Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni

Os hoffech wybod mwy am unrhyw un o'n cyrsiau, neu os yw'ch sefydliad yn chwilio am fantais gystadleuol neu ffordd o weithredu'n fwy effeithlon, cysylltwch â ni i drafod sut gallwn eich helpu.

Rhif ffôn: 01792 606477

E-bost: apdenquiries@abertawe.ac.uk

Post: Yr Academi Datblygiad Proffesiynol, Ystafell 146, Adeilad Talbot, Prifysgol Abertawe SA2 8PP

Y Tîm

Gail P Mooney – Arweinydd Academaidd

Dechreuodd Gail ei gyrfa fel nyrs gan gymhwyso ym 1979 a threuliodd 23 o flynyddoedd mewn gofal critigol cyn symud i faes addysg. Mae gan Gail brofiad helaeth o sicrhau a gwella ansawdd, yn y Coleg a'r Brifysgol, ac mae ganddi brofiad sylweddol o ddatblygu, cyflwyno a rheoli dysgu yn seiliedig ar waith.

E-bost g.mooney@abertawe.ac.uk
Ffôn: 01792 518596

 

Dai Warren - Dirprwy Arweinydd Academaidd

Derbyniodd Dr David Warren ei Ddoethuriaeth mewn Peirianneg Ddeunyddiau gan Brifysgol Abertawe yn 2010. Wedi hynny, bu'n gweithio yn y diwydiant dur am rai blynyddoedd, gan ymgymryd â nifer o rolau technegol, gan gynnwys arbenigwr prosesau ar gyfer nifer o linellau gweithgynhyrchu graddfa fawr. Dychwelodd David i'r gymuned academaidd er mwyn rheoli'r prosiect Addysg, Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau (METal) sydd wedi darparu hyfforddiant DPP mewn pynciau peirianneg i dros 500 o unigolion. Ar hyn o bryd, ef yw rheolwr prosiect M2A gwerth miliynau o bunnoedd, sy'n darparu hyfforddiant ar lefel meistr a doethuriaeth ar gyfer dros 200 o unigolion i'w paratoi i ymuno â'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr diwydiant.

E-bost: d.j.warren@abertawe.ac.uk
Rhif Ffôn: 01792 606541

Bernadette Stratford - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, y Gyfarwyddiaeth Partneriaethau Academaidd

Mae Bernadette wedi gweithio ym maes gweinyddiaeth brifysgol am fwy nag 20 mlynedd. Mae ganddi amrywiaeth eang o brofiad ym meysydd rheoleiddio a llywodraethu, sicrhau ansawdd a materion myfyrwyr.

E-bost: b.stratford@abertawe.ac.uk
Ffôn: 01792 602406

Chris Burns - Swyddog Cyllid a Chyswllt â Diwydiant

Mae Chris wedi gweithio yn y Brifysgol am chwe blynedd ac mae ganddo amrywiaeth eang o brofiad ym meysydd dysgu yn seiliedig ar waith a mentrau gradd sylfaen; lleoliadau gwaith; sicrhau ansawdd ac asesu; sefydlu cydweithrediadau â phartneriaid allanol; a rheolaeth ariannol.

E-bost: c.j.burns@abertawe.ac.uk
Ffôn: 01792 606477

Faye Chapman - Swyddog Cefnogi Ymgysylltu

Mae Faye wedi gweithio mewn addysg am fwy na phum mlynedd ac mae ganddi brofiad mewn addysg bellach a dysgu yn seiliedig ar waith. Yn ogystal â'r rôl flaenorol yn hyfforddi prentisiaid yn y sector TG, mae Faye hefyd wedi ymgymryd â marchnata digidol ar gyfer busnesau ac mae wedi defnyddio'r sgiliau hynny i rwydweithio, meithrin perthnasoedd ac ymgysylltu â chyflogwyr.

E-bost: f.n.chapman@abertawe.ac.uk
Ffôn: 01792 604622