Ein Partneriaethau Busnes

Ein Partneriaethau Busnes Strategol

Sefydlwyd Prifysgol Abertawe ar egwyddorion arloesi ym 1920 a chydweithio ac mae wedi gweithio ochr yn ochr â miloedd o sefydliadau yn y sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol i ddeall eu heriau ac i helpu i ddatblygu datrysiadau creadigol.

Rydym yn defnyddio’r arbenigedd hwn a’n cyrhaeddiad byd-eang i ysgogi llewyrch economaidd ac i gyfoethogi’r gymuned ranbarthol. Rydym yn falch o’n heffaith sylweddol sy’n bosib oherwydd partneriaethau hirdymor rhwng y byd academaidd a diwydiant.

Rydym yn gwrando ar anghenion busnes ac rydym wedi datblygu cydweithrediadau strategol effeithiol sy'n fuddiol i'r ddwy ochr, gan helpu i:

  • oresgyn heriau diwydiant a darganfod cyfleoedd newydd;
  • darparu mynediad dwyffordd at ddoniau a diogelu sgiliau rhag y dyfodol ar gyfer diwydiant;
  • darparu cyfleoedd masnachol megis cydleoli canolfannau blaenllaw diwydiant.

 Dyma rai enghreifftiau o'n partneriaethau: