Partneriaeth Sgiliau Prifysgol a Choleg

Sicrhau sgiliau ar gyfer twf economaidd!

Mae Prifysgol Abertawe a'r sefydliadau Addysg Bellach sy'n bartneriaid iddi yng Nghymru yn ymateb i dueddiadau economaidd lleol a byd-eang ac i'r angen am ymagwedd hyblyg â golwg newydd tuag at ddatblygu sgiliau ar gyfer twf yn y rhanbarth.

Mae CUSP yn gweithio i greu llwybrau dilyniant i sgiliau lefel uwch trwy ddatblygu Graddau Sylfaen mewn sectorau allweddol. Mae'r cymwysterau Addysg Uwch yma yn  rhan-amser ac yn cynnwys elfen 'dysgu yn y gweithle' cryf; maen't wedi eu cynllunio i gwrdd ag anghenion diwydiant.

" Bydd y Bartneriaeth yn ein helpu i wella sgiliau'r gweithlu presennol ac i arfogi pobl â'r sgiliau i fanteisio ar gyfleoedd newydd. Bydd yn cefnogi addysgu pobl ifanc yn y meysydd y mae cyflogwyr lleol yn gofyn amdanynt."
Sharon Lusher, Pennaeth, Coleg Sir Benfro

Coleg Gŵyr Abertawe

Pob blwyddyn, mae gan Goleg Gŵyr Abertawe dros 4,500 o fyfyrwyr amser-llawn a 10,000 o fyfyrwyr rhan-amser, sydd wedi cofrestru ar ystod eang o gyrsiau a gyflwynir ar 6 champws ar draws Dinas a Sir Abertawe.  Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Coleg.

Coleg Sir Benfro

Mae Coleg Sir Benfro wedi bod yn darparu addysg uwch am dros 20 blynedd. Mae ganddo dros 2,000 o fyfyrwyr amser-llawn a 12,500 o fyfyrwyr rhan-amser ac mae dros hanner y ddarpariaeth yn cynnig cyfleoedd dysgu yn y gweithle. Ewch i wefan y Coleg yma. 

Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot

Mae gan Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot tua 23,000 o fyfyrwyr. Mae'n cynnig rhaglen amrywiol o gyrsiau amser-llawn  a rhan-amser yn ei 11 campws ar draws De-orllewin Cymru. Am ragor o wybodaeth,  ewch i’w wefan.

Coleg Cambria

Mae Coleg Cambria yn un o sefydliadau addysgol mwyaf Cymru, a'r wythfed Coleg Addysg Bellach, o ran maint, yn y Deyrnas Unedig. Mae'n dysgu dros 8,000 o fyfyrwyr amser-llawn a 25,000 o fyfyrwyr rhan-amser a dysgu yn y gweithle, bob blwyddyn.  Ewch i wefan y coleg, yma.