Ynglŷn â'r Academi

Ynglŷn â'r Academi

Ein gweledigaeth yw y caiff Prifysgol Abertawe ei chydnabod fel canolfan o ddewis ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus a fydd, yn ei thro, yn helpu sefydliadau i barhau'n arloesol, yn gystadleuol ac yn gyfarwydd â'r holl ganfyddiadau ymchwil neu’r dechnoleg ddiweddaraf. Yr Academi Datblygiad Proffesiynol yw'r bont rhwng y weledigaeth hon a busnesau sy'n dyheu datblygu a thyfu'n barhaus.

Gan weithio'n agos gyda phartneriaid mewn busnes a diwydiant ac arbenigwyr diwydiannol, gall yr Academi Datblygiad Proffesiynol helpu busnesau i ddatblygu eu gweithlu mewn meysydd arbenigol, neu greu cyrsiau pwrpasol i fanteisio ar ddoniau ac achub y blaen ar eu cystadleuwyr.

Mae'r Academi yn gweithio ar sail saith thema wahanol, ac mae pob un yn cynnwys meysydd pwnc gwahanol. Y saith thema yw:

  • Peirianneg a Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu
  • Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu
  • Rheolaeth a Chyllid
  • Y Gyfraith a Chyfiawnder Troseddol
  • Iechyd a Lles
  • Y Celfyddydau, Iaith a Diwylliant a'r
  • Amgylchedd a Chynaladwyedd