Masnacheiddio Ymchwil

Ymchwil ar y Cyd a Rhyngwladoli

Mynediad at Wasanaethau Ymgynghori'r Brifysgol ac Eiddo Deallusol (IP)

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig gwasanaethau ymgynghori i fusnesau ac mae ganddi bortffolio IP cyffrous ar gael i'w drwyddedu. Mae'r hyn y gallwn ei gynnig ar gyfer trwyddedu IP ar hyn o bryd ar wefan Swansea Innovations.

Cydweithio ar Brosiectau Ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig gwasanaethau ymgynghori mewn meysydd megis Peirianneg, y Gwyddorau Bywyd a Gofal iechyd, Rheolaeth, Technoleg, y Gyfraith a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dechreuwch gwmni deillio gyda ni

Mae gan Swansea Innovations hanes llwyddiannus o sefydlu cwmnïau deillio.

Gallai fod yn briodol rhoi technoleg a ddatblygwyd gan aelod staff i gwmni mewn lleoliad crud cynnal prifysgol. Mewn achosion felly, efallai y bydd partïon allanol, megis buddsoddwyr angel neu gyfalaf menter, am gael mynediad at eiddo deallusol y cwmni deillio drwy fuddsoddi ecwiti. Mae Prifysgol Abertawe hefyd yn gartref i nifer o gwmnïau deillio lle datblygwyd yr eiddo deallusol rywle arall, ond mae'r cwmni wedi'i leoli ar y campws.

Rhaglen Eiddo Deallusol Mynediad Hawdd

Mae'r Rhaglen Eiddo Deallusol Mynediad Hawdd yn darparu ffyrdd newydd i brifysgolion hyrwyddo a rhannu eu heiddo deallusol ac yn ei gwneud hi'n haws i brifysgolion a diwydiant weithio gyda'i gilydd.

Bydd Abertawe yn cynnig rhai technolegau i ddiwydiannau am ddim ac yn hwyluso'r trosglwyddo gan ddefnyddio cytundebau cyflym a syml i'w gwneud hi'n haws i gwmnïau gael eiddo deallusol i'w defnyddio.

Er bod y dechnoleg a ddarperir drwy Eiddo Deallusol Mynediad Hawdd am ddim, yn aml mae partneriaid diwydiannol yn rhoi gwerth sylweddol ar wybodaeth ac arbenigedd y buddsoddwyr a'r Brifysgol.

Caiff y dechnoleg a ddarperir drwy Eiddo Deallusol Mynediad Hawdd ei chynnig os bydd ymdrechion masnacheiddio eraill a mwy traddodiadol yn amhriodol yn unig, a chyda chydsyniad y dyfeisiwr yn unig.

Am ragor o wybodaeth am y Rhaglen Eiddo Deallusol Mynediad Hawdd, ewch i www.easyaccessip.org.uk. Am ddatganiad mwy cyflawn a chwestiynau cyffredin, cliciwch ar Gwestiynau Cyffredin Eiddo Deallusol Mynediad Hawdd.

Mae Swansea Innovations, sy'n is-gwmni Prifysgol Abertawe, yn darparu mynediad i eiddo deallusol y Brifysgol, gan gynnig i fusnesau:

  • mynediad i gyfleoedd trwyddedu
  • gwybodaeth ac arbenigedd staff y Brifysgol drwy brosiectau ymgynghori

Mae Swansea Innovations yn derbyn 100+ o ddatgeliadau patent y flwyddyn ac yn cefnogi 20+ o geisiadau am batent y flwyddyn.

Rhwydwaith Menter Ewrop yw'r rhwydwaith mwyaf yn y byd ar gyfer busnesau bach a chanolig.  Yn gymuned anferth o 600 o swyddfeydd datblygu busnes ar draws 54 o wledydd, mae wedi darparu gwasanaethau trosglwyddo technoleg a rhyngwladoli ers 2008.