Prif Ysgoloriaethau

Os ydych chi’n bwriadu astudio o leiaf dwy ran o dair (neu o leiaf 80 credyd y flwyddyn) o’ch cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, gallwch ymgeisio am un o’n Prif Ysgoloriaethau, sydd werth £1000 y flwyddyn (neu hyd at £3000 dros gyfnod eich cwrs gradd). O’r Gymraeg i Ieithoedd Modern  – mae dros 25 o wahanol gyrsiau gradd bellach yn cynnwys digon o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg i fod yn gymwys i gael eu cynnwys yn yn rhan o’r cynllun hwn ym Mhrifysgol Abertawe.

Dyddiad cau: 15 Ionawr 2017. *mae’r dyddiad cau hwn pasio bellach.

Cofiwch bod angen Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

Dyma'r daflen ysgoloriaethau ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Proffil Myfyriwr

Kayleigh Jones, Prif Ysgoloriaeth, BSc Mathemateg a Chymraeg

Kayleigh Jones“Fe wnes i dderbyn Prif Ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac y mae derbyn yr ysgoloriaeth wedi agor drysau i mi hefyd.  Rwyf wedi mwynhau fy mhrofiad yn y brifysgol hyd yn hyn.  Rwyf wedi cwrdd â llawer o bobl anhygoel ac wedi tyfu fel person. Rwyf wedi rhoi cynnig ar bethau newydd – blogio, a llawer mwy.  Mae prifysgol yn gallu bod y heriol ond mae’n brofiad gwych ac rwy’n ddiolchgar iawn mod i’n cael y cyfle.”

Ysgoloriaethau Cymhelliant

£500 y flwyddyn (neu £1500 dros dair blynedd) yw gwerth y math yma o ysgoloriaeth, sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf traean (neu o leiaf 40 credyd y flwyddyn) o’u cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae dros 40 o gyrsiau Prifysgol Abertawe yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau Cymhelliant y Coleg. Mae'r rhain yn cynnwys Daearyddiaeth, Bioleg y Mor, Mathemateg, Nyrsio, Ieithoedd Modern a'r Gyfraith.

Dyddiad cau: 8 Mai 2017

Cofiwch Ymaelodi â'r Coleg fel darpar fyfyriwr er mwyn medru ymgeisio!

Dyma'r daflen ysgoloriaethau ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Proffil Myfyrwyr

Jeno Lewis, Ysgoloriaeth Cymhelliant, BA Daearyddiaeth

Jeno Lewis“Roeddwn yn ffodus iawn i dderbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol .  Trwy dderbyn yr ysgoloriaeth, teimlaf fy mod i wedi dod yn rhan o gymuned ac wedi cwrdd â llawer o bobl eraill sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, felly roedd yn bleser dod i adnabod pobl sydd yn yr un cwch a fi.  Daeth yr ysgoloriaeth yn ddefnyddiol iawn pan roedd rhaid i mi fuddsoddi mewn llyfrau yn ogystal a thalu am bethau bob dydd fel bwyd a chostau teithio.  Rwyf wedi mwynhau astudio rhan o fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn edrych ymlaen at weddill fy nghyfnod yn Abertawe!”