dinas a Sir Abertawe.

Bydd Robin yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer myfyrwyr a phreswylwyr sydd ag ymholiadau, pryderon neu gwynion, a bydd yn gweithio i hyrwyddo’r holl fuddion y mae poblogaeth fywiog o fyfyrwyr yn eu cyflwyno i gymunedau ac economïau lleol.

Meddai Robin: “Rydw i’n canolbwyntio ar hyrwyddo perthnasau positif rhwng myfyrwyr a chymunedau lleol, a hefyd yn gweithredu fel cyswllt rhwng partneriaid i helpu integreiddio myfyrwyr yn well fel dinasyddion gweithgar yn Abertawe.”

Robin yw’r prif gyswllt ar gyfer preswylwyr sydd am godi unrhyw faterion yn ymwneud â myfyrwyr o Brifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant neu Goleg Gŵyr, sy’n byw yn y gymuned leol.

Gellir cysylltu ag ef yn ystod oriau swyddfa arferol ar (01792) 606746 neu r.n.benson@abertawe.ac.uk a bydd ar gael i ddarparu cyngor a chymorth i breswylwyr a myfyrwyr sy’n byw yn y gymuned.

Bydd Robin hefyd yn lansio Cylchlythyr Cymunedol yn fuan a fydd yn cael ei gyhoeddi bob tymor, mewn ymgais i ddod â’r gymuned myfyrwyr a’r gymuned leol at ei gilydd drwy wella cyfathrebu rhyngddynt a thrwy annog rhagor o fyfyrwyr i gymryd rhan yn eu cymdogaethau lleol.