Datblygu eich Gweithlu

Yr Academi Datblygiad Proffesiynol

Mae Academi Datblygiad Proffesiynol Prifysgol Abertawe'n cefnogi ac yn cydlynu datblygiad darpariaeth newydd a sefydledig ar gyfer cyflogwyr ac yn hyrwyddo cydweithio ar draws disgyblaethau.

Drwy'r Academi Datblygiad Proffesiynol, bydd Prifysgol Abertawe'n ymdrechu i ddatblygu a chyflwyno addysg a hyfforddiant o safon, wedi'u harwain gan ymchwil, ym maes datblygiad proffesiynol. Ein gweledigaeth yw y bydd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ym Mhrifysgol Abertawe yn:

  • canolbwyntio ar ddiwydiant a chael ei ddatblygu drwy gydweithio
  • gwella sgiliau a gwybodaeth y dysgwr proffesiynol
  • cyflawni effaith y gellir ei mesur ar gyfer eich sefydliad
  • cyfrannu at dwf economaidd y gymuned