Mentergarwch Santander

Mentergarwch Santander

‌Cynhelir cystadleuaeth Gwobrau Mentergarwch Prifysgolion Santander bob blwyddyn, ac mae wedi creu meddylfryd arweinyddiaeth a menter ledled cymuned y Brifysgol.

Mae mentergarwch o ddiddordeb penodol i Santander wrth iddo geisio hyrwyddo diwylliant o fenter ac arloesi sy'n ganolog i gydweithio â phrifysgolion.

Gyda bwrsariaeth o £1,000 gan Santander, sefydlodd un o fyfyrwyr Abertawe, Temitope Balogun, Great Worqs, sef cymuned unigryw i wneuthurwyr ffilmiau ac awduron i greu a chydweithio â'i gilydd, wrth ddefnyddio marchnadfa i ddosbarthu ffilmiau, megis The New Stereotype, sy'n "defnyddio ffasiwn a ffotograffiaeth i greu delweddaeth gadarnhaol ac i ddathlu haenau amrywiol lu bywyd pobl ddu."

http://greatworqs.tumblr.com/

Dywedodd Rheolwr Mentergarwch Prifysgol Abertawe, Dave Bolton, fod hyn yn "gyfle gwych i ddangos a hyrwyddo doniau mentergar, staff a myfyrwyr, ym Mhrifysgol Abertawe ac yng Nghymru!"

Mae cystadleuaeth Mentergarwch Santander yn agored i'r holl fyfyrwyr sydd â syniad busnes dichonadwy. Enillodd y tri ymgeisydd gorau fwrsariaeth o £1,000 gan Santander.

Lawrlwythwch yr wybodaeth hon: Mentergarwch Santander