Recriwtio Ein Talent

Manteisiwch ar ein Doniau

Drwy ein Parth Cyflogaeth gall busnesau gael ystod o leoliadau myfyrwyrcyflogeion graddedig a gweithwyr rhan-amser yn ogystal â mynychu ein ffair yrfaoedd a chyfleoedd rhwydweithio eraill

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut gall ein myfyrwyr a'n graddedigion weithio i'ch busnes, ffoniwch dîm y Parth Cyflogaeth ar 01792 295500 neu e-bostiwch employmentzone@abertawe.ac.uk