Llogi Ein Cyfleusterau

Llogwch ein Cyfleusterau a’n Hoffer

O gyfleusterau a chyfarpar ymchwil o'r radd flaenaf i'ch cefnogi i ddatblygu cynhyrchion, systemau a gwasanaethau newydd, i leoliadau i gynnal digwyddiadau a chynadleddau, mae gennym adnoddau ar Gampws Parc Singleton a Champws y Bae i ddiwallu'ch anghenion busnes.