Rhwydweithiau a Fforymau Arbenigol

MediWales

null

Wedi'i sefydlu ym 1992, mae MediWales yn rhwydwaith ac yn gorff cynrychioli'r gwyddorau bywyd yng Nghymru. Mae MediWales yn darparu cyngor, cymorth a chyfleoedd busnes i'w aelodau, gan hyrwyddo cydweithio o fewn y gymuned gwyddor bywyd a thechnoleg iechyd yng Nghymru.

Gyda 180 o aelodau, gan gynnwys byrddau iechyd a phrifysgolion y GIG, mae rhwydwaith MediWales yn tynnu ei aelodau’n bennaf o sefydliadau gwyddor bywyd, gwasanaethau fferyllol a chwmnïau technoleg feddygol ac mae'n annog ymgysylltu â'r gymuned ymchwil clinigol.

Rhaglen Ymchwil a Phartneriaeth Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru

null

Mae Rhaglen Ymchwil a Phartneriaeth Canolfan Argraffu a Chaenu Cymru yn cefnogi wrth ddatblygu argraffu fel proses gweithgynhyrchu uwch drwy roi gwybodaeth wyddonol ar waith a thrwy hyrwyddo arfer gorau i'r diwydiant drwy hyfforddiant, ymchwil a datblygu.

Mae Rhaglen Gyswllt y Ganolfan yn cynnwys yr holl brosesau argraffu a'r technolegau cysylltiedig ar gyfer pob diben, gan gynnwys cyhoeddi, pecynnu, diogelwch, ffabrigau, cerameg, addurno cynhyrchion, electroneg polymerau, technoleg y gellir ei gwisgo, bwyd a bioddeunyddiau. Gall aelodau cyswllt y Ganolfan gyrchu adroddiadau sy'n seiliedig ar brosiectau a ariennir gan y diwydiant.

ESTnet

ESTnet

Wedi'i sefydlu yn 2011, mae ESTnet (Rhwydwaith Technolegau Electronig a Meddalwedd Cymru) yn rhwydwaith o sefydliadau technoleg sy'n dylunio, yn datblygu, yn gweithgynhyrchu neu'n integreiddio technolegau electronig a meddalwedd. Mae aelodau cyswllt ESTnet yn cynnwys cadwyni cyflenwi a'r gwasanaethau proffesiynol sy'n eu cefnogi. Mae aelodau cyswllt ESTnet yn darparu gwasanaethau proffesiynol i'r diwydiant ac mae eu partneriaid academaidd yn darparu graddedigion da i'r diwydiant ynghyd â chyfleoedd i gydweithio ar ymchwil ac arloesi.

Mae'r rhwydwaith yn darparu amgylchedd cydweithio lle mae pobl a sefydliadau sy'n gweithio gyda'r technolegau galluogi hyn yn gallu creu perthnasoedd gweithio cryf, cyfnewid gwybodaeth a rhannu syniadau.

Fforwm Optoelectroneg Cymru

Fforwm Optoelectroneg Cymru

Mae Fforwm Optoelectronieg Cymru yn gonsortiwm o gwmnïau, grwpiau ymchwil prifysgolion, defnyddwyr a sefydliadau cefnogi yng Nghymru a sefydlwyd o ganlyniad i weithgareddau yng ngogledd Cymru. Mae'n ymrwymedig i ddatblygiad a phroffidioldeb y sector optoelectroneg a ffotoneg yng Nghymru ac yn fyd-eang.

Amcanion Fforwm Optoelectroneg Cymru yw dod â phobl a sefydliadau ynghyd er mwyn hwyluso prosesau neu ymchwil, trosglwyddo technoleg a chreu cyfleoedd busnes. Mae optoelectroneg ym mhob man ac yn rhan o fywyd beunyddiol pawb. Y rhai a fydd yn elwa fwyaf o'r Fforwm yw'r bobl a'r cwmnïau y mae'r dechnoleg yn rhan fechan o'u gwaith ar hyn o bryd.