Deori Busnesau, Cyfarpar a Thwf Cyflym

Cyfleusterau Deori

Mae gan Brifysgol Abertawe gyfleusterau deori arbenigol ar gyfer y gwyddorau bywyd yn y cam cynnar.

Cyflymu Twf Busnes

Mae Prifysgol Abertawe yn darparu mentora a chyngor arbenigol

Swansea Innovations

Swansea Innovations

Mae Swansea Innovations, sy'n is-gwmni Prifysgol Abertawe, yn darparu mynediad i eiddo deallusol y Brifysgol, gan gynnig i fusnesau:

  • mynediad i gyfleoedd trwyddedu
  • gwybodaeth ac arbenigedd staff y Brifysgol drwy brosiectau ymgynghori

Mae Swansea Innovations yn derbyn 100+ o ddatgeliadau patent y flwyddyn ac yn cefnogi 20+ o geisiadau am batent y flwyddyn.

Rhaglenni Arweinyddiaeth

Rhaglenni Arweinyddiaeth

Drwy raglenni arweinyddiaeth sy'n cael eu parchu'n genedlaethol, mae Prifysgol Abertawe wedi helpu cannoedd o fusnesau bach a chanolig. 

Rhwng 2010 a 2015, bu LEAD Cymru, rhaglen flaenllaw ar gyfer Cymru gyfan, (sydd wedi dod i ben) yn cefnogi:

  • Cynnydd yn nhrosiant cyfunol y cyfranogwyr gwerth: £52M
  • Cynnydd yng ngweithlu cyfunol y cyfranogwyr o: 2424