Mae'n rhad ac am ddim i ddod yn aelod

Mae croeso i unrhyw un ddod yn aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a hynny yn rhad ac am ddim. Trwy ymaelodi, byddwch yn derbyn gwybodaeth am holl weithgareddau a datblygiadau'r Coleg.

Mae pedwar categori o aelodaeth:

  1. Darpar fyfyrwyr
  2. Myfyrwyr Prifysgol
  3. Staff Prifysgol
  4. Cyfeillion

Bydd pawb sy’n ymaelodi fel myfyriwr neu fel aelod staff hefyd yn dod yn aelod o Gangen Prifysgol Abertawe.

Er mwyn ymaelodi, ac i ddarllen rhagor am fanteision aelodaeth o'r Coleg, cliciwch ar y ddolen Ymaelodi â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol