Ein Partneriaethau Busnes

Ein Partneriaethau Busnes Strategol

Sefydlwyd gan Ddiwydiant ar gyfer Diwydiant

Mae Prifysgol Abertawe wedi gweithio mewn partneriaeth â diwydiant ers ei sylfaenu ym 1920. Rydym yn gwrando ar anghenion busnes ac rydym wedi datblygu cydweithrediadau strategol effeithiol sy'n fuddiol i'r ddwy ochr, gan helpu i:

  • oresgyn heriau diwydiant a darganfod cyfleoedd newydd;

  • darparu mynediad dwyffordd at ddoniau a diogelu sgiliau rhag y dyfodol ar gyfer diwydiant;

  • darparu cyfleoedd masnachol megis cydleoli canolfannau blaenllaw diwydiant.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â sefydliadau micro, bach, canolig a mawr, gan ddarparu proffesiynoliaeth, arbenigedd ac ymagwedd bersonoledig at gydweithio. Dyma rai enghreifftiau o'n partneriaethau...