Dyfarniadau Symudedd Santander

Dyfarniadau Symudedd Santander

Darlun 'Favella'

Yn 2015/16, rhoddwyd 43 o ddyfarniadau i staff ar draws pob Coleg yn y Brifysgol i ddatblygu cysylltiadau a synergeddau yng Ngogledd America, De America, Sbaen, Portiwgal a Rwsia. Yn 2015/16, rhoir blaenoriaeth i geisiadau sy'n datblygu neu'n cryfhau cysylltiadau â sefydliadau yng ngwledydd America Ladin. Nod y berthynas hon yw cynyddu'r nifer o fyfyrwyr ôl-raddedig o ranbarth America Ladin hefyd: yn enwedig o Frasil, Mecsico, Chile a Phatagonia.

"Adnabuom y cyfleoedd ar gyfer twf pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM) yn y rhanbarth hwn sy'n cydweddu â chryfderau unigryw Prifysgol Abertawe." Cristina Monteiro-Mudresh, Rheolwr Rhanbarthol America Ladin ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae cynnydd yn ariannu Santander wedi caniatáu'r Brifysgol i ariannu hyd at 50 o aelodau staff. Roedd Favela Painting gan Dr Richard Smith o Goleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn ymgais yng nghystadleuaeth Ymchwil ar ffurf Celf 2015, ar ôl ei greu ar daith a gefnogwyd gan Santander. Mae myfyrwyr yn hyrwyddwyr da dros Brifysgol Abertawe. Mae Dyfarniad Symudedd Santander yn rhoi cyfle prin ac ysgogol i fyfyrwyr astudio yn Ewrop ac i ennill cymhwyster gradd mawr ei fri yn y Deyrnas Unedig.

"Mae myfyrwyr wedi bywiogi'r dosbarthiadau ac wedi dod â safbwynt newydd a gwerthfawr i'r amgylchedd dysgu."

 

 

Lawrlwythwch yr wybodaeth am Dyfarniadau Symudedd Santander 2015