Prifysgolion Santander

Dyfarniadau ac Ysgoloriaethau

Machu Pichu

Drwy ddatblygu ein cysylltiadau â sefydliadau yn America Ladin, mae Santander wedi galluogi myfyrwyr i astudio'r Gyfraith (LLM), Geneteg (SUMS), Iechyd Cyhoeddus (CHHS) a Chyfieithu (CoAH)

Dysgwch ragor am Ddyfarniadau Symudedd Santander

Interniaethau a Ariennir

Interniaethau a Ariennir

Mewn partneriaeth â Santander, mae Prifysgol Abertawe'n creu lleoliadau gwaith i helpu myfyrwyr i ddatblygu fel graddedigion sy'n barod ar gyfer diwydiant, gan ganiatáu cyflogwyr i weld myfyrwyr wrth eu gwaith.

Dysgwch ragor am Interniaethau a Ariennir

Mentergarwch

Entrepreneurships‌ 

Drwy'r gystadleuaeth Gwobrau Mentergarwch Prifysgolion Santander flynyddol, mae Santander yn hyrwyddo diwylliant o fenter ac arloesi drwy gydweithio gyda ni, gan hyrwyddo technolegau newydd yn y broses addysgu, campysau rhithwir a chreu gwasanaethau academaidd digidol.

Dysgwch ragor am Fentergarwch Prifysgolion Santander