Interniaethau a Ariennir

Interniaethau a Ariennir

Ocean Ecoology

"Fel busnes cychwynnol, diweddar mae Rhaglen Interniaethau Santander wedi bod yn amhrisiadwy wrth ein helpu i ymdopi â'r llwyth gwaith mawr rydym wedi'i brofi ac i gyrraedd cerrig milltir allweddol prosiectau, wrth roi amser ar gyfer datblygu'r busnes a thwf pellach hefyd."

"Hon yw ein hail rownd o Interniaethau Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) Prifysgolion Santander, ac mae wedi bod yn ased amhrisiadwy wrth i'n busnes dyfu. Mae'n hynod fuddiol o ran gwaith dydd i ddydd drwy ddarparu interniaid medrus a brwdfrydig, ac mae'n gyfle i'r cyfarwyddwyr werthuso a yw eu cyflogi ar sail amser llawn yn gam cywir i'r busnes."

C-FEC

 

 

 

"Diolch i gymorth ariannol Rhaglen Interniaethau Santander roedd C-FEC yn gallu cynnig contract tymor byr i beiriannydd graddedig, ac yn gyflym daeth yn aelod hynod ddibynadwy, allweddol a gwerthfawr o'r tîm."

 quantum   

 

 

 

 

"Cafodd Quantum brofiad cadarnhaol iawn gyda'r rhaglen. Roedd defnyddio Cynllun Santander yn ffordd effeithiol o ddod o hyd i raddedig addas ar gyfer ein cwmni, ac roedd yr ariannu'n ysgogiad ychwanegol i ni dreialu cyflogi graddedig."

"Roeddem yn hapus iawn â'r gefnogaeth y rhoddodd Prifysgol Abertawe i ni yn y broses ddethol a chyda ansawdd yr ymgeiswyr a anfonwyd ar gyfer cyfweliad. Mae hwn wedi bod yn brofiad cadarnhaol iawn a byddem yn bendant yn ei wneud eto."

Lawrlwythwch yr wybodaeth hon am Raglen Interniaethau BBaChau Prifysgolion Santander 2014/15