Tata steel

High tech image

Mae'r berthynas rhwng Prifysgol Abertawe a Tata Steel yn enghraifft o ganolfan ragoriaeth ranbarthol a chlwstwr technoleg uchel yn cysylltu'r gadwyn gyflenwi leol mewn prosiectau ymchwil, cyfleoedd masnachol, cyllid a hyfforddiant newydd, ynghyd â rhagor o gydweithio.

Mae prosiect Coated2 a Metelau, a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol a'r Undeb Ewropeaidd, yn ariannu dros 40 o doethuriaethau peirianneg a dysgu yn y gweithle, gan ddarparu cronfa o ymchwil a doniau i ddiwydiant a'r gymuned academaidd. Mae'n tanategu'r Ganolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC sy'n gweithio gydag awdurdodau lleol i roi'r prosiect Adeiladau fel Gorsafoedd Pŵer ar waith, a sefydlu'r Ganolfan Gwyddor Ddur a fydd yn mynd i'r afael â'r heriau presennol a rhai'r dyfodol sydd ynghlwm wrth gynnal y gallu i gynhyrchu dur sylfaenol yn y rhanbarth a'r DU.

Mae'r bartneriaeth wedi creu effaith drwy ddenu cyllid ychwanegol o'r DU a'r UE, drwy gwmnïau deillio (Hexigone), rhaglenni ymestyn allan i gymunedau (Materials Live), adeiladau ymchwil newydd a lleoliadau i fyfyrwyr.

"Mae'r graddedigion sy'n dod o'n partneriaeth EngD gyda Phrifysgol Abertawe'n aelodau allweddol o'n hadrannau technegol a rheoli. Mae eu hallbynnau ymchwil yn effeithio'n uniongyrchol ar allu ein busnes i gystadlu ac mae'r nifer mawr sy'n gweithio yn ein cadwyn gyflenwi'n parhau i ychwanegu gwerth ar ôl iddynt adael y Brifysgol." Dr Martin Brunnock, Cyfarwyddwr, Tata Steel Strip Products UK.