Rhwydweithiau a Fforymau Byd-eang

Knowledge Transfer Network

Knowledge Transfer Network

Knowledge Transfer Network (KTN) yw partner rhwydwaith arloesi Innovate UK. Mae KTN yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid ac arianwyr eraill i ddarparu gwasanaethau arloesi a rhwydweithio gyda'r nod o gyfrannu at dwf y DU dry arloesi.

Mae'r Rhwydwaith yn cysylltu syniadau a chyfleoedd newydd ag arbenigedd, marchnadoedd a chyllid drwy ei rwydwaith o fusnesau, prifysgolion, arianwyr a buddsoddwyr. O amaeth a bwyd i systemau annibynnol, ac o ynni i ddylunio, mae KTN yn cyfuno arbenigedd ym mhob sector â'r gallu i groesi ffiniau. Gall cysylltu â KTN arwain at bosibiliadau cydweithio, digwyddiadau ehangu gorwelion a mewnwelediadau arloesi sy'n berthnasol i'ch anghenion.

Rhwydwaith Menter Ewrop

Rhwydwaith Menter Ewrop

Nod Rhwydwaith Menter Ewrop yw helpu busnesau i arloesi, tyfu a llwyddo yn y farchnad Ewropeaidd.

Hwn yw'r rhwydwaith cymorth busnes mwyaf yn y byd, gan gynnwys 60 wledydd a chanddo gymuned enfawr o 600 o swyddfeydd datblygu busnes. Mae'r Rhwydwaith am ddim ac yn rhwydd ei ddefnyddio, gan gynnig cysylltau a mewnwelediadau lleol ym mhob rhan o'r DU.

Mae Prifysgol Abertawe'n gartref i Rwydwaith Menter Ewrop yng Nghymru ac mae'n cynnig gwasanaethau cyflwyno busnesau rhyngwladol a fetio i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau cydweithredol. Mae'r meysydd mae'n canolbwyntio arnynt yn cynnwys masnachu, technolegau sy'n datblygu a hwyluso gweithgareddau ymchwil arloesol.